Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Jenny Cecilia Strid
Hold 2016 hi/c (1c hi, 2c hi, 3c hi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Historie intro og Danmarks tidlige historie
Titel 2 Dansk/Historieforløb: Danmark i krig
Titel 3 Antikkens samfund
Titel 4 Fra Middelader til Renæssance
Titel 5 Da verden blev større
Titel 6 Det britiske imperium
Titel 7 De store revolutioners tid
Titel 8 Imperialisme og verden i forandring ca. 1850-1914
Titel 9 Ideologiernes kamp (i det 20ende århundrede)
Titel 10 Danmark - fra fattigstat til velfærdsstat
Titel 11 Israel/Palæstina konflikt - kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Historie intro og Danmarks tidlige historie

Forløbet er en introduktion til historie som fag, hvor vi undersøger hvad historie er, hvorfor historie er et vigtigt fag på skemaet samt hvordan man griber faget an - herunder kildebegrebet og forskellige typer af kilder/materialer og hvordan man læser disse. Vi anvender denne viden og metode på Danmarks historie fra jernalder til reformation, hvor der er særlig fokus på hvad der gør, at man kan tale om "Danmarks historie", og hvordan og hvorfor den tidlige Danmarks historie har været brugt i senere tider (historiebrug). Vi er desuden inde på Danmarks "udenrigspolitik" i forbindelse med vikingetogter, Østersø-imperium og Kalmarunion, som optakt til vores næste forløb om "Danmark i krig".

Materiale:

Anders Hassing, Christian Vollmond: "Fra fortid til historie", Columbus: side 39-44
Carl Johan Bryld: "Danmark fra oldtid til nutid", Gyldendal: side 18-63, 66-91
Kim Beck Danielsen m.fl: "Fokus 1 - Fra antikken til reformationen", Gyldendal 2012, kilderne om Theresienstadt i introduktionskapitlet (i kopi)
Carl og Esben Harding Sørensen: "Danmark i vikingetiden", Gyldendal 1979, s. 34-41 (Kilde: Rigs vandring)

https://www.dr.dk/historie/webfeature/kristendomshistorie#1170
danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-sled-christian-2-en-rille-i-bordet-paa-soenderborg-slot/
danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-2s-eftermaeler-i-sverige-og-danmark/

Film:
DR1 02.08.2011: "Tegnedrengenes verdenshistorie"
DR2 14.02.2012: "Den sorte skole: Det stockholmske blodbad"


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk/Historieforløb: Danmark i krig

Forløbet er et dansk/historie kronologiforløb med emnet Danmark i krig. Vi trækker på det forrige forløb hvor vi har prøvet, at definere hvad Danmark er og har arbejdet med emnet i form af vikingetogter, Østersø-imperium og Kalmarunioner. Dette forløb starter derfor med en diskussion og en definition af hvad krig er. Derefter er der 3 nedslag: 1800-tallet med særlig fokus på 1864, besættelsestiden og Danmarks nutidige aktivistiske udenrigspolitik. Her forsøger vi, at undersøge hvad der lå bag nationen Danmarks handlinger - krig/overgivelse - i de givne historiske kontekster. Forløbet lægger op til dansk/historie opgaven.

Materiale:

Geert A. Nielsen: "Erindringsmaskinen", Columbus 2014, s. 96-97, 104-124, 128-137

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/9-april-1940/?no_cache=1&cHash=ca5a2df6b98aecd698dc348ca22061bc
htthttp://www.9april1940.dk/?hc_location=ufi (Dilemmaspil)
p://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-45/
danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/besaettelsestiden-1940-45/bruddet-den-29-august-1943/
danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/joedeaktionen-og-evakueringen-af-danske-joeder-i-oktober-1943/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/besaettelsestiden-1940-45/frihedsraadet-og-modstandsbevaegelsen/
https://www.berlingske.dk/politik/brian-mikkelsen-om-historikers-kritik-himmelraabende-idiotisk
https://www.information.dk/udland/2007/07/forsvaret-aktivistiske-udenrigspolitik
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/en-realistisk-og-proaktiv-udenrigspolitik
https://www.dr.dk/nyheder/politik/ekspert-om-ny-reaktionsstyrke-danmark-fortsaetter-aktivistisk-udenrigspolitik
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE8376689/sf-drop-dansk-aktivistisk-udenrigspolitik/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Antikkens samfund

Forløb om den antikke verden - græske og romerske styreformer samt samfund. Der arbejdes med de to græske bystater, Sparta og Athen, samt de græske tanker om deres samfund. Til slut er der arbejdet med den romerske republik og dennes forhold til de græske styreformer, samt overgangen fra republik til kejserdømme i Romerriget. Desuden undersøges de mange forskellige forklaringer på Romerrigets undergang.

Bryld, C-J.: "Verden før 1914 - i dansk perspektiv". Systime. 2008. s.15-23. (om Athen og Sparta)
Carlsen, J.: "Romerriget". Systime. 2001. s. 9-17( inkl. kilde 1 - Polyp), 21-25, 26-27 (kilde 4, 5 og 6 om Augustus).
Frederiksen, P. m.fl.: "Grundbog til Historie - Fra oldtiden til enevældens samfund". Systime. 2. udg. 2008. s. 59-63 (kilde 11 og 12).
Knud Helles: "Romerriget - et magtsystems opståen, udvikling og sammenbrud", Columbus 1987, s. 82-85. (Om Romerrigets sammenbrud)
Peter Fibiger Bang m.fl.: "Imperier fra oldtid til nutid", Columbus 2017, s. 37-52, 56-58.

Dokumentar: DRKultur. De Gamle Grækere - Antikkens Verden 3. 03-04-2013. http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321304032000

http://www.fc-thl.dk/~np/historisk_atlas/11GRAES~1.JPG
http://tvuviborg.weebly.com/uploads/1/3/9/4/13942607/kort_-_romerriget_200.jpg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fra Middelader til Renæssance

I forløbet undersøger vi hvad der karakteriserer europæisk middelalder og hvad der adskiller denne fra Renæssancen. Vi arbejder med feudalismen, kirkens rolle og korstoge. Vi undersøger også forskellige syn på middelalderen igennem tiden. Forløbet lægger op til AT4 som har renæssancen som emne, og vi arbejder videre med renæssancens menneske og verdenssyn efter AT forløbet.

Materiale:
Kim Beck Danielsen m.fl.: "Renæssancen. Da mennesket kom i centrum", Systime, 2005: side 9-10, 13-21, 31-54 (inkl. kilde 4 og 5), 65-66 (kilde 9 og 10), 73-81 (inkl. kilde 13), 85-87 (kilde 16), 91-115 (inkl. kilde 19), 123-129, 145-148, 150-155, 173-176, 181-193 (inkl. kilde 33, 34, 35 og 36), s. 202-203 (kilde 40)
Peter Frederiksen m.fl.: "Grundbog til historie - fra oldtiden til enevældens samfund", Systime 2008: side 111-125, 140-143 (kilde 32), 148-151 (kilde 35 og 36)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Da verden blev større

I forlængelse af AT4 om Renæssancen arbejder vi med opdagelsen af "den nye verden". Vi ser på forskellige motiver til at drage ud og på erobringen af de store indianerriger (Inka- og Aztekerriget). Der er i forløbet særlig fokus på kulturmødet og synet på "de andre".

Materiale:
Peter Frederiksen m.fl.: "Grundbog til historie - fra oldtiden til enevældens samfund", Systime 2008, 2. udg. 1. oplag, side 164-172, 185-196 (kilde 43, 44, 45 og 46)
Henrik Skovgaard: "Opdagelserne", Gyldendal Uddannelse 1999, s. 37-52
https://www.information.dk/debat/2000/01/tid-besindelse
https://en.wikipedia.org/wiki/Valladolid_debate
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Det britiske imperium

Et kort forløb om Det Britiske Imperium, dets tilblivelse og udvikling. Forløbet skal danne baggrund for klassens studietur til Edinburgh, og arbejder videre på Imperialisme-teori fra forløbet om Antikken.
I Edinburgh ser vi bl.a. monumentet over den ukendte soldat i Edinburgh Castle, som vi skal arbejde med i starten af 3g.

Materiale:
Peter Fibiger Bang m.fl.: ”Imperier fra oldtid til nutid”, Columbus 2017: side 147-171, 180-182 (kilde 1-6)

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/03/imperial-fantasies-brexit-theresa-may

DR2 01.02.2010: "Historien om Indien - Frihed og uafhængighed"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 De store revolutioners tid

Hoved fokus i dette forløb er den Franske Revolution. Vi undersøger baggrunden for og forløbet af revolutionen, samt diskuterer hvorfor revolutionen ender i terrorregimet og senere i Napoleons styre. Vi ser på revolutionens politiske ideer og på hvordan disse udfordres dels af den gamle elite og dels af sans-culotterne. Endelig slutter vi af med Wienerkonferencens forsøg på at skrue tiden tilbage til før revolutionen og diskuterer hvilken indflydelse revolutionen fik på kortere og længere tid.
Forløbet starter desuden ud med en diskussion af hvad revolution er og med et kort kik dels på den amerikanske revolution og dels på industrialiseringens opstart i England.

Materiale:
Peter Frederiksen m. fl.: " grundbog til historie, fra de store revolutioner til 2. verdenskrig", Systime 2001: side 9-26, 33-34, 38-44, 48-51 (deriblandt tekst 4, 7, 8, 9, 12 og 13)
Niels Høffding: "den franske revolution 2., vurderinger og synspunkter", Gyldendal 1981: side 33-49, 53-56, 78-80 (tekst 2, 4 og 6)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Imperialisme og verden i forandring ca. 1850-1914

I forløbet skal vi på baggrund af imperium og imperialisme teori undersøge imperialismen og dens udvikling i perioden.
Vi undersøger forskellige politiske tilgange til industrialisering og imperialisme (Thomas Malthus, John Stuart Mill, Karl Marx, Cecil Rhodes) og ser på konsekvenserne deraf. USAs fremvækst som en væsentlig konkurrent til de Europæiske stormagter undersøges og vi arbejder med forskellige landes imperialistiske politik.

Materiale:
Peter Frederiksen m. fl.: " Grundbog til historie, fra de store revolutioner til 2. verdenskrig", Systime 2001: side 61-89, 101-104 (kilde 23)
Peter Fibiger Bang m.fl.: ”Imperier fra oldtid til nutid”, Columbus 2017, s. 15-20
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Ideologiernes kamp (i det 20ende århundrede)

Forløbets fokuserer på Ideologiernes kamp i det 20ende århundrede. Der er især fokus på 2 områder, dels erindringshistorie ift 1. Verdenskrig og hvordan denne erindring bruges ideologisk i mellemkrigstiden. Dels er der fokus på den kolde krigs ideologiske modsætninger. I den kolde krig undersøger vi dels opstarten i perioden ca. 1945-49 og dels afslutningen ca. 1985-90. Vi ser også på forskellige tolkninger af den kolde krig og diskuterer om den kolde krig egentlig er afsluttet.

Materiale:
Lars Andersen m.fl.: "Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd", Gyldendal 2012: side 9-32, 33-35 (kilde 1 og 2)
Peter Frederiksen m. fl.: " Grundbog til historie, fra de store revolutioner til 2. verdenskrig", Systime 2001: side 117-125
Carl-Johan Bryld: ”Kilder til Den nye verden”, Systime 1997, side 17-23 (kilde 3 og 4), 217-225 (kilde 80 og 81)

Artikel:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/kristeligt-dagblads-lederartikel-i-1918-verdenskrigen-endt?fbclid=IwAR02iISmk2d-EYqE_dwbM2pkNdQTR8cxd4kItwSlo7BdKvXOYbXm-quJj9I
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE7217261/25-aar-efter-fukuyama-hvad-blev-der-af-historiens-endeligt/


Til erindringshistorie i forbindelse med 1. Verdenskrig er brugt:
Niels Arne Sørensen, SDU: Om erindringen af 1. Verdenskrig: https://www.youtube.com/watch?v=qajPlCvemVw
Mindesmærker der er arbejdet med: (alt materialet ligger som pdf under indehold)
Scottish National War Memorial
Tannenberg mindesmærket (der nu er væk)
Douaumont mindesmærket ved Verdun
Den ukendte soldats grav (som fænomen og konkret i London)
Kilder: "Brev til Imperial War Graves Commision 1.12.1918" (i pdf) og "Til min ukendte kriger 11.11.1920" (i pdf)

Film:
Om 1. Verdenskrig: https://www.youtube.com/watch?v=t6OGzNYbQz4
DR2 25.10.2006: "Det tyvende århundrede - Det ideelle samfund"
DR2 30.11.2006: Den kolde krig: Status 1989-1991"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Danmark - fra fattigstat til velfærdsstat

Forløbet undersøger Danmarks politiske, sociale og økonomiske udvikling i perioden ca. 1849 til nu, med særlig fokus på velfærdsstatens fremvækst, udvikling og forandring. Forløbet har været tilrettelagt af eleverne, som selv i grupper har fundet materiale og bestemt arbejdsformer til de forskellige teamer i forløbet.

Materiale:
Lars Andersen m.fl.: "Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd", Gyldendal 2012: side 48-65 (inkl. kilde 1 og 2) 66-68 (kilde 4 og 5)
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-1933/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/poul-schlueter-aabningstale-i-folketinget-5-oktober-1982/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statsminister-anker-joergensens-s-nytaarstale-den-1-januar-1973/
https://www.etik.dk/klummen-etisk-set/velfærdsstaten-afløses-nu-af-konkurrencestaten
https://www.raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/

https://www.dr.dk/radio/p1/det-faelles-bedste/det-faelles-bedste-9-10 (podcast)

Film:
Miniforedrag om velfærdsstatens historie - https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ
DR1 15.03.2019 "Historien om Danmark: Det svære demokrati" del 9 https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-3
DR1 22.03.2019 "Historien om Danmark - Velfærd og kold krig" del 10 https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Israel/Palæstina konflikt - kronologiforløb

Forløb om Israel/Palæstina med udblik til verdenshistorien og andre forløb vi har gennemgået.
Særlige fokuspunkter:
Zionismens opståen. Jødisk indvandring til Palæstina fra slutningen af 1800tallet til mellemkrigstiden. Englands rolle og det britiske mandat. Israels oprettelse og 1948/1949-krigen. 6 dages krigen i 1967 - de besatte områder og de jødiske bosættelser. Den palæstinensiske organisering - primært PLO. Intifada og Oslo-fredsprocessen. Situationen i dag.

Materiale:
Henrik Wiwe Mortensen: ”Israel – en stat i Mellemøsten”, Systime 2011; side 13-22, 26-27, 48-63 (incl. kilde 7 + 8, Israels uafhængighedserklæring +Den Arabiske Ligas erklæring 1848) , 87-97, 99 (kilde 14, FN-res. 242), 151-155, 165-172 (incl. kilde 23, Oslo-aftalen), 183-190.
Operation Dagsværk hæftet: "Palæstina 98": side 20-21 (PLO´s charter og Arafats tale i FN)
Artikler:
http://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-paa-vestbredden-joediske-bosaettelser-vokser-stoet
https://www.b.dk/globalt/israel-godkender-nye-bosaettelser-paa-vestbredden-for-foerste-gang-i-25-aar
https://www.information.dk/debat/2017/12/trump-kan-gjort-palaestinenserne-tjeneste-ved-anerkende-jerusalem-israels-hovedstad
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/344623/trump_lover_historisk_fred_mellem_israel_og_palaestinensere.html
Video:
Hebron settlers and the olive harvest : https://www.youtube.com/watch?v=JMA3baJa6tg
Btselem: Soldiers enter Hebron homes at night, photograph kids, 24/02/15 : https://www.youtube.com/watch?v=OLg-1lHPO0A

Interaktivt kort over muren: http://alhaq.mits.ps/index.php/interactive-map/interactive-map-annexation-wall
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Søge information
  • Diskutere
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
  • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde