Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Tysk A
Lærer(e) Morten Engvad, Vibeke Højby Marxen
Hold 2016 TY/a (1a TY, 1a TY-o, 2a TY, 2a TY-o, 3a TY, 3a TY-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Reisen - durchs Land und Leben
Titel 2 Propaganda
Titel 3 Terrorismus in Deutschland
Titel 4 Märchen (+ SRO)
Titel 5 Goethe-Zertifikat A2 (NB: udenfor eksamenspensum)
Titel 6 2g Afsluttende forløb - individuel opg /'årsprøve'
Titel 7 Die Stadt Berlin & das urbane Leben
Titel 8 Vergangenheitsbewältigung
Titel 9 Kriminalgeschichten - Ferdinand von Schirach

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Terrorismus in Deutschland

I dette forløb kigger vi på den venstreorienterede studenterbevægelses oprør, der førte til terrororganisationen RAFs opståen og hærgen i 60'ernes og 70'ernes Tyskland
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Goethe-Zertifikat A2 (NB: udenfor eksamenspensum)

D. 14/5 2018 skal holdet til Goethe-Zertifikat A2-eksamen, og vi vil derfor sideløbende med vores andre aktiviteter træne og forberede os på denne prøve i et undervisnings- og timemæssigt omfang, der svarer til et almindeligt tysk temaforløb. Derfor oprette vi Goethe-Zertifikatet som et selvstændigt forløb, som vi jo dog i sagens natur ikke vil opgive til mundtlig eksamen i 3g (vi regner dog med, at den sproglige træning herfra alligevel vil komme os til gode, hvis det skulle komme til en eksamen :-)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 2g Afsluttende forløb - individuel opg /'årsprøve'

I slutningen af skoleåret har vi ikke noget decideret tema som skal bruges i eksamenssammenhæng, da vi (som nævnt tidligere) skal bruge mange af modulerne på at forberede os til Goethe-Zertifikat-prøven.
I de sidste uger laver vi dog en fremlæggelsesøvelse, hvor I individuelt vælger at forberede en slags lille uofficiel årsprøve ud fra en selvvalgt tekst, der kan perspektiveres ud fra et af vores gennemgåede temaer:

1) Arno Surminski: Vom Rio San Juan (i forhold til temaet 'Reisen durchs Land und Leben')
2) Gudrun Pausewang: Ein Novembermorgen (i forhold til temaet 'Propaganda')
3) Brüder Grimm: Die drei Männlein im Walde (i forhold til temaet 'Märchen')
4) Fatih Akin: Aus dem Nichts - filmen (i forhold til temaet Terroismus in Deutchsland)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Die Stadt Berlin & das urbane Leben

Som optakt til vores lille studietur til Berlin afvikler vi et tema, der prøver at give løsrevne billeder af Berlin i forskellige tidsperioder: Berlins overordnede historie / die goldenen Zwanziger / die nationalsozialistische Zeit / Nachkriegszeit / das geteilte Deutschland / jetzt - das urbane Leben...
Der vil ikke blive forsøgt at foretage en detaljeret gennemgang af hver enkelt periode, men vi vil netop bare prøve at vise løsrevne billeder, der kan give et indtryk af, hvad der bla rørte sig i byen i disse perioder...
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer