Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Helle Bogaard
Hold 2016 FRA/1 (1g FRA/1, 1g FRA/1-o, 2g FRA/1, 2g FRA/1-o, 3g FRA/1, 3g FRA/1-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Gennemgang af begyndersystem
Titel 3 Første projekt: Présentation
Titel 4 Gennnemgang af begyndersystem - fortsat
Titel 5 2.projekt: Une journée de ma vie quotidienne
Titel 6 Tilbagevenden til grammatik og udtaleregler
Titel 7 overgangstekster - ikke eksamensstof
Titel 8 L'amitié eksamensstof
Titel 9 L'enfance- eksamensstof
Titel 10 la peur et l'isolement - ikke eksamensstof
Titel 11 L'amour difficile -eksamensstof
Titel 12 La Guerre - eksamensstof
Titel 13 La vie tumultueuse - eksamensstof

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion

Fransk udtale, intonation og sprogets opbygning og gennemskuelighed - ikke eksamensstof
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Gennemgang af begyndersystem

Læseforståelse, sproglig bevidsthed og sprogproduktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Første projekt: Présentation

Projektet er led i et dansk - fransk udvekslingsprojekt.
Eleverne arbejder med skriftlig præsentation af sig selv. Slutproduktet er videoer, der lægges ind på Google, så den franske udvekslingsklasse kan se dem.
Sideløbende arbejdes der med lytteforståelse i form af videoer sendt til os fra den franske udvekslingsgruppe.
Der arbejdes desuden videre med grundbogen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Gennnemgang af begyndersystem - fortsat

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 2.projekt: Une journée de ma vie quotidienne

Holdet arbejder med andet projekt i forbindelse med den franske udveksling, hvor der igen laves videoer, der beskriver en typisk dag for eleverne.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Diskutere
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 Tilbagevenden til grammatik og udtaleregler

Fransk udtale, intonation og sprogets opbygning og gennemskuelighed - ikke eksamensstof
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Diskutere
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 8 L'amitié eksamensstof

Fokus på venskabet og dets forskellige afskygninger. Målet med emnet er, at eleverne skal udvikle evnen til at læse og forstå fransksprogede tekster, samt lære at anvende og udbygge relevante lytte- og læsestrategier. Sideløbende arbejde med billedbeskrivelse. Tilstræbt produkt: samtale over emnet i et enkelt sprog.
Holdet har desuden set: Le malade imaginaire på Odense Teater.
Samt sideløbende  arbejdet med et tredje projekt: Présentation de ma ville.
Forældremøde om udveksling med Lycée Cantau
Grammatik og øvebog: Birte Dahlgreen: Voilà (Gyldendal,2013).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 L'amour difficile -eksamensstof

Fokus på den svære og komplekse kærlighed. Der arbejdes videre med elevernes evne til at kommunikere på fransk, blandt andet gennem gruppevis præsentation og redegørelse, støttet af skriftlige opgaver omkring emnet.
Holdet har desuden været på udveksling i Anglet i en uge.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer