Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Kathrine Faarvang Grand, Torben Christiansen
Hold 2016 da/c (1c da, 1c da-o, 2c da, 2c da-o, 3c da, 3c da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen sprogforståelse
Titel 2 Altings ulidelige klarhed
Titel 3 AT1: Retorik og argumentation
Titel 4 Middelalderen: Folkeviser og folkeeventyr
Titel 5 Danmark i krig
Titel 6 AT3: DHO
Titel 7 Sociale medier og selviscenesættelse
Titel 8 Oplysningstiden og Holberg
Titel 9 Romantik og romantisme
Titel 10 Det moderne gennembrud
Titel 11 AT5: Mennesket og naturen
Titel 12 Forskningsdag på Syddansk Universitet
Titel 13 Flygtninge i nyhedskredsløbet
Titel 14 Kortfilm
Titel 15 Ind i det 20. århundrede
Titel 16 Den absurde eksistentialisme
Titel 17 Minimalisme
Titel 18 Apokalypsen (nyeste tids litteratur)
Titel 19 1970ernes litteratur
Titel 20 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Almen sprogforståelse

Emner: Semantiske skemaer, denotation og konnotation, sproghandlinger, genrer, kommunikationssituationen, det retoriske pentagram, fremstillingsformer, billedsprog, sociolingvistik herunder rigsmål, norm, tiltaleformer, gruppesprog, multietnolekter, slang, gruppesprog
Materiale: udvalgt teori fra ”Sprogets veje”, ”Faglige forbindelser” og ”Begreb om dansk”
Herudover første kapitel af Morten Ramslands roman ”Sumobrødre”: ”Skrubtudsetennis”
Digte: Ole Sarvig: Eftermiddag og Havet
Michael Strunge: Plasticsolen
Emil Aarestrup: Angst
Staffeldt: Indvielsen
Debatindlæg af Hanne-Vibeke Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Altings ulidelige klarhed

Et forløb om syndefaldsmyten i litteratur. Nøgleord: kundskabsøjeblikke, overgangen fra barn til voksen, spaltningen mellem mand og kvinde, godt og ondt, liv og død.
Spredning over forskellige genrer: novelle, roman, digte og film. Introduktion til analyse af disse.

Aritkel: "Altings ulidelige klarhed": om Syndefaldsmyten
Syndefaldsmyten af 1. Mosebog
Film: "Kundskabens Træ"
Noveller: Anders Bodelsen: "Drivhuset"
Naja Marie Aidt: "Den blomstrende have"
Klaus Rifbjerg: "Cigaretter"
Martin A. Hansen: "Paradisæblerne"
Digte: Tom Kristensen: "Ung Triumf" og Michael Strunge "Natmaskinen"
Uddrag af "Den afrikanske farm": Karen Blixen "Livets Veje" (om storken)
Roman: Morten Ramsland: "Sumobrødre" eller Erling Jepsen "Kunsten at græde i kor"
Kortfilm: "Dig"
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 AT1: Retorik og argumentation

Et forløb, der øger bevidstheden om, hvordan man formidler et stof mundtligt. Formidlingsevnen afhænger af mange ting som fx hvordan man vender ordene/sætningerne og hvilke billeder og metaforer, man anvender. Det overordnede AT-faglige formål med forløbet er således, at lære at arbejde med formidling af nyt stof, med disposition og talepapir.

I dansk var der fokus på den klassiske retoriks fem faser: inventio, disposito, elocutio, memoria og actio samt talens grundtyper og de tre appelformer: logos, etos og patos, da de betegner tre væsensforskellige måder at overbevise tilhøreren på. Desuden fokus på sproglige virkemidler og argumentation ifm. udvalgte taler.

Produkt: Mundtlig gruppefremlæggelse

Primærtekster:
- Norges statsminister Jens Stoltenbergs tale fra Utøya på årsdagen for terror-angrebet den 22. Juli
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Middelalderen: Folkeviser og folkeeventyr

Et forløb om middelalderens litteratur og forskellige læsninger, herunder psykoanalytisk og strukturalistisk læsning.

Baggrundstekster om folkeviser, blandt andet i "Litteraturens veje"
Trylleviser: "Agnete og havmanden" og "Germand Gladensvend"
Perspektivende film: "Arven" af Per Fly

Baggrundstekster om folkeeventyr og litterær metode, blandt andet i "Litteraturens veje"
Folkeeventyr:
"De tre gaver"
"Kong Lindorm"
"Rødhætte"

Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Danmark i krig

Tre nedslag i litteraturhistorien (i samarbejde med historie)
1. Nationalromantik og national identitet
"Der er et yndigt land" af Adam Oehlenschläger
"I Danmark er jeg født" af H.C. Andersen
"I Danmark er jeg født" af Natasja Saad


2. Besættelsestiden
"Hvidstengruppen" (film)
Dokumentar om Hvidstengruppen
"Stemmen" af Jacob Paludan
"Nogle må dø" af Tove Ditlevsen
"Til hver enkelt" af Poul Sørensen
"Underklang" af Morten Nielsen

3. Nyere krigslitteratur
Uddrag af "Jeg er en hær" af Lars Husum, afsnittet "Afghanistan"
Dokumentaren "Armadillo"
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 AT3: DHO

Et forløb om skriftlighed, herunder informationssøgning, citatteknik, litteraturhenvisninger, litteraturliste, disposition.
Produkt: Dansk-Historieopgave, 6-8 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Sociale medier og selviscenesættelse

Et forløb om vores brug af sociale medier og den selviscenesættelse, der følger med.

"Unge og sociale medier" af cand.comm. Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet lnformation. Juni 2015. Opdateret maj 2016
"Hvad er et medie?" af Stig Hjarvad: "MedieDK"
"Pynt din profil" af Granild og Haaning: "Medier i dansk"
"Grænseløse medier i et nyt årtusind" af Langdahl, Quist m.fl.: "Krydsfelt"
Claus Elholm: "Et nyt liv uden Facebook"
Sofie Bak: "Sådan hænger kropshad og Instagram sammen"
Dokumentar om instagrammer Shawn Megira
Afsnit af tv-serien "Black Mirror": "Nosedive"

Fokus på kommunikationsmodel og argumentation (påstand og belæg)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Oplysningstiden og Holberg

Et kort forløb om Oplysningstiden, dramagenren og Holbergs forfatterskab, men særligt fokus på "Jeppe på Bjerget".

Uddrag af ”Jeppe på Bjerget”
Filmatisering af "Jeppe på Bjerget"
Baggrundsinformation i Litteraturens veje
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Romantik og romantisme

Et forløb om Romantikkens litteratur og væsentlige strømninger 1800-1870.
Analyse og fortolkning af litterære tekster under anvendelse af faglig terminologi
Litteraturhistorisk kendskab
Nøgleord: Universalromantik, nationalromantik, romantisme, biedermeier, dobbeltgængermotivet, splittelse.

Adam Oehlenschläger, ”Guldhornene”
H.C. Andersen, ”Klokken”
H.C. Andersen: "Nissen hos Spekhøkeren"
Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”
St. St. Blicher: ”Sildig Opvaagnen”
Aarestrup: ”Angst”
Aarestrup: "I en landsbykirke"
Aarestrup: "En middag"
H.C. Andersen: ”Skyggen”
Diverse biedermeiermalerier

”Litteraturens veje”, s. 137-159, s. 162-166, s. 183-186
TV-udsendelse om romantikken: 1800-tallet på vrangen
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Det moderne gennembrud

Et forløb om Det moderne gennembruds litteratur med særligt fokus på impressionisme, realisme og naturalisme. Nøgleord: determinisme, stille eksistenser, religionskritik, fattigdom, kønsroller, problemer under debat.

Georg Brandes, af ”Indledning til Emigrantlitteraturen”
Henrik Pontoppidan, ”Naadsensbrød”
Henrik Pontoppidan: ”Et grundskud”
Herman Bang, ”Ved Vejen”
Herman Bang, ”Irene Holm”
Herman Bang: ”Den sidste balkjole”
Henrik Ibsen, ”Et Dukkehjem”
Amalie Skram, uddrag af ”Professor Hieronymus” (Falkenstjerne bind 2)
Film/tv-udsendelser:
Filmatisering af ”Et Dukkehjem”, 1971
”1800-tallet på vrangen, tiden 1840-50” (DR2)
”1800-tallet på vrangen, tiden 1880-1890” (Om Pontoppidan) (DR2)
”1800-tallet på vrangen, tiden 1890-1900” (Om Bang) (DR2)

Sekundærlitteratur:
”Litteraturens veje”, s. 194-201,s. 209-216, s. 218-224,
Niels Martinov, Systime, 1996; ”Litterære ismer”: Om Realisme, naturalisme og impressionismeIndhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 AT5: Mennesket og naturen

Synopsisskrivning og fremlæggelse om menneskets forhold til naturen.
Materiale: Into the Wild
Filmanalyse, filmiske virkemidler.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forskningsdag på Syddansk Universitet

Forberedelse til besøg på SDU med læsning af uddrag af Kirsten Hamanns roman "Alene hjemme" (2015). Derudover så vi et enkelt afsnit af den norske tv-serie "Skam", så vi var klar til at høre om serien dagen efter.

Selve besøget på SDU var en hel dag med forskellige oplæg om danskfaget i forskning og anvendelse. Oplæggene omhandlede:
Chatbeskeder som virkemiddel i tv-serien "Skam"
Hygge
Køn i nyere skandinavisk litteratur
Grammatik
Bestsellere
Narrativ medicin
Opstart af tekstvirksomhed

Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Flygtninge i nyhedskredsløbet

I dette forløb skal vi se et eksempel på, hvordan begivenheder kan blive til nyheder og indgå i et kredsløb af medietekster, der løbende udvikler sig. Den begivenhed, som dette forløb især kredser om, er en uge i september i 2015, hvor usædvanligt mange flygtninge ankom til Danmark.

I et nyhedskredsløb indgår nyhedsjournalistik (informerende tekster) og holdningsjournalistik (opinionstekster), og i dette forløb skal vi beskæftige os med eksempler på nogle af deres undergenrer, blandt andet nyhed(sartikel), reportage, feature, kommentar, debatindlæg, klumme og leder. Hovedfokus er altså på avisjournalistik, men vi skal også arbejde med bl.a. dokumentarfilm.

I arbejdet med ovenstående kommer vi bl.a. ind på:
- Nyhedskriterier og vinkling
-       Objektivitetskriterier
- Genretræk
- Kompositionsprincipper
- Kilder
- Fake news
- Analyse af sprog, kommunikation og argumentation, bl.a. appelformer, argumenttyper, kommunikationssituationen, billedskabende sprog og sproglige virkemidler
- Faktakoder (tegn på autencitet) og fiktionskoder (fiktionalisering)
- Forskellige typer dokumentarfilm
-      Levende billeders bærende ide, lyd og billede

Baggrundsmateriale, teori og metode:
• Uddrag af kapitlet ”Flygtninge i nyhedskredsløbet” i grundbogen Perspektiver i dansk og supplerende handouts med yderligere teori og metode
• Avisens genrer: https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/
• ”Fake news – en trussel mod demokratiet?” (Dansk på ny, Systime 2017)

Primærtekster:
• Henrik Nordbrandt: ”Vuggevise” (i Politiken d. 9. september 2015)
• ”Naser Khaders facebookvanvid virker – desværre” (kommentar, jp.dk 23. oktober 2017)
• ”Flygtningepres åbner for ny kurs” (nyhedsartikel, Politiken d. 10 september 2015)
• ”Politiken mener: Nordens Ungarn” (leder, Politiken 10. september 2015)
• Syrien. Den brændte jord (dokumentar af Nagieb Khaja, afsnit ét af tre)
• ”Syriens hvide hjelme” (reportage, Politiken d. 7. februar 2016)
• Af: En tilfældig flygtning, kapitel 5 (Kaare Gotfredsen, 2002)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Kortfilm

Fokus:
o Hvad er en kortfilm?
o Richard Raskins syv parametre for en kortfilm
o Filmiske virkemidler
o Filmens dramaturgi (personer, plot, præmis, konflikt, komposition, set-up og pay-off, fremdrift, suspense og surprise)
o Vi arbejder med kortfilmene "Valgaften" (1999) og "Cafe Hector" (1996) på klassen.
o Derudover er der gruppearbejde og gruppefremlæggelser om kortfilmene "Void" (2014), "De nye lejere" (2009), "Ernst og lyset" (1996) og "Under bæltestedet" (2006)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Ind i det 20. århundrede

Vi skal arbejde med realistiske og modernistiske tekster fra omkring århundredeskiftet og ind i det 20 århundrede, herunder især det folkelige gennembrud (den realistiske stilretning) og ekspressionismen (den modernistiske stilretning). Vi læser litteraturen med perspektiv til verdenslitteraturen og ser den i samspil med samfundet og kulturen i øvrigt.

Den realistiske stilretning:

Sekundærlitteratur:
- Litteraturens Veje: 244-249, 250-252
- PowerPoint om realisme i litteraturen
- Ark om arbejdernes forhold (fra Brug Litteraturhistorien, Systime)
- Introduktion til realisme og modernisme (fra Litteraturen på langs – og på tværs, Systime)

Primærlitteratur:
- Jeppe Aakjær: ”Når rugen skal ind” og ”Jens Vejmand”
- Martin Andersen Nexø: Af Pelle Erobreren (Pelles tale)


Den modernistiske stilretning:

Sekundærlitteratur:
- Litteraturens Veje: 252-254, 260-262, 264-267, 275-281, 281-283
- PowerPoint om modernitet og modernisme
- Oversigtsark om ekspressionismen
- ”Krig! Giv mig krig! Mere krig!” (baggrundstekst om futurismen fra berlingske.dk)

Primærlitteratur:
- Johannes V. Jensen: ”Fusijama” og ”Paa Memphis Station”
- Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) og ”Nat i Berlin 1921” (1927)
- Rudolf Broby-Johansen: ”FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN”, ”FØDSEL”, ”BORDELPIGE DRÆBER UFØDT”, ”NATLIG PLADS” og et kort uddrag af forsvarstalen for BLOD.
- Emil Bønnelycke: ”Aarhundredet” (1918)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Den absurde eksistentialisme

Fokus har været på først at give eleverne en kort indføring i eksistentialismens filosofi og derefter zoome ind på 1960ernes absurde eksistentialisme.

Læste tekster:
- Oversigt over kendetegn ved eksistentialismen
- Baggrundstekster om Peter Seeberg og den absurde fortælling
- Camus: Af: Sisyfosmyten
- Peter Seeberg: "Hullet"
- Peter Seeberg: "Patienten"
- https://illvid.dk/medicin/medicinsk-teknologi/hovedtransplantation-laege-vil-give-mand-ny-krop

Forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Minimalisme

I dette forløb zoomer vi ind på den litterære minimalisme. Forløbet har et sprogligt fokus, især:
- De sproglige, fortælletekniske og indholdsmæssige kendetegn ved minimalismen
- Samtalers undertekst
- Samarbejdsprincippet
- Høflighedsprincippet
- Sproghandlinger

Primærlitteratur:
Helle Helle: ”En stol for lidt”
Helle Helle: ”Hedebølge”
Kjell Askildsen: "Et dejligt sted"
Ernest Hemingway: ”Bjerge som hvide elefanter”

Supplerende materiale:
Kuppet (kortfilm, 2006)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Apokalypsen (nyeste tids litteratur)

Ved forløbets afslutning skal du have indsigt i:
- Hvad apokalypse er, og fiktionens forskellige måder at bruge apokalypsen på.
- Nyeste tids apokalyptiske litteratur
- Kritikken af den højstemte romantiske naturopfattelse.
- Civilisationens sammenbrud og menneskets afmægtighed: moderne påpegning af at naturen er større end mennesker
- Problematisering af det antropocentriske natursyn og jegets forskellige reaktion herpå: profeti, afmagt, depression, koma, aktivisme eller økopolitisk handlen
- Senmoderne tendenser: antropocæn, mørk økologi, apokalyptisk digtning og økopolitisk digtning

… og kunne analysere, fortolke, karakterisere og perspektivere en tekst fra nyeste tid som forholder sig til temaet apokalypse.

Tekster:
- Introduktion til temaet fra grundbogen Naturhistorier (DLF, 2016)
- "Antropocæn - mennesket, den største miljøfaktor" (Naturhistorier, 2016)
- Caspar David Friedrichs maleri Vandreren over tågehavet (o. 1817)
- Eske K. Mathiesen: ”Det er næppe til ære for mig” (2013) + "Havet" (1998) og "Udsøgt fornøjelse af lytte til Lærken"
- Artiklen ”Dommedag nu?” af Maja Mackintosh (2014)
- De første 15 minutter af filmatiseringen af The Road
- Theis Ørntoft: ”Det er forvirrede tider jeg skal fortælle om” og ”Jeg drømte at vi ikke længere fastholdt hinanden” (2014)
- Michael Strunge: ”Plasticsolen” (1981)
- Baggrundstekst om 1980erne og Michael Strunge (uddrag fra Brug Litteraturhistorien, Systime 2014)
- ”Led os ikke i forbrug” (interview med Lars Skinneback fra Weekendavisen, 2011)
- Lars Skinneback: Af: Øvelser og rituelle tekster (2011)
- Ulrik Becks teori om risikosamfundet
- ”Vi har alle en fornemmelse af, at jorden ryster” (artikel fra Politiken)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 1970ernes litteratur

Fokus på 1970ernes realistiske litteratur, især værk af Vita Andersen, enten 'Hold kæft og vær smuk' eller 'Tryghedsnarkomaner'.

Supplerende materiale:
- Bazar-udsendelsen om 70ernes og 80ernes litteratur (med Michael Strunge, Pia Tafdrup, Lola Beidel og Kristen Bjørnkær): https://vimeo.com/18998203
- Introduktionstekst til perioden (uddrag fra Brug Litteraturhistorien, Systime 2014)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer