Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Italiensk A
Lærer(e) Sanne Stemann Knudsen
Hold 2016 ITA (1g ITA, 1g ITA-o, 2g ITA, 2g ITA-o, 3g ITA, 3g ITA-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Begynderitaliensk
Titel 2 Begynderitaliensk (fortsat)
Titel 3 L'albero delle pere (Tema: La famiglia)
Titel 4 Mery per sempre (La mafia)
Titel 5 Benetton
Titel 6 Io sono l'amore (Tema: La famiglia)
Titel 7 Un simbolo della Sicilia nuova (La mafia - fortsat
Titel 8 Reality (La fama)
Titel 9 Gomorra (la mafia - fortsat)
Titel 10 Castellaneta: All'ora di pranzo (La famiglia)
Titel 11 La fama (fortsat)
Titel 12 Susanne Tamaro: Di nuovo lunedi (tema: La famiglia
Titel 13 Una vita tranquilla (La mafia)
Titel 14 Giorgio Van Straten: Ognuno ha il suo babbo natale
Titel 15 Billedbeskrivelse
Titel 16 Varese oplæg
Titel 17 Studietur Varese
Titel 18 Il fascismo
Titel 19 Papà va in TV (la fama - fortsat)
Titel 20 Differentieret undervisning
Titel 21 Repetition
Titel 22 Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Begynderitaliensk

Begynderitaliensk: Grundbogssystemet Passaparola
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Øvelser med verbet "fare" 04-10-2016
Øvelser med verbet andare 22-11-2016
Arbejd selv 25-11-2016
En præsentation af jer selv (100-150 ord) 29-11-2016
diverse småøvelser på klassen 23-01-2017
3 små opgaver 30-01-2017
Anche libero va bene 03-02-2017
Foto di persona 10-03-2017
Oversættelse Passaparola 28-03-2017
La vita é bella 01-05-2017
Årsprøve 02-06-2017
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 L'albero delle pere (Tema: La famiglia)


Der arbejdes med de primære karakterer i filmen "L'albero delle pere" og med Siddhartas særligt vanskelige situation.

Der opbygges et ordforråd indenfor temaet La famiglia.

Grammatisk fokus på refleksive verber i præsens og passato prossimo.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
L'albero delle pere 06-10-2017
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Benetton

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Perché lo ha fatto 14-12-2017
Due pubblicità 15-12-2017
småopgaver første semester 20-12-2017
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Io sono l'amore (Tema: La famiglia)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Io sono l'amore 12-01-2018
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Un simbolo della Sicilia nuova (La mafia - fortsat

Epoca 1975, artikel om den unge Franca Viola, der gør oprør mod de sicilianske normer.
Formålet er at kende til denne særlige hændelse og efterfølgende retssag. I skal kunne perspektivere til teksten, som indgår som tekst under temaet “La mafia”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Reality (La fama)

Materiale: Filmen Reality (2012)

Der tages hul på temaet La fama - Berømmelse/ønsket om berømmelse

Grammatisk fokus: Il futuro
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Gomorra (la mafia - fortsat)

Der arbejdes videre med Mafia-temaet.

Materiale: Filmen Gomorra
Særligt fokus: miljø og personkarakteristikker

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Susanne Tamaro: Di nuovo lunedi (tema: La famiglia

Materiale:
Susanne Tamaro: Di nuovo lunedí (novelle)

Træning af intensiv og ekstensiv læsning, repetition af basal grammatik, mundtlig sprogfærdighed trænes gennem mundtlige fremlæggelser og arbejdsspørgsmål.
La narratrice inafidabile introduceres.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oversæt + spm. 31-08-2018
Di nuovo lunedí 28-10-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Una vita tranquilla (La mafia)

Materiale: Una vita tranquilla (film)

Fokus på temaet mafia
Lytteøvelse (italiensk uden undertekster)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Billedbeskrivelse

Foto parlanti

Udvalgte billeder

Fokus på mundtlig sprogproduktion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Varese oplæg

Forberedelse til studieturen til Varese.
Der arbejdes med oplæg om:
Garibaldi
Lega Nord
Fascistisk arkitektur
Giacomo Matteotti
Giardini Estense
Domkirken i Milano
Villa Panza
Lombardiet
Sacro Monte

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 3,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Studietur Varese

Indhold
Omfang Estimeret: 4,50 moduler
Dækker over: 7,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Il fascismo

Læreroplæg om fascismens propaganda (der opereres indenfor 4 områder - skole, fritid, arbejde/offentlig sfære og familie).

Materiale:
Filmen “Una giornata particolare”, uddrag af manuskriptet til filmen
Læsebog for II. klasse om Benito Mussolini

Grammatisk fokus - piacere-konstruktioner og konjunktiv

Der arbejdes med mundtlig sprogfærdighed og forløbet munder ud i individuelle mundtlige oplæg.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Il fascismo - oversættelse 31-01-2019
Stx 2017 24-02-2019
Terminsprøve 11-03-2019
Bullismo 19-03-2019
Omlagt/mundtligt oplæg (Una giornata) 19-03-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Papà va in TV (la fama - fortsat)

Materiale:
Stefano Benni: Papà va in TV (novelle fra Cannibali ed altri)

Fokus på intensiv og ekstensiv læsning
Opøvelse af gloseforråd der har at gøre med berømmelse

Opsamling på La fama tema (perspektivering til filmen Reality)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stefano Benni 28-03-2019
STX 2018 12-04-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer