Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Kirsten Vivian Hansen
Hold 2016 EN/d (1d EN, 1d EN-o, 2d EN, 2d EN-o, 3d EN, 3d EN-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP
Titel 2 Fairy Tales
Titel 3 Horror
Titel 4 Fathers and Sons
Titel 5 Violence and Crime
Titel 6 American Dreams and Values    EKSAMEN
Titel 7 Non-fiction
Titel 8 Rhetoric
Titel 9 Global English
Titel 10 Dystopian Visions
Titel 11 Minimalism                                 EKSAMEN
Titel 12 Post Modernism       EKSAMEN
Titel 13 India     EKSAMEN
Titel 14 Evil            EKSAMEN
Titel 15 Shakespeare     EKSAMEN
Titel 16 Mundtlig og Skriftlig Engelsk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AP

Fokusområder: Morfologi, syntaks og stilistik.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fairy Tales

Fokusområder:

Tekstanalyse og fortolkning af eventyr.

Kernestof:
Little Red Riding Hood
Brothers Grimm: Little Red Riding Hood (1812)
James Thurber: The Little Girl and the Wolf (1953)
John Daniel: Seeing Red )1995)
Angela Carter: The Werewolf (1995)
Alison Fell: The Shining Mountain (1992)
Michael Richards: Just Like That (1987)
Urban Legends: The Babysitter, The Stolen Grandmother,The Cement Truck, og Scratch, Scratch

Supplerende stof:
Tværfagligt emne med mediefag Disneyficering af eventyr
Ekskursion til udstillingen "Disney - Kunsten at fortælle"
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Horror

Fokus på horror-genren og filmanalyse.

Horrror-tema i tværfagligt samarbejde med mediefag, herunder en studieretningsdag med fokus på horror-genren og Stephen Kings forfatterskab og Kubricks filmatiserin af The Shining.

Kernestof:
Tekster:
Fra Mette Weisberg: Stephen King’s American Nightmare. An Introduction. Forlaget Lee. 1991
King on King:
− Why Do You Write That Stuff?
− Kubricks The Shining
− Kids
− What Scares People?
− Why Do We Need Horror?
Stephen King: The Boogeyman (1973)

Film:      
The Shining
Psycho

Supplerende stof:

https://www.stephenking.com/index.html

Trailers:
Carrie (1976) - Official Trailer (HD)
Carrie (2013)
Stephen King's IT - 1990 Trailer

Tekst:
Clare Wigfall: When the Wasps Drowned (2001)Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fathers and Sons

Fokus på novellelæsning og litterær analyse.
Tema: Fathers and Sons (Growing-Up, Coming of Age, Rites of Passage).
Noveller:
Ernest Hemingway: Three Shots (1924)
Ernest Hemingway: Indian Camp (1924)
Bel Kaufmann: Sunday in the Park (1985)
Michael Richards: Just Like That (1987)
Craig Cliff: Another Language 2007

Film:
Rob Reiner: Stand by Me (1988)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Violence and Crime

Tematisk fokus på vold og kriminalitet som humoristisk udtryksform i kultfilm.

Analytisk fokus på filmanlyse tekstanalyse og fortolkning af filmmanuskriptet som drama.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 American Dreams and Values EKSAMEN

Forløb om USAs historie og kultur med fokus på pionertraditionen og de amerikanske værdier og idealer. Laura Ingalls Wilders roman Little Hiouse on the Prairie er læst i udddrag og analyseret og fortolket som biografi, historisk kilde og børnebog.

Kernestof:
The Declaration of Independence
Ellis Island (Island of Tears - Island of Hope video)
Fiedler, E. et al: America in Close -Up: American Beliefs and Values,Longman 1990, pp. 25-29
Kearney, Edward N.: The Frontier Heritage. (1984)
Laura Ingalls Wilder: Little House on the Prairie (1935). Harper Trophie 1994 (side 1-107, 132-147, 172-180, 126-238, 263-274, 286-312)

Supprerende stof:
Anmeldelser af Little House on the Prairie.
Se mere under indhold
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Non-fiction

Kort forløb med fokus på mundtlig og skriftlig analyse af nonfiktionstekster.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Rhetoric

Kort forløb med retorisk analyse.
Herunder fokus på  lejlighedstale og politisk retorik.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Global English

Global English foløbet har haft følgende fokuspunkter:

Engelsk som globalt sprog før, nu og i fremtiden.

Kernestof:
Fra Leif Frederiksen: Global Language, Global Anguish. Forlag Malling Beck. 2007
       David Crystal: What Is a Global Language
       David crystal: Why English
       Ruth Waynryb: A Thousand Languages, All of Them English
       Bill Bryson: English As a World Language
       Monica Ali: Brick Lane (uddrag)

Interview med David Crystal: Will English Always Be the Global Language? (British Council. 2013):
https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc
Film: Brick Lane


         
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Dystopian Visions

Emnet er behandlet med fokus på forskelllige dystopiske forestilliger om fremtiden.  Der er skelnet mellem Science Fiction og Dystopian Fiction. Der er draget sammenligninger mellem tekster/fortolkninger af George Orwell, Margaret Atwood, Kurt Vonnegut, Brian Aldiss og Ray Bradbury.

Klassen har været til AT årsprøve i engelsk og mediefag med emnet Alternativer/Dystopiske visioner.

Kernestof:
Brian Aldiss: Supertoys Last All Summer Long. 1969
Ray bradbury: The Veldt. 1950
Kurt Vonnegut: 2BR02B. 1962
George Orwell: 1984. 1949: I uddrag (kap 1) NB! LÆSES I 3G

Supplerende stof:
Shakespeare Hamlet. 1599. Akt 3, scene 1, l. 56-88 (To be or not to be - soliloquy)
HBO Pilot Episode: The Handmaid's Tale. 2017 (based on  Margaret Atwood's novel from 1985)
Jill Lepore: A Golden Age for Dystopian Fiction. What to make of our new literature of radical pessimism. 2017. The New Yorker.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Minimalism EKSAMEN

Hemingway and Carver:

Fokus på Hemingways noveller. Herunder Hemingways ”iceberg principle”; ”showing not telling” og “the code hero”. Der er arbejdet med Nick Adams noveller og noveller om forholdet mellem mænd og kvinder. Carversnoeller har undersøgelsen af hans skildring af det postmoderne menneske været central.  Desuden er de to forfatteres virkelighedsfremstilling og skrivestil sammenlignet.  

Kernestof:
Hemingway: Three Shots
Hemingway: Indian Camp
Hemingway: Ten Indians
Hemingway: Hills Like White Elephants
Hemingway: A Canary for One.
Hemingway: The Sea change
Raymond Carver: Popular mechanics/Little Things/Mine
Raymond Carver: Neighbors
Raymond Carver: Why Don’t You Dance?

Supplerende stof:
To dramafortolkninger af Hills like White Elephants:
                                   https://www.youtube.com/watch?v=izPeUAqBykM
                                   https://www.youtube.com/watch?v=jAjJ4HE6woc

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Post Modernism EKSAMEN

Emnet er læst som litterær strømning med fokus på de karakterisktiske litteraturhistoriske genretræk. Herunder er Paul Austers forfatterskab fremhævet som eksempel på post-moderne litteratur..

Kernestof:  

Paul Auster: City of Glas. 1985. I uddrag (kap 1; 2;3, 9 og 13
Christopher Fowler: Mother of the City. 1993
Charles Higson: The Red Line. 1993
Margaret Atwood: Death by Landscape. 1991 (Canadian wilderness literature/Magical realism)

Supplerende stof:
Interview with Paul Auster How I became a writer (se link)
Faye Hammill: Forest and "Fairy Stuff": Margaret Atwood's Wilderness Tips: The malevolent north: "Death by Landscape"
Postmodern Literature Defined (kopi)
Postmodernism - literary history  fra Barkholt og Døssing: A Short History of Literature in English. Systime. 2010

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 India EKSAMEN

Fokus har været på Indiens historie og samfund, som det er skildret i litteratur og sagprosa.
Tekster der dækker landets Colonial Past til Independence and Partition til India Today.

Kernestof:
Rudyard Kipling: The White Man's Burden (1899)(digt)
George Orwell: Burmese Days (1934) (novelle)
Urvashi Butalia: Blood (1997) (essayuddrag)
Aravind Adiga: The White Tiger (2008)(romanuddrag)
Numair A. Choudhury: Chokra (2003) (novelle)
Anand Giridharadas: The ideas Shaping a New India (2011) (artikel)

Supplerende stof:
Danny Boyle: Slumdog Millionaire (2008)

BBC. India's Country Profile: http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
BBC: What is India's Caste System: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Evil EKSAMEN

Evil as a theme in literature: The root of evil: Nature or Nurture  

Murder most foul: Macbeth
The dark side of human nature: We Need to Talk about Kevin
Obedience to Authority:Stanley Milgram's experiments
Enemy images: Blue Eyes and Brown Eyes - Jane Elliot's classroom experiment.

Kernestof:

fra Engberg-Pedersen og Ohland-Andersen: Wider Contexts. Gyldendal. 2012:
    Article: Sean Spence: Bad or Mad? New Scientist. 2004
    Poem: Elizabeth Jennings: Warning to Parents. 1964
    Article: S. Reicher and A- Haslam: Why not everyone is a torturer. 2004. BBC

Film: We Need to Talk about Kevin.2011 (Dir. Lynne Ramsay)
Review: Peter Bradshaw: We Need to Talk About Kevin. 2011. The Guardian
Review: Ian Buckwater: The Impossible Question of "We Need to Talk About Kevin". Nature or Nurture? 2012. The Atlantic
The Zimbardo Experiment (se links)

Supplerende stof:

Shirley Jackson: The Lottery.1948. Short story
Stanley Milgram Experiments (se link)
Jane Elliott's Racism Experiment (se link)
   

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Shakespeare EKSAMEN

Kernestof:
William Shakespeare: Macbeth læst i uddrag (Akt 1; Akt 2 scene 1,2 og 3; Akt 3 scene 1 og 2; Akt 4 scene 1)
Film: Roman Polanski: Macbeth


Supplerende stof:
Udrag fra Hamlet: De syv monologer. Læst i forbindelse med AT-forløb om renæssancen (engelsk/historie).
William Shakespeare: Sonnet 18
William Shakespeare: Sonnet 116Filmversioner af Macbeth anvendt i undervisningen med henblik på sammenligning af dramaturgi og fortolkning af teaterstykket
Justin Kurzel: Macbeth 2015
Roman Polanski: Macbeth : Macbeth 1971
Trevor Nunn: Macbeth 1978 i uddrag
Gregory Doran: Macbeth 2001 i uddrag
Sam Worthington: Macbeth 2007 i uddrag

Særlige fokuspunkter:
Macbeth er analyseret og fortolket som tragedie og uddrag af dramaet er analyseret som poesi med vægt på prosodien.
Temaer: Love; the tragic hero; the divine order; the chain of being; life and death; the supernatural.
Sproghistorie: Særlige sproglige træk ved Elizabethansk engelsk.
Litteraturhistorie: Middelalder og renæssance. Det Elizabethanske teater. Historiske forhold: Det Elizabethanske verdensbillede, livet i det Elizabethanske England, London på Shakespeares tid.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Mundtlig og Skriftlig Engelsk

Anvendte online opslagsværker i undervisningen.

https://www.thefreedictionary.com/

https://en.oxforddictionaries.com/english

https://www.ordbogen.com/da/

https://ordbog.gyldendal.dk/

http://widercontexts.gyldendal.dk/

https://minlaering.dk/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer