Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Casper Christoffersen, Helge Riis Jørgensen, Lise Rejnhold Sørensen, Sebastian Kraft-Nielsen
Hold 2016 id/c (1c id, 1c id hj, 2c id, 3c id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis
Titel 2 Volleyball
Titel 3 Redskabsaktiviteter
Titel 4 Opvarmning til musik
Titel 5 Dans - fællesdanse
Titel 6 Atletik
Titel 7 Basketball
Titel 8 Pardans
Titel 9 Grundtræning
Titel 10 Kaosbold på stadion
Titel 11 performance
Titel 12 Træningsprojekt
Titel 13 Forløb#13

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis

Der arbejdes med de basale boldfærdigheder som gribe-kaste-skyde-aflevering-modtagning. Der arbejdes indvidere med justering af banestørrelse og antal 'mål', og eleverne introduceres for forskellige discipliner indenfor kaos-spil.

Målsætningen: Øget kompetencer i kaosspillet med elementerne: kaste, gribe, spilbarhed, angreb, forsvar og løbebaner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Volleyball

I volleyball forløbet er der fokus på udvikling af basale tekniske (fingerslag, baggerslag, serv og smash) og taktiske (placering på banen, rollefordeling) færdigheder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Redskabsaktiviteter

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opvarmning til musik

Eleverne skal udarbejde og udføre et generelt opvarmnings-program på ca. 15 min, og inddeles i grupper af max. 4 personer, hvor alle deltager og foreviser.
Der introduceres til basal fysiologi (hvad sker der når vi varmer op og hvorfor), musiklære (at tælle musik og lave øvelser i takt til musikken) og formidling (hvordan formidler man opvarmning til en målgruppe, hvordan placerer man sig i rummet mm.).
Der vægtes om alle væsentlige elementer er inddraget (de store muskelgrupper, passer musikken til øvelserne, er forevisningen klar og tydelig mm.).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dans - fællesdanse

Dans; Fællesdans/folkedans: Eleverne præsenteres for og arbjeder med rytmiske og sociale færdigheder indenfor genren fællesdans og folkedans. Eleverne udfordres på bevægelser, rytmik og det 'at kunne huske sekvenser'.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Atletik

Eleverne introduceres til atletikdisciplinerne højdespring, længdespring, spydkast, kuglestød samt sprint og stafet.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Basketball

1. Eleverne skal arbejde med grundlæggende tekniske færdigheder i basketball (Fundamentals):
    • Afleveringer; to hånds-bryst, studs og over hovedet
    • Skud; Stående, hop og layup
    • Ballhandling og fodarbejde (pivotering og jumpstop)
2. Eleverne skal samspilsmæssigt arbejde med grundlæggende færdigheder (forbehold for løbende redigering!):
    • V-cut og (give and go samt backdoor)
    • Spacing, ABC-zoner og ‘HI-LO’-balance (angreb).
    • Rebound
    • Fastbreak
    • Personligt forsvar (stance, slide og secure).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Pardans

Vals (grundtrin, højredrejning, venstredrejning. Husk kropsholdning).

Cha-cha (grundtrin, New Yorker, Spot turn, Dame under arm, hand-to-hand, "3 chasseer gå stå". Husk hoftebevægelser og strakte knæ).

Rock'n Roll (Grundtrin bagud frem+3*spark, Dame under arm, 2*Spred/samle ben & spark mellem hinandens ben, Spring, Helikopter, Damen hives frem og op fra gulvliggende, samt selv finde på...).

Grundtrin og variationer skal demonstreres i sammensatte koreografier for at vise opfyldelse af de faglige mål.
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Grundtræning

Konditionstræning  - intervalløb
Muskeludholdenhedstræning - cirkeltræning
BIP test
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Træningsprojekt

Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#13

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer