Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anna Louise Schjødt Horsdal, Jakob Holm Kowalski
Hold 2016 EN/f (1f EN/1, 1f EN/1-o, 1f EN/2, 1f EN/2-o, 2f EN, 2f EN-o, 3f EN, 3f EN-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro & film analysis
Titel 2 AP Engelsk
Titel 3 Growing up & basic grammar
Titel 4 Short Stories
Titel 5 Culture Clash
Titel 6 Global Language
Titel 7 Black Voices
Titel 8 American Beliefs and Values
Titel 9 SRO
Titel 10 Horror
Titel 11 Australia
Titel 12 Shakespeare
Titel 13 Body Images

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro & film analysis

Deltagelse i Odense Film Festival.
“Water of Life”, Simon Baré, 1994 https://www.youtube.com/watch?v=YKo0EB-wTEU

Mundtlige øvelser og fremlæggelser
Basal film- og fiktionsanalyse
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Short Stories

Introduktion til short story formen gennem lidt ældre og nyere noveller. Fokus på genren og der anvendes en toolbox som hjælp til identifikation af de enkelte dele (plot, characters, theme og setting.). De bliver bekendt med metode og begynder at analysere ud fra Tool box'en. Eleverne introduceres desuden til Freytag's Pyramide.
I forbindelse med teksten The Lottery snakker vi om for-forståelse og der laves et poem som omhandler teksten (rap-style, rhryme, free-style).

Tekster:
Kate Chopin: The Story of an Hour
Shirley Jackson: The Lottery (tekst læses og der vises part 1 og part 2 videoklip af novellen udspillet som film).

Der laves sideløbende 1 mundtlig 5 min. selvvalgt elevoplæg pr. gang, og eleven udvælger til gangen efter et ord fra sin præsentation, som de andre skal gætte betydningen af ud fra ordklasse og sagt i en hel sætning (WOD= Word of the Day).

Grammatik: adjektiver/adverbier, genitiv, kongruens.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
The Story of an Hour 14-03-2017
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Culture Clash

Eleverne arbejder med kultursammenstød på flere måder og samtidig arbejdes der med litterær analyse af en novelle.
Kompendium:
Hanif Kureshi: My Son the Fanatic (fra Contexts)
Family Ties and Money Matters: Facted Attraction
Cheryl Rao: The Cord
The Guardian: Living in Two Worlds (21/2/2000)
Film: Gran Torino

Der arbejdes med at blive god til at skrive skarpt og præcist (som i fx en konklusion) med øvelsen "Do a 10 liner", hvor eleven skal opsummere, analysere, konkludere tekstens hovedtema i elevated style, således eleven tvinges til at bruge synonymer og undgå knudrede sætningskonstruktioner. Med filmen Gran Torino arbejdes der med et Character Wheel, hvor der fokuseres på protagonisten og temaet.
Vi arbejder med student presentations sideløbende med.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 Global Language

Introduktion til Global Language.
Engelsk som verdenssprog, der ses fra både en litterær og samfundsvidenskabelig vinkel på engelsk som et verdenssprog (konsekvenser for mindre sprog på den ene side og fordelene ved et kommercielt samarbejdssprog på den anden side).
Kompendium:
John Agaard: Listen Mr Oxford Don.
Linton Kwesi Johnson: Inglan Is a Bitch.
David Crystal: What is a Global Language
David Crystal: Why English?
David Crystal: What is Standard English?
David Crystal: Other Englishes
Bill Bryson: English As a World Language
http://www.youtube.com/watch?v=2_q9b9YqGRY (David Crystal: World Englishes)
+definition på Globish
Lytte quiz (hvor kommer folk fra) - fra The Speech Accent Archive (fx http://accent.gmu.edu/searchsaa.php?function=detail&speakerid=611)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Black Voices

Indblik i afroamerikansk kultur, historie og samtid.
Film: I Am Not A Negro + 3½ Minutes, Ten Bullets + Mississippi Burning

Intro til emnet:
https://www.youtube.com/watch?v=aqE4kaoQJHA Mississippi Burning Official Trailer.
The Civil War and Its Legacy Video - Ku Klux Klan - HISTORY.com
Ku Klux Klan - Facts & Summary - HISTORY.com

Elev materiale laves af eleverne med det fokus de har interesse for emnet, primært samtid.
Der er fokus på det er eleverne der udvælger, og vi tager undervejs snak om kvalitet af materiale, kildekritik mv.

Artikler mv.:
LeBron James: Racism is 'part of America'
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/lebron-james-racism-part-america-170601043912734.html

A Psychologist’s Explanation Of Why Racism Persists In America
http://www.huffingtonpost.com/2015/07/10/social-psychology-racism_n_7688910.htm

Treyvon Martin Case
https://www.youtube.com/watch?v=ia0w_dOj7R4

Trayvon Martin Shooting Fast Facts
http://edition.cnn.com/2013/06/05/us/trayvon-martin-shooting-fast-facts/index.html

Segregation in American schools
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/19/america-schools-segregation-race-class-education-policy-bobby-scott


Segregation in America today
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35255835

"The Autobiography Of Gucci Mane": A Story Of Rap And Rebirth
http://www.npr.org/2017/09/19/551787647/the-autobiography-of-gucci-mane-a-story-of-rap-a

When The Media Treats White Suspects And Killers Better Than Black Victims
https://www.huffingtonpost.com/2014/08/14/media-black-victims_n_5673291.html

How The News Misrepresents Black Crime https://www.youtube.com/watch?v=gS8yhXkrGv8

Taye Diggs Writes Powerful Poem for Black Lives Matter
http://www.justjared.com/2016/07/30/taye-diggs-writes-powerful-poem-for-black-lives-matter/

http://www.drumsofchangedrumsofspirit.com/SIGNIFICANCE-AND-IMPORTANCE-OF-JAZZ-IMUSIC---IN-THE-AFRICAN-AMERICAN-COMMUNITY.html  The significance and importance of Jazz music in the African American community.

Musik:
NWA Straight outta Compton
https://genius.com/Nwa-straight-outta-compton-lyrics

Billie Holiday-Strange Fruit
https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 American Beliefs and Values

Et forløb om amerikanske værdier, herunder særligt fokus på Den amerikanske drøm.

• Key, Francis Scott. ”The Star-Spangled Banner” (1814) i Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.

Sarah Clayton: Dream -Debunking the American Myth

Kelli Nørgaard: The American Dream 2013, An Introduction to "The American Dream".

• Tan, Amy. “Two Kinds” (1989) i Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.

• Terkel, Studs. “Arnold Schwarzenegger” (1980) i Arildsen, Plougheld, ed. The Sky’s the Limit. Herning: Systime. 1986.

*Bruce Springsteen: Born in the USA.

• “The Pursuit of Happiness” (2006). Film, Colombia Pictures Corp.

• Bellamy, Francis. “Pledge of Allegiance” (1892). Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.
• “Declaration of Independence” (1776) i Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.


• Schwarzenegger, Arnold. “The American Dream”(2004). Capitalism Magazine. http://www.capmag.com/article.asp?ID=3896
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 SRO

Der arbejdes med emnet Brexit i samarbejde med samfundsfag og eleverne trænes i at skrive en SRO. Der læses tekster/taler i engelsk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Horror

Der arbejdes med Horror og gothic horror med introduktion til tre arketyper: The Scientist, the Vampire og the
Psychopath. Der tages udgangspunkt i bogen "The Gothic Universe" af Marianne Mortensen og Rolf D. Erbst, Gyldendal 2003. Fra den bog er taget uddrag af Bram Stokers "Dracula" (pp. 73-77).
Der introduceres til den Victorianske periode og kort til den romantiske periode for at sætte teksterne i en sammenhæng. Et kompendium, hvor også Edgar Allan Poes tekst "The Tell Tale Heart"  og Mary Shellys "Frankenstein" er i (fra Fields of Vision 1, E88-109, E114, E121, F 124-126).
Der arbejdes med forskellige vocabulary øvelser, små skuespil/fortolkninger, mundtlige gengivelser af tekster med fortolkning og analyse for øje.


Film: Dracula (1992), The Shining (1980). Små videoklip sekvenser: A)1931 clip: ”It’s a live”  https://www.youtube.com/watch?v=8H3dFh6GA-A og
B)1994 clip: “The Creation”  https://www.youtube.com/watch?v=EOcJwt8XB4M, hvor der ses på hvordan horror er gengivet i lyd og billede.Elevvalgt film: IT af Stephen King, 2017.
Der laves film analyser af elevvalgte klip fra Horror film (Silence of the Lambs, IT etc.) - sound, camera angles etc. ??
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Australia

Introduktion til Australien, fokus på the stolen generation og problemstillingen aboriginal - australian white.

Kompendium:
"This Land" lan Mudie, 1935 (Worlds of English,2010)
"Cloud Busting" Tara June Winch, 2006 (Worlds of English, 2010)
"Freddy Andrews" Polly Borland (Contexts, 2OO4)
"There are no halves" Jason Goninan in Growing Up Aboriginal in Australia/Anita Heiss 2018 Black Ink.
"My Childhood" Aileen Walsh in Growing Up Aboriginal in Australia.
"Split Affinity" John Williams-Mozley in Growing Up Aboriginal in Australia.
"The Aboriginal Equation" Tamika Worrel in Growing Up Aboriginal in Australia.
“Waltzing Mathilda”, link: http://panique.com.au/trishansoz/waltzing/waltz.html

Undskyldning til the stolen generation http://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-indigenous-peoples

Speech by Prime Minister Kevin Rudd to the Parliament
13 February 2008
Category: People-to-people
http://dfat.gov.au/people-to-people/public-diplomacy/programs-activities/pages/speech-by-prime-minister-kevin-rudd-to-the-parliament.aspx

Reflections on the apology: Kevin Rudd in conversation with Stan Grant, 10/2 2016.
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/feb/10/reflections-on-the-apology-kevin-rudd-in-conversation-with-stan-grant

Elevmateriale på 6 emner: The Protection Act of 1915, History of Australia, Australia Today, First European
Explores/Convicts, The Stolen Generation - korte mundtlige oplæg for klassen i grupper.


Dokumentar:Sidste udkald -  Fanget i fortiden (om aboriginernes leveforhold pt.). DR2.
Film: Rabbit Proof Fence 2002 uddrag
Film: Australia 2008, uddrag.
Film: Sweet Country, 2018 uddrag.

Skriftlig øvelse i forbindelse med Rabbit Proof Fence (grammatik).
Eleverne afslutter med at lave deres egen "Broadcast" om Australien (5-8 min).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Shakespeare

Shakespeare.
Introduktion til Shakespeare (kompendium" Background Information The Elizabethan Age, William Shakespeare and the Theatre"
Kort gennemgang sonnets (iambic pentameter, blanke verse m.v.). Der ses på Sonnet 1, 130 og elev eksempler på sonnets.
http://www.shakespeare-online.com/sonnets/sonnetstyle.html
http://www.sparknotes.com/shakespeare/shakesonnets/section1/

The Shakepearean Sonnet: An Overview by Michael J. Cummings

Shakespeare kompendium (Act 1 scene 1 + 7, Act 2 scene 2, Act 3 scene 2, Act 5 scene 1+  5). Graphic novel som supplement
Film: Macbeth, Polanski 1971.
FIlm: Macbeth, 2008/DR på cfu.dk - moderne version i nutidigt perspektiv.
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zpdq2hv/revision/1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Body Images

Eleverne er med til at definere indhold da ønsket er andet end obesity.

The purpose of this topic is to gather information about body images in relation to the changes and transformations of the female and male body throughout the last 100 years. This will set off discussions and ways to understand the complex perception of the many different opinions about the body. The focal point is not on obesity but on the natural, cosmetic, human built body and the stigmas that follow due to the press, fashion icons, social media and influencers.

Kompendium index:
Content:
1. Body images through the 20th and 21th centuries
2. Marilyn Monroe and Twiggy
3. Bodybuilding – going to the extremes
4. The history of plastic surgery – body extremes – do ethnic rules apply?
5. Transsexuality – social media – ethnic rules?
6. Social media and body insecurity - How we're all being changed by influencer culture – social media – experts and influencers
7. How social media affects body image (læses ekstensivt)
8. Attraction in different Cultures besides western – what images apply?

kompendiet indeholder:
Body images through the 20th and 21th centuries:

Dokumentar: "Det umulige kropsideal" - Amerikansk dokumentar fra 2017. (Straight/Curve) på DR3.
uddrag af Generation Iron 2, om brug og risici ved anabolske steorider ifb bodybuilding.

reklamer: ‘Love my body’ and ‘Real Beauty’ campaigns:
https://wemagazineforwomen.com/victorias-secret-love-my-body-campaign-vs-dove-campaign-for-real-beauty/

https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4
This short video (app. 3.00 min.) is a visual snapshot of the different desirable female bodies.

Men’s ideal body through history:
https://www.thelist.com/56105/mens-perfect-body-types-changed-throughout-history/ -
Use this as background information.

Muskler for enhver pris (dokumentar):
https://www.dr.dk/tv/se/ruslands-ekstreme-teenage-modeller/englands-ekstreme/englands-ekstreme-kropsfiksering#!/
This documentary shows how far people are willing to go for ”the perfect body”.

Bodybuilding:A pre-understanding of steroids put into different perspectives.
https://www.bodybuilding.com/content/taking-steroids-what-could-it-hurt.html

plastic surgery: https://www.verywellhealth.com/the-history-of-plastic-surgery-2710193

Transsexuality in sports:
Transsexual MMA-fighter crushes her opponents skull
https://bjj-world.com/transgender-mma-fighter-fallon-fox-breaks-skull-of-her-female-opponent/

Transgender german olympian controversy
https://www.independent.co.uk/news/people/profiles/heidi-krieger-the-price-of-victory-8595.html

social media:
https://www.elitedaily.com/social-news/former-model-reveals-truth-fake-instagram/1268924:

How we're all being changed by influencer culture
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/b5488f38-e9c4-4e0c-95e2-3002f47f88f8


Social media – experts and influencers

https://www.vox.com/the-goods/2019/2/15/18211007/medical-sponcon-instagram-influencer-pharmaceutical
https://www.healthinfluencer50.com/the-new-influencers/
https://www.statnews.com/2018/11/13/patient-influencers-get-a-voice-and-pharma-is-ready-to-pay-up/
How social media affects body image:https://www.projectknow.com/eating-disorders/and-social-media/#ways-it-can-be-used-positively

Attractiveness: https://www.thelist.com/40387/men-think-attractive-different-parts-world/


Supplerende tekstmateriale:
"The Look" - Christopher Fowler from "The Devil in Me", Serpent's Tail 2001.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer