Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) John Pedersen, Sebastian Kraft-Nielsen
Hold 2016 SA/c (1c SA, 2c SA, 3c SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politiske ideologier
Titel 2 Det politiske system
Titel 3 Sociologi - identitetsdannel i det senmoderne samf
Titel 4 Velfærdsstaten i fremtiden
Titel 5 Repetition
Titel 6 Medier og magt
Titel 7 Kommunalvalg
Titel 8 Økonomi.
Titel 9 SRO
Titel 10 AT6 Verdensmålene og AT7 - sidste års AT-opgave
Titel 11 EU og BREXIT
Titel 12 International politik
Titel 13 Dansk udenrigspolitk
Titel 14 Ghettoplan

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politiske ideologier

I forløbet har vi arbejdet med:
- De klassiske ideologier: liberalisme, konservatisme og socialisme
- Ideologiske forgreninger: socialliberalisme, socialkonservatisme, socialdemokratisme, nyliberalisme
- Ideologi-begrebet generelt, herunder spørgsmålet, hvorvidt det stadig er relevant at tale om ideologier i dag
- Højre-venstre-dimensionen i dansk politik (fordelingspolitisk og værdipolitisk)
- De danske partier og partisystemets udseende
- Partiadfærd: Molins modul

Projektarbejde om politiske partier afsluttet med mundtlige fremlæggelser.

INDHOLD:

Kernestof:
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: ”Luk Samfundet op!”, Columbus, 2016, 2. udgave, s.105-118, 129-132

Supplerende materiale:

- Kenneth Thue: ”De gamle partiers langsomme død”, klumme bragt på Altingets hjemmeside, 23. maj 2016, http://www.altinget.dk/artikel/kenneth-thue-de-gamle-partiers-langsomme-doed

- Tabel: Partiernes medlemstal og indtægter, tabel 10.12 i Samfundsstatistik 2015, Columbus

- Selvfundne artikler ifm. brug af Molins model

- Selvfundet materiale fra f.eks. partiernes hjemmesider ifm. gruppearbejde og fremlæggelser om partierne


Forløbet dækker følgende dele af kernestoffet:
- Politik: Politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Det politiske system

I forløbet har vi arbejdet med:
- Demokrati, herunder empiriske og normative demokratiformer
- Magt
- Magtens tredeling
- Hvad er politik?
- Den parlamentariske styringskæde
- Forholdet mellem regering, folketing og opposition
- Lovgivningsprocessen
- Valg og valgmetoder
- Retssystemet
- Menneskerettigheder
- Det amerikanske præsidentvalg 2016

INDHOLD:

Kernestof:

- Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: ”Luk Samfundet op!”, Columbus, 2016, 2. udgave, side 119-129, 132-139, 197-202

- Uddrag fra publikationen ”Demokratikanon”: ”Kapitel 30: Hal Koch og Alf Ross”, Undervisningsministeriet, 2008

- Ole Hedegaard Jensen: ”Grundbog i dansk og international politik”, Systime, 2012, s. 82-86

Forløbet dækker følgende dele af kernestoffet:
- Politik: Politiske beslutningsprocesser i Danmark
- Politik: Demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden, herunder betydningen af retssystemet.


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk politik 07-04-2019
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Sociologi - identitetsdannel i det senmoderne samf


I forløbet har vi arbejdet med
- Identitet, sociale roller, social kontrol, sociale grupper og sociale medier
- Socialisation, herunder primær-, sekundær- og  dobbeltsocialisation samt familietyper
- Socialkarakterer og samfundstyper
- Det senmoderne samfund med fokus på Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Ulrich Beck
- Social differentiering med fokus på livsformer, livsstile (herunder Pierre Bourdieu) og levevilkår (herunder social mobilitet og social arv).


Forløbet dækker følgende dele af kernestoffet:
- Sociologi: Identitetsdannelse og socialisation
- Sociologi: Levevilkår
- Metode: Kvantitativ og kvalitativ metode
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sociale grupper og roller 26-01-2017
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Velfærdsstaten i fremtiden

I forløbet har vi arbejdet med:
- Økonomiske mål, det økonomiske kredsløb og konjunkturer
- Samfundsarenaerne stat, marked og civilsamfund
- Styringsprincipperne markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi
- Økonomisk politik med fokus på finanspolitik
- Velfærdsmodeller
- Interne udfordringer for den danske velfærdsstat
- Eksterne udfordringer for den danske velfærdsstat med fokus på økonomisk, politisk og kulturel globalisering

Forløbet dækker følgende dele af kernestoffet:
- Økonomi: Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring
- Økonomi: Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sociologi - Unge og det senmoderne samfund 21-04-2017
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Repetition

Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Medier og magt

Vi arbejder med:
- mediernes udvikling og rolle i politik
- Den fjerde statsmagt. Mediernes rolle i demokratiet
- Medialisering og mediernes dagsordensættende betydning
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Medier og magt 01-10-2017
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 7 Kommunalvalg

Vi arbejder med kommunalvalget. Vi indgår i projektet: Unge stemmer i samarbejde med de fynske medier og øvrige gymnasieskoler.
Vi skal:
- undersøge kommunernes rolle og opgaver
- lære om partiernes og vælgernes adfærd
- følge og undersøge ideologiske og strategiske forhold ved valgkampen i Odense
- deltage i Unge Stemmer arrangementer.
- vi arbejder samtidig med skriftlige genrer
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Interviewopgave 15-11-2017
Notat-øvelse 24-11-2017
Dansk økonomi og EU 13-01-2019
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Projektarbejde
Titel 8 Økonomi.

Vi arbejder med:

- økonomiske mål
- konjunkturer
- økonomiske politikker
- begrænsninger i brugen af de økonomiske politikker
- markedsmekanismen
- globalisering og international handel
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økonomisk vækst 21-12-2017
Dansk økonomi 06-02-2018
Økonomisk politik 02-03-2018
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 9 SRO

Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 AT6 Verdensmålene og AT7 - sidste års AT-opgave

Samarbejde med matematik om verdensmålene.
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Ghettoplan

Vi arbejder med et konkret politikområde set med politiske og sociologiske øjne
- Ghettoplanens indhold
- politisk syn. Politiske skillelinier
- Begreber - Ghetto og parallelsamfund
- sociologiske (Alex Honneth, Pierre Bourdieu) vinkler på stigmatisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer