Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Kim Beck Danielsen
Hold 2017 DA/p (1p DA, 2p DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sproglige perspektiver Læsekursus
Titel 2 Intro dansk:Ltterær analyse/perspektiver
Titel 3 Folkeviser og eventyr
Titel 4 Retorik og skriftlig fremstilling
Titel 5 Sproglig analyse/Dansk stil
Titel 6 Mediemæssige perspektiver - Herunder skriftlighed
Titel 7 Filmanalyse
Titel 8 Mediemæssige perspektiver - Film
Titel 9 Mediemæssige perspektiver - herunder skriftlighed
Titel 10 Mediemæssige perspektiver  reklamer- skriftlighed
Titel 11 Fra romantikken til o. 1900
Titel 12 Sproglige perspektiver - skriftlighed
Titel 13 Litterære perspektiver - 20`århundrede
Titel 14 Sproglige perspektiver
Titel 15 Genrebestemmelse
Titel 16 Sproglige perspektiver
Titel 17 Sprog, Litteratur, massekommunikation - repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sproglige perspektiver Læsekursus

Det formålet med læsekurset at udvikle gode læsefærdigheder for at være studerende. I forbindelse med kurset vil der blive præsenteret forskellige læsestrategier.

Litteratur:
Erling Jepsen "Kunsten at græde i kor"(2002)
Mappe: "Læsekursus i 1. hf på Odense Katedralskole"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Intro dansk:Ltterær analyse/perspektiver

Litterær analyse skal give eleverne en indføring i analysemetoder til litterære tekster, som kan anvendes i det to-årige HF.

Litterratur.
diverse analysemodeller
Anders Bodelsen "Drivhuset"(1965)
H.C. Andersen "Den lille pige med svolvstikkerne"(1848)
Lars Bukhdal "I børnehavens mørkeo1995)
Karen Blixen "Ringen"(1958)
DR-TV: Store danskere: Karen Blixen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Folkeviser og eventyr

Der vil blive givet en indføring i middelalderen folkeviser og folkeeventyr, samt de senere kunsteventyr. Herunder vil den litteraturhistoríske fundering blive inddraget.

Materiale:
4 sider om folkeviser/ eget produkt.
2 googlede sider om Folke- og kunsteventyr
Red. Benedikte Kieler "Litteraturens veje"(2000) s. 66-73
Optegnet af Jørgen Hansen, Værslev "Për, Poul og Esben"(1877)
TV-3: "For lækker til love" sæson 1. nr. 4.
Folkeeventyret "Stærke Hans og Herremanden"(Tidsfæstelse usikker)
H.C.Andersen "De røde skoe"(o.1850)
3 sider om folkeviser
Folkevisen "Harpens kraft"
Folkevisen "Ebbe Skammelsøn"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Mediemæssige perspektiver - Herunder skriftlighed

Formålet er at give en introduktion til dagspressen med hensyn til nyhedskriterier, sproglig kommunikation, billeders indflydelse osv.
Litteratur:
"Ryd forsiden" (o.2000) s. 44-55.
Fyens Stiftstidende forsiden d. 22/1-18
Birgitte Darger m.fl. "Begreb om dansk"(2009).
Diverse udleverede ark om aviser/avisanalyse.
Fyens Stiftstidende 25/1-18
Politiken d. 12/1-18
Stilesæt "Dansk A. Højere Forberedelseseksamen torsdag d. 28 maj 2015
Ekstrabladet d. 30/1-18
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mediemæssige perspektiver - Film

Det er hensigten med dette område at introducere nogle analysemodeller til diverse filmgenrer og styrker elevernes analytiske evner indenfor det mediemæssige område.


Materiale:
Filmen: De andres liv(o.2010)
Reklamefilm for "Mercedes Benz" alternativt eksamensprojekt.
John Mogensen m.fl."Danskbogen"(1995)
Ole Schuktz Larsen "Håndbog til dansk"(2017)
Reklamefilm for Odsett
Reklamefilm for DSB - Harry og Bahnsen
Søren Fauli m.fl. "Min morfars morder"(2004)


Litteratur:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Fra romantikken til o. 1900

Perioden har til formål at give en litteraturhistorisk og litterær indføring i 1800-tallets centrale forfatterskabet.

Værker:
Benedikte Kieler "Litteraturens veje"(2005)
Opslag i Google - stikord: Romantik
Youtube - indslag med the Doors "Break on thru to the other side"(1966)
The Doors "Break on thru to the other side"(1966)
Schack Staffeldt "Indvielsen"(1804)
         do              "Platonisme"(1802)
DR-TV; "Kulturkamp. KLassekamp og Bordelromaner"
Carl Johan Bryld m.fl. "Fra runer til graffiti"(1988)

Johan Wolfgang Goethe af "Den unge Werthers lidelser"(1774)
Illa Christensen "Kvinden. en fabel"(1884)
Herman Bang "Skøgens juleaften"(1878)
Holger Drachmann "Engelske socialister"(1872)
G. Brandes af "Det moderne gennembruds mænd"(1883)
Henrik Pontoppidan "Nådsens brød"(1880èrne)
DR-TV: 1800-tallet på vrangen nr.7
Fyns Kunstmuseum afd. med 1800-tals kunst
Henrik Ipsen "Et dukkehjem"(1979)
Analyseskema til drama
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Sproglige perspektiver - skriftlighed

Det er formålet med dette område at øve skriftlighed, herunder inddrage retorrik, argumentation m.m.


Materialer:
HF- Eksamenssæt - dansk - Oktober 2018.
Birgitte Darger "Begreb om dansk. Litteratur sprog medier"(2009)
Lars Damkjær m.fl. "Sprogets veje"(2004)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Litterære perspektiver - 20`århundrede


Det er hensigten med dette emne, at give eleverne en introduktion til centrale forfattere i det 20`århundrede. I forbindelse med dette vil den teksthistoriske dimension og tekstanalysen stå i centrum.

Materialer:
"Fra runer til graffiti"(1990)
Ole Ravn "litteraturhistorisk oversigt"(1990)
Otto Gelsted "Reklameskibet"(1923),
Hans Kirk "En plads i verden"(1933),
Tom Kristensen "Nat i Berlin"(1927),
Max Beckmann "Nat"(1919),
Poul Henningsen "Man binder os på mund og hånd"(1940),
Knud Sønderby "Midt i en jazztid"(1935)
Film: "Midt i en jazztid".
Danske digtere nr. 2. og nr. 3. TV-K
Nordstrøm "Nat i Berlin"
Outlandish "Man binder os på mund og hånd"
Peter Seeberg "Hullet"(1962) og Klaus Rifbjerg "Nultime"(1960)
Poul Ørum "Min søster Tora"(1961)
Christian Kampmann "Løsrivelsen"(1965)
Vita Andersen af "Tryghedsnarkomaner"(1977)
Michael Strunge "Nat i electricity"(1980) og "Helligt, Helligt"(1983)
DR-TV: Danske digtere nr. 4., nr. 5. og nr. 6.
Steppeulvene "Hip"(1966)
Film "Nattens Engel"(o.1980)
Ark om minimalisme
Interview med Helle Helle, Gymnasieskolen 2006
Helle Helle "Der er ikke flere sennepsmarker"(1996),
Helle Helle "En stol for lidt"(1996) og "Mere Kaffe"(1996)
DR-tv: "Danske digtere nr. 9 1990-2000"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Sproglige perspektiver

Der vil blive fokuseret på skriftlig fremstilling, herunder stileskrivning.
Materialer:
Birgitte Darger m.fl. "Begreb om dansk"(2009)
HF-studentereksamenssær 13/8-18
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Sproglige perspektiver

Birgitte Darger "Begreb om dansk"(2007)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Sprog, Litteratur, massekommunikation - repetition

Formål: Vi laver en gennemgang af de forskellige emner, som vi har været igennem.

Materialer:
Camilla Christensen "Mere ved jeg ikke"(2015)
Sarah Engell "Det vi har mistet"(2017)
Diverse papirer om aviser
Birgitte Darger "Begreb om dansk"(2009)
Svensk avis Expressen 29/4-19.
Norsk avis: Dagens nyheter 29/4-19.
Diverse papirer noter om eventyr.
Lars Damkjær m.fl. "Sprogets veje"(2005)
K. Kjær "Fortællerstil"(1975)
St. St. Blicher "Le petit Maitre dècole"(1844)
NFS. Grundtvig Af "Mands Minde"(1838)
Johannes V. Jensen "Fusijama"(1907)
Dronningens nytårstale 2018
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer