Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Morten Petersen, Stefan Jørgensen
Hold 2016 SA/e (1e SA, 2e SA, 3e SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introforløb til politik
Titel 2 Økonomi - Danmark i verden
Titel 3 Medier og virkeligheden
Titel 4 Identitet i det senmoderne
Titel 5 Kommunalvalg og politik
Titel 6 EU
Titel 7 SRO
Titel 8 Økonomi
Titel 9 International politik i det 21. århundrede
Titel 10 Økonomi - genbesøgt
Titel 11 Sociologi genbesøgt
Titel 12 Politik - genbesøgt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introforløb til politik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Økonomi - Danmark i verden

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Første opgave - Redegør 27-01-2017
2. Opgave - Økonomi 17-03-2017
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Medier og virkeligheden

Forløbet kommer til at handle om medier, medieteori og aktører.
Forløbet stiller skarpt på mediernes rolle, hvad/hvem vi kan stole på samt nyhedskriterier.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Identitet i det senmoderne

I forløbet arbejder vi med grundlaget for vores identitetsdannelse - samfundstyperne traditionel, moderne og senmoderne - socialisation, social arv og forskellige sociologer som Anthony Giddens og Pierre Bourdieu.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kommunalvalg og politik

Vi arbejder med kommunalpolitik i bred forstand, herunder hvilke områder kommunen varetager og valgkampen. Desuden deltager vi projektet "Unge Stemmer" med de andre fynske ungdomsuddannelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 SRO

Forløbet afvikles i samarbejde med engelsk og omhandler integration og identitetsdannelse blandt etniske minoriteter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Økonomi

I forløbet har vi arbejdet med konjunkturer, økonomisk politik herunder makropolitik (især finans- og pengepolitik) og strukturpolitik, det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, samt konkurrenceevne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 International politik i det 21. århundrede

Forløber sigter mod at introducere eleverne til international politik, herunder IP-teorier, sikkerhed, trusler og Danmarks rolle i det internationale system. I forbindelse med forløbet har eleverne besøgt Forsvarsakademiet og hørt oplæg om dansk sikkerhedspolitik.

Tekster ud over kernestoffet:

"Den smuldreden verdensorden", Politiken 24/8 2018
"Løkke som linedanser på den globale scene", Berlingske Tidende 9/7 2018
"Uderigs- og sikkerhedspolitisk strategi", Udenrigsministeriet november 2018 (uddrag)
"Det er svært at koge en god suppe på regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi", Berlingske Tidende 17/11 2018
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 34,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Sociologi genbesøgt

I forløbet har vi arbejdet med at give et teoretisk indblik i overgangene mellem det traditionelle, moderne og senmoderne samfund. Med udgangspunkt i bogen "50 Samfundstænkere" har vi i særdeleshed arbejdet med Tönnies, Weber, Giddens, Bourdieu og Ziehe.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Politik - genbesøgt

Forløbet har handlet om grundlæggende træk ved det danske demokrati og danskernes politiske deltagelse, herunder stemmeadfærd og partiadfærd.

Har læst de angivne sider i PolitikNU
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer