Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Casper Christoffersen, Gitte Gram Davidsen, Mette Lezuik Hansen
Hold 2016 EN/e (1e EN, 1e EN-o, 2e EN, 2e EN-o, 3e EN, 3e EN-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen Sprogforståelse (Efterår 2016)
Titel 2 American Election
Titel 3 Give me Liberty or Give Me Death!
Titel 4 Coming of Age
Titel 5 Violence
Titel 6 Gender
Titel 7 Tales of the unexpected
Titel 8 Hemingway and minimalism
Titel 9 The English and the World
Titel 10 The Hate U Give - Black American History
Titel 11 Dystopian Visions
Titel 12 Brexit
Titel 13 Nigerian Voices
Titel 14 Shakespeare's Macbeth
Titel 15 Opsamling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 American Election

Vi arbejder med det amerikanske valg
- Hvad skal vi vide om de forskellige kandidater
- Hvordan er det amerikanske valgsystem bygget op
- Hvordan er det amerikanske regeringssystem bygget op

Der stilles fokus på at eleverne skal kunne:
- Læse og forstå politiske taler
- Genkende og adskille demokratiske og republikanske politiske ideologier
- Analysere taler med analyseværktøjet Pentangle of Rhetorics

Forløbet afsluttes med en skriftlig aflevering hvor eleverne skal kunne:
- Skrive kreativt
- Forholde sig til brugen af kilder (faglig refleksion)
Særlig grammatisk fokus i dette forløb: Korrekt konstruktion og anvendelse af adverbialer og adjektiver
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
American Election 07-11-2016
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Give me Liberty or Give Me Death!

Vi arbejder med den amerikanske frihedsideologi og herunder den amerikanske drøm, det amerikanske præsidentvalg og med den amerikanske regeringsstruktur. Vi skal læse præsidenttaler og noveller om den amerikanske drøm, undersøge hvordan det amerikanske politiske system er opbygget og de ideologiske grundlag herfor.

Eleverne skal:
- Have grundlæggende viden om den amerikanske drøm, og forstå denne i relation til USA's historie og ideologiske grundlag
- Have grundlæggende viden om samfundsproblematikker i relation til den amerikanske drøm.
- Analysere og fortolke film
- Kunne indgå i faglige diskussioner om film og bruge disse som analysekilde.

Grammatisk fokus i dette forløb: Genitiv

Vi afslutter det amerikanske valg og lader dette glide over i et forløb om den amerikanske frihedsideologi. Vi læser tekster af bl.a. Arnold Schwarzenegger, Langston Hughes og ser film (American Beauty).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Coming of Age

Vi arbejder med overgangen fra barn til voksen, og skal bl.a. læse udvalgte noveller og uddrag af romanen "Push: A Nol By Saf" af Sapphire og af "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" af Mark Haddon.

Eleverne skal kunne:
- Analysere og fortolke litteratur med brug af analyseværktøjet "Tools for Texting", dette både mundtligt og skriftligt
- Arbejde tværfagligt med matematik (Studieretningsdagen)
- Arbejde med multimodalitet og analysere forsider af bøger

Forløbet afsluttes med et essay hvor novellen "Reunion" skal analyseres. I essayet ligges der særligt fokus på:
- Korrekt brug af henvisninger til originalteksten
- Bevidsthed omkring taksonomisk niveau og at undgå genfortælling
- Korrekt brug af analyseværktøj
- Ordforråd


Særligt grammatisk fokus i dette forløb: Simpel og udvidet tid.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Screen-Cast-O-Matic Oplæg 01-02-2017
Essay #1 01-03-2017
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Violence

Vi arbejder med vold som tema i litteratur og medier. Vi arbejder bl.a. med musik, litteratur og film.

Det særlige fokus er vold som markør for temaer der har kørt i løbet af året:
- Klassekamp (som vi har berørt under den amerikanske drøm)
- At blive voksen (growing up)
- Politisk magtmiddel

Eleverne skal kunne:
- Analysere og fortolke sangtekster med brug af analyseværktøjer vi har brugt i løbet af året
- Analysere og fortolke noveller med brug af analyseværktøjer vi har brugt i løbet af året
- Analysere og fortolke film med brug af analyseværktøjet How To Analyze a Film (Dwankowski et al)

Forløbet afsluttes med en skriftlig aflevering hvor eleverne selv skal finde kildemateriale at analysere inden for paraplyemnet "violence". Eleverne kan vælge frit inden for genrerne musik, film, litteratur, men skal altså indeholde en form for relation til paraplyemnet.

Særligt grammatisk fokus: Verbalkongruens, tredje person ental.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Essay #2: Sociology and Violence 14-05-2017
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Gender

Forløbet sætter fokus på køn (stereotyper, kønsidentitet, kønskamp/ligestilling, kroppen som udtryksmiddel). Formålet med forløbet er, at sætte eleverne i stand til at deltage i en debat om køn. Gennem arbejdet med teksterne bliver de præsenteret for forskellige synspunkter og vinkler på "køn", og de skal blive i stand til at inddrage deres viden fra dette arbejde fremadrettet. Sprogligt ligger opmærksomheden på at oparbejde og udvide et emnespecifikt ordforråd.

Centrale keywords:
• Identity and gender
• Stereotypes
• Gender equality –why and how?
• Language and power – which role does language play in regards to gender equality and how can we avoid stereotyping?
• What is queer theory?


Kernestof:
”Gender Equality is Your Issue Too” (Emma Watson 2014) - Speech
"Baby Storm's Mother on Gender, Parenting, And The Media" (Kathy Witterick 2011) - Non-fiction, comment
'Baby Storm -5 years after' -non-fiction, article
"Conceal don't feel a queer reading of Disney's 'Frozen'' (Angela Motos 2014) -Non-fiction article
'Frozen' (Disney 2014) - Film
"Fight Club", chapter 6 (Chuck Palanuik 1996). Extract from novel.


Supplerende stof:
Forløbet har været kørt samtidigt med et køns-forløb i dansk. I dansktimerne er der blevet arbejdet med queer-teori, og vi har brugt denne viden til at analysere vores tekster i engelsktimerne.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analytical Essay - Emma Watson 08-09-2017
Outline Frozen presentation 15-09-2017
Outline - Fight Club 28-09-2017
Analytical Essay - Fight Club 06-10-2017
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 The English and the World

I forløbet undersøger vi historiske, kulturelle og samfundsmæssige aspekter, der er knyttet til britisk imperialisme og kolonialisme og post-kolonialisme. Vi forsøger at svare på disse spørgsmål:

-What was 'The British Empire', and what were the purpose(s) of it?
-What imprint has Britain left on the countries she colonized?
-What were the advantages and the disadvantages of colonization for the colonized countries?
-What is post-colonial literature and what themes does it often deal with?

Vigtige keywords:
Imperialism
Colonization
Centre/periphery
Civilization/Wilderness
Subject/object
Language as a means of power

Kernestof:
We shall fight on the beaches (speech by Winston Churchill, 1940)
The White Man’s Burden (poem by Rudyard Kipling, 1899)
The Gentlemen of the Jungle (fable by Jomo Kenyatta, 1938)
Kidnapped (poem by Ruperake Petaia, 1980)

Supplerende stof:
Baggrundsviden om imperiets storhed og fald - læreroplæg og quiz
Baggrundsviden om postkononial litteratur i-læreroplæg i forbindelse med læsning af kernetekster.Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hemingway and minimalism 12-03-2018
Analytical Essay 13-05-2018
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 The Hate U Give - Black American History

Ved forløbets start har eleverne læst romanen. Forløbets produkt er en study guide om romanen. Dvs. at deres læste værk skal analyseres og fortolkes. Der skal laves karakteristikker, miljøbeskrivelse osv. Der skal findes gennemgående motiver eller temaer. Der skal laves et undersøgende arbejde omkring de intertekstuelle referencer som teksten benytter. Teksten skal sættes ind en historisk kontekst.
De tematiske fokuspunkter vil være Black American History, Racism in America today, the power of language.
Eleverne arbejder forløbet igennem i en fast 3-mandsgruppe. Forløbet afsluttes med en mundtlig præsentation (20 min) af et 'study question' som lærer har stillet.

Kernestof:
'The Hate U Give' (Angie Thomas, Walker Books 2017)
Introductions to 'Slavery', Seperate But Equal', 'I am a Man' and 'Post-Racist America?' (From 'Black Voices', Erlich-Møller and Thomsen, Gyldendal 2016. Pages 8-14, 60-64, 96-98, 140-144)

Supplerende stof:
'Narrative of the Life of J.D. Green, a Runaway Slave from Kentucky' (John D. Green (excerpt) 1864)
Illustrations and Signs
'I Have a Dream' (Martin Luther King (excerpt) 1963)
'The Ballot or the Bullet' (Malcolm X (excerpt) 1964)
'Straight Outta Compton' (N.W.A (Niggaz With Attitude) 1988)

Centrale keywords:
Black American History
Code-switching
Racial stereotyping
Police Brutality
Voice/Speaking outIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analytical Essay - Coloured seated in the rear 30-08-2018
THUG - Study Guide 21-09-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Dystopian Visions

This topic will focus on dystopian vision of the future in literature and films, and by working with both classic authors and contemporary ones we will try to answer the following questions: what is a dystopia. Why write dystopian literature? Why has dystopian literature been popular through the ages? What are some of the dystopian characteristics?

Central keywords:
-Characteristics of dystopian literature (conformity, social control, lack of individual freedom etc.)
-Language as a means of power in dystopian societies (neologisms, euphemisms)
-The dystopian protagonist
-Parallels to contemporary society – why this increasing interest in dystopian literature and film again?

Theoretical background:
• Dystopias: Definitions and Characteristics'
       http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson926/DefinitionCharacteristics.pdf
• TED ED, Alex Gendler, Dystopias  (https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0)

Non-fiction:
• Moira Weigel, We Live in the Reproductive Dystopia of “The Handmaid’s Tale” (an excerpt), april 2017:
       https://www.newyorker.com/books/page-turner/we-live-in-the-reproductive-dystopia-of-the-handmaids-tale
• Lori Alexander, ‘Men prefer debt-less virgins without tattoes’ (blog post July 2018)
https://thetransformedwife.com/men-prefer-debt-free-virgins-without-tattoos/
• Donald Trump on youtube: ‘Grab ‘em by the pussy’
https://www.youtube.com/watch?v=SPomcb0_IaE
• ‘The Hunger Games: who is author Suzanne Collins?’ (web article March 2012)
https://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/9161107/The-Hunger-Games-Who-is-author-Suzanne-Collins.html

Fiction:
Kurt Vonnegut, ‘Harrison Bergeron’ 1961
Ray Bradbury, The Veldt’, 1950
Brian Aldiss, ‘Super-Toys last all Summer Long’, 1969
Suzanne Collins, ‘The Hunger Games’, chapter 1, 2008
Margaret Atwood, ‘The Handmaid’s Tale’, 1985, excerpts from the novel
'The Hunger Games', the opening scene (film clip2012)
‘The Handmaid’s Tale’, episode 1 + part of episode 3 (TV-series, HBO 2017)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Atwood 11-10-2018
Analytical Essay: Harrison Bergeron 25-10-2018
Super Toys Last All Summer Long 24-11-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Brexit

We try to understand Brexit (mainly) through fiction.
What do leave voices say? And remain? What is the historical background for the 2016 referendum? What were the similarities and the differences between 1975 and 2016 referendums? How do Britain's imperical past and the two WWs play into the 2016 referendum? Lastly we reflect on our own relationship to the EU.

Brexit Shorts (The Guardian)
Campaign poster and other pics and stats from referendums 1975 and 2016.
Film clips from The Darkest Hour, Dunkirk and perhaps more.
Extracts from 'Middle England', 'West Exit' and 'The Road Home' (all three are novels)

Forløbet afsluttes med at eleverne selv producerer Shorts om deres eget forhold til EU.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Talepapir the Brexit Shorts 10-01-2019
Story board - shot list 11-01-2019
Clinton - non fiction analytical essay 13-01-2019
Analytical Essay: Non fiction 05-02-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Nigerian Voices

Forløbets formål er at beskæftige sig med forskellige typer tekster fra Nigeria, og derigennem udvide vores forståelse af hvad det moderne Afrika er for en størrelse. Vi vil undersøge hvilke forestillinger, der har knyttet sig til kontinentet historisk set, og om/hvordan disse forestillinger stadig har en indvirkning på hvordan vi forstår afrikanske forfatteres værker. Vi bruger Nigeria som udgangspunkt for at få et (evt. mere) nuanceret billede af Nigeria specifikt og Afrika generelt. Vi bruger Chimannada Ngozi Achiebes TED-talk ”The Danger Of A Single Story” som en analysesvinkel gennem hele forløbet.

Spørgsmål vi har forsøgt at besvare:
-A single story – why is it ‘dangerous’?
-Why does a ‘single story’ about Africa exist?
-Can we identify particular themes or modes of expressions in the Nigerian texts?


Kernestof:
Short stories
• ‘Mama’s Future’ (Nana Ekua Brew-Hammond 2014 (From “Africa 39” 2014))
• ‘Tomorrow is too far’ (Chimamanda Ngozi Adichie - The Thing Around Your Neck (2009))
• ‘Imitation’ (Chimamanda Ngozi Adichie - The Thing Around Your Neck (2009))
• ‘A Private Experience’ (Chimamanda Ngozi Adichie - The Thing Around Your Neck (2009).

Videos/Films
-‘The Danger of a Single Story’ (Chimamanda Ngozi Adichie TED-talk 2009)
-The Wedding Party (Kemi Adetiba 2016)
-Beast of No Nation (Cary Joji Fukunaga 2015)

Non-fiction
-’How To Write About Africa’ (Find the text here: https://granta.com/how-to-write-about-africa/)
-‘The Role of the Writer in Africa’ (Chinua Achebe 2012 (from ”Africa Unfold” L&R 2015)
-Why Are Nigerian Movies so Popular? (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4524458.stm)

Supplerende stof:
- ‘Forestillinger om Afrika’ (p. 192-200) Rasmussen og Tygesen: “Afrika –fortid og fremtid”, Columbus 2016
-Horisont: Nollywood - Afrikas vilde filmindustri (DR 15/1 2019)
-About Nigerian Fashion (https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_in_Nigeria)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Shakespeare's Macbeth

This topic explores the concept of a tragic hero as seen in Shakespeare’s ‘Macbeth’. According to the definition, the tragic hero is a person whose ambitions turn against him – or the circumstances surrounding the person influences the situation so that it brings the main character to a downfall.
In Macbeth, we meet the tragic hero at his highest, but witness his downfall and see that he overhears warnings of what will happen if he continues on this path. His tragic flaw leads him to catastrophe.
The additional aims of this topic are to get acquainted with Shakespeare’s themes and to get acquainted with the Renaissance as a literary period, as well as gain knowledge about the Elizabethan World Picture, Elizabethan theatre, Shakespeare's language and a few dramatic tools.

Important keywords:
• The Elizabethan Age/the Renaissance
• ’The Great Chain of Being’
• Elizabethan Theatre and Shakespeare
• Analyzing plays: Dramatic tools – soliloquy, aside, dramatic irony
• Shakespeare’s language: Poetic devices - blank verse/ rhymed verse/ prose
• The tragic hero – the concept of a tragic flaw

Kernestof:
Uddrag af Shakespeare's 'Macbeth':
-act I, sc. i, ii and vii
-act II, sc ii
-act v, sc v

'Macbeth' (film af Roman Polanski 1971)

Uddrag fra 'Reading Shakespeare in Our Time' (Birgitte Speyer, Columbus 2018). Kapitlerne 'History', 'Tragedy', 'Language', T'heatre', 'Poetic Devices' and 'Dramatic Toolbox'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer