Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Mette Bruun Bærholm Frikke
Hold 2016 SPA/1 (1g SPA/1, 1g SPA/1-o, 2g SPA/1, 2g SPA/1-o, 3g SPA/1, 3g SPA/1-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløbet: Begynderundervisning
Titel 2 Grundforløb fortsat
Titel 3 Jóvenes los contentos y los descontentos
Titel 4 Chile
Titel 5 Migración en América
Titel 6 España contemporánea
Titel 7 Migración de África a España
Titel 8 Guatemala - guerra civil e indígenas

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløbet: Begynderundervisning

Eleverne introduceres for udtale, tryk og den basale spanske grammatik. Forløbet struktureres efter en vekselvirkning mellem grammatiske øvelser, ordforrådstræning, skriftlige opgaver og især mundtlige øvelser. Ligeledes får eleverne et begyndende indblik i den spansktalende verden mhp. kulturelle, historiske og samfundsfaglige forhold.

Grammatik: ar, er, ir-verber i præsens og perfektum, artikler, substantiver, kort om adjektiver, ser-estar-hay, spørgeord, genitiv og sammensatte substantiver, tallene 1-100, klokken.
NB: I begynderundervisningen anvendes systemet Buena Idea (tekst- og arbejdsbog), L & R Uddannelse, 2006
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Grundforløb fortsat

Eleverne introduceres for udtale, tryk og den basale spanske grammatik. Forløbet struktureres efter en vekselvirkning mellem grammatiske øvelser, ordforrådstræning, skriftlige opgaver og især mundtlige øvelser. Ligeledes får eleverne et begyndende indblik i den spansktalende verden mhp. kulturelle, historiske og samfundsfaglige forhold.

Grammatik: ar, er, ir-verber i præsens og perfektum, artikler, substantiver, kort om adjektiver, ser-estar-hay, spørgeord, genitiv og sammensatte substantiver, tallene 1-100, klokken.
NB: I begynderundervisningen anvendes systemet Buena Idea (tekst- og arbejdsbog), L & R Uddannelse, 2006
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Jóvenes los contentos y los descontentos

Der er lagt vægt på, at emnets sværhedsgrad ikke overstiger elevernes evner, samt at det er et emne hvis indhold primært består i personrelaterede emner samt nære tilgængeligt samfunds- og kulturrelaterede emner. Dette har til hensigt at højne elevernes frie kommunikation, som er et af nøgleområderne i indeværende forløb.
Desuden er der lagt vægt på mundtlig fremstilling i form af resumé af teksten. Den mundtlige dimension anvendes ligeledes i billedbeskrivelse, som eleverne præsenteres for i indeværende forløb.
Den grammatiske dimension udbygges således, at eleverne opnår forståelse for personlige pronomener og deres anvendelse, præteritum og imperfektum (samt forskellen mellem de to).
Kendskab til det moderne Spaniens historiske og kulturelle forhold og unges glæder og bekymringer globalt. De kommende forløb vil kunne kobles til dette forløb også.
Forløbet er afsluttet med mundtlig evaluering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Chile

Eleverne skal opnå viden om chilenske historiske og samfundsmæssige forhold med fokus på perioden 1970-1973 samt hvordan landet har udviklet sig siden.
Sideløbende arbejder eleverne med repetition af grammatiske områder; kongruens, aspekt, verbet (tempus og modus).

Retratos chilenos, Bjerg Jakobsen og Sindbjerg Martinsen, s. 5-11, 60-65.
Andrés Wood: Machuca, film.
Inge M. Clausen: Machuca, s.9-30, 37-47.
No, Pablo Larrain, 2012
Imágenes de una dictadura, 2010
Neruda, Pablo Larrain, 2017

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Migración en América

Problemer i Latinamerika og andre lande i verden m.h.t. illegal indvandring.
Tredje verdensproblemer: fattigdom, udnyttelse, afhængighed.
Læse og forstå spansksprogede tekster relateret til migration
Udtrykke sig mundtligt såvel som skriftligt på spansk om emner, der relaterer til migration.

Forløbet er afsluttet med skriftlig evaluering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 España contemporánea

Eleverne skal i forløbet få et overordnet kendskab til Spaniens nyere historie (fra 1936 til i dag). Herunder
- hovedparterne i Den spanske borgerkrig
- la Transición
- la Movida
- la Crisis

- at eleverne kan anvende viden om Den spanske borgerkrig samt Franco-diktaturet til at forstå Spanien i dag
- at eleverne kan samtale på spansk om de overordnede historiske linjer i Spaniens nyere historie.
Forløbet er desuden optakt til sprogskoleophold i Málaga.

Kernemateriale:
"Sin prisa pero sin pausa" af Clausen, Inge Margrethe, s. 81-94.
"Un mes en Málaga"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21,01 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Migración de África a España

Forløbet bygger videre på forløbet i 2.g om migration i Amerika. Der er fokus på push/pull-faktorer og drømmen om et bedre liv i Europa, samt hvilke forhold man møder både undervejs og ved målet.

Forløbet er afsluttet med mundtlig evaluering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer