Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Ida Frederikke Engbirk, Johanne Riktrup Hansen
Hold 2016 SPA/2 (1g SPA/2, 1g SPA/2-o, 2g SPA/2, 2g SPA/2-o, 3g SPA/2, 3g SPA/2-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Spontant spansk
Titel 3 Jóvenes en los paises hispanohablantes
Titel 4 Migración Amércia Latina
Titel 5 Cuentos de hadas
Titel 6 El arte y la vida de Frida Kahlo
Titel 7 Cuba en Cambio
Titel 8 La guerra civil española
Titel 9 La crisis en España

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Grundforløbet er en introduktion til spanskfaget, hvor eleverne introduceres for udtale, tryk og den basale spanske grammatik. Forløbet vil have fokus på grammatiske øvelser, ordforrådstræning, skriftlige opgaver, samt mundtlige øvelser.
Eleverne får et begyndende indblik i den spansktalende verden med henblik på kulturelle, historiske og samfundsfaglige forhold.

Grammatik: ar, er, ir-verber i præsens, perfektum nærfremtid, artikler, substantiver, kort om adjektiver, ser-estar-hay, spørgeord, genitiv og tallene 1-100, klokken.

Fokuspunkter:
- Lytte
- Læse
- Skrive
- Kommunikative færdigheder

Arbejdsformer:
- Gruppearbejde
- individuelt arbejde
- Lærerstyret undervisning
- Pararbejde

I undervisningen anvendes begyndersystemet "Buena idea 1", 2007.
Film: "El Bola" (2000)
Indhold
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Spontant spansk

Forløbet tager udgangspunkt i bogen "Spontant Spansk". Der er fokus på gloseindlæring, verbernes bøjning (med fokus på hitverberne) samt ikke mindst elevernes evne til at konstruere mundtlige sætninger på spansk.

Grammatisk hovedfokus er verbernes bøjning i nutid, men også perfektum og nær fremtid vil blive inddraget.

Forløbet har til hensigt at inspirere og motivere eleverne til at formulere sig frit på spansk og fokus på at huske og anvende verber og deres bøjning skal give eleverne en større 'bank' at tale ud fra
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Jóvenes en los paises hispanohablantes

Forløbet "Jóvenes en los paises hispanohablantes" tager afsæt i tekster om forskellige unge mennesker i den spansktalende verden.
Formålet er, at eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige unge og heraf forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Ordforråd omkring emnet har til formål at udgøre fundament og danne bro fra de forskellige tekster.

Tekster:
- David, Alejandro og Estrella (fra La Buena Vida)
- Mario de Colombia (fra "La identidad contrastada")
- María (fra filmen; "María llena eres de gracia").Faglige mål:
- Eleverne skal kunne redegøre for/beskrive de forskellige personligheder i forløbet
- Eleverne skal kunne forbinde/sammenligne unge fra spansktalende lande med deres egen virkelighed
- Eleverne skal under mundtlig fremstilling kunne formulere sig i præsens og perfektum.

Materiale:
Rosenkilde, Eva (2008) "Estrella de Sevilla" side 9-20, “David de Valls” side 23-27,  “Alejandro de Madrid” i 74-80 i La buena vida. Gyldendal

Supplerende materiale:
”Mario de Colomia”s. 22-25 i bogen “La identidad contrastada – joevenes en Latinoamérica” af Mikkelsen & Riismøller.

Film: "María, llena eres de gracia", 2004
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Migración Amércia LatinaForløbet fokuserer på den illegale immigration mellem Mexico og USA. Eleverne præsenteres for push/ pull- faktorer, og vi læser tekster, der behandler de illegale indvandreres søgen efter et bedre liv.
Forløbet koncentrerer sig om tre faser i immigrationen, dels ”El sueño”, hvor eleverne får indblik i de faktorer, der kan være årsag til immigrationen. Anden del af forløbet omhandler ”El paso”, dvs. vejen og de forhindringer immigranterne kan møde på vejen over grænsen. Sidst vil forløbet fokusere på ”Al otro lado”, hvor vi vil arbejde med om drømmen om et bedre liv lever op til forventningerne og de kulturelle udfordringer, der kan forekomme ved at emigrere til et andet land.

Grammatiske fokuspunkter: aspekt og fremtid. Desuden repeterer vi grammatik fra 1g herunder adjektivernes bøjning, forskellen på muy og mucho, samt anvendelsen af ser, estar og hay

Materiale:
Helene Balslev Clausen & Line Flintholm: “Al otro lado –el sueño americano”, Gyldendal 2006, s. 7-13, 15, 24, 49.

Supplerende materiale:
Kompendium ”Migración” med forskellige introducerende artikler til emnet.
Filmen: “Sin nombre”, 2009.
Sang ”Pobre Juan” af Maná fra albummet revolución de amor, 2002
Billede ”cruzando la frontera”
Horisont:  “verdens mange mure”, 2009
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Entrega 5: Una traducción 21-11-2017
Sin Nombre 12-01-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Lytte
  • Diskutere
  • Almene (tværfaglige)
  • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel 5 Cuentos de hadas

Forløbet er en indføring i det klassiske såvel som det moderne eventyr, hvor eleverne arbejder systematisk med genrens karakteristika, ordforråd og analysemodeller knyttet til genren.

Anvendte materialer:

Caperucita Roja (kopi)
Blancanieves (kopi)

Fra: Antología de fabulas cuentos y leyendas del País Vasco:
Beñardo

Film: El Laberinto del Fauno


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 El arte y la vida de Frida Kahlo


Forløbet er en indføring i Frida Kahlos kunstneriske univers herunder de samfundsmæssige og personlige forhold, der danner baggrunden for dette univers. Eleverne har undervej i forløbet arbejdet med præsentationer af selvvalgte værker.

Anvendte materialer:
Fra: Havsteen, Marianne m.fl.: Frida kahlo y Diego Rivera, Gyldendal Uddannelse, 2002:

Introduktion, s. 7-28
Frida Kahlo, s. 37-40
Un matrimonio difícil, s. 40-43
El éxicto y la muerrte, s. 43-46

Film: Frida
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Cuba en Cambio


Forløbets omdrejningspunkt er "El período especial" og de socialkarakterer der opstod i Cuba efter 1991. I forløbet arbejdes desuden med ytringsfrihedsbegrebet samt med bloggeren Yoani Sánchez (La Generación Y). Eleverne har skrevet emails til Yoani Sánchez og modtaget svar som giver indtryk af den nuværende situation omkring ytringsfriheden på Cuba.

Anvendte materialer:

DR-dokumentar: Det var Castro (DR2 Tema, 2008)

Fra: López, Rosalba Cazón: Cuba en cambio, Gyldendal 2016:
Nuevas relaciones sociales, s.6-15.
Nuevas libertades, s. 56-60, 67-70.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 La guerra civil española

I dette forløb skal eleverne erhverve basal viden om den spanske borgerkrig og dens forskellige parter. Igennem "Ay, Carmela" (film og udvalgte scener i drejebogen) skal eleverne dels lære om den spanske borgerkrig, dels om kunstnerens rolle i politiske spørgsmål. De skal således kunne diskutere og reflektere over dette aspekt.
Vi arbejder desuden med tiden under Franc og la transición.

Parallelt med forløbet har vi kørt et samtaleforløb, der har haft fokus på at træne gambitter og den dialogiske diskurs.

Materiale:
- Udvalgte scener fra "Ay, Carmela", side, 6-10,30-36, 53-55
- Sin prisa pero sin pausa "la transición"
- Dokumentar: "Den røde jord" (2009)
- Dokumentar: The silence of others" (2018)
- Dokumentar: "Spaniens stjålne babyer" (2013)

Artikler:
Dr 26.11.2018 "Ofrene for Francos regime skal begraves igen": https://www.dr.dk/ligetil/udland/ofre-francos-regime-skal-begraves-igen#!/00:57
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 La crisis en España

I dette forløb arbejder vi med temaet "La crisis en España", hvor fokus vil være på den unge generation.


Materiale:
- "La generación de los mil euros". Fra brogen "Nuevos Retratos" 2010.
-  "Miles de jóvenes españoles emigran hacia Alemania. Fra bogen "Sin prisa pero sin pausa" 2016

Artikler:
- Tres millones de asalariados en España no llegan a 'mileuristas'  
https://www.20minutos.es/noticia/3181323/0/decil-salarios-ine-2016-tres-millones-no-llegan-mileurista/
- "Mileuristas diez a¨nos después".  
https://elpais.com/elpais/2015/05/08/eps/1431113378_624853.html  (10.05.2015)
- ordbogen.com
- https://ordbog.gyldendal.dk/

Dokumentar:
- "Spaniens tabte generation" 2011
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer