Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Johanne Riktrup Hansen
Hold 2017 En/p (1p En, 2p En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Pains
Titel 2 Different worlds
Titel 3 The American Dream (Eksamen)
Titel 4 Going Mental
Titel 5 Man and Nature (Værklæsning) (Eksamen)
Titel 6 Horror - a mirror of the human psyche (Eksamen)
Titel 7 Multicultural Britain (Eksamen)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Growing Pains

Forløbet er et introduktionsforløb, der har til formål at give eleverne indsigt i - og afprøve - forskellige former for arbejde med mundtlig såvel som skriftlig engelsk herunder grammatik. Forløbets titel henviser til forskellige former for udfordringer og vanskeligheder i mødet med den voksne verden.

Anvendte materialer:

Paul Auster/Marc Mitchel: The New Girl (2001)

Ernest Hemingway: Indian Camp (1921)

I forbindelse med skriftlig og mundtlig prøve har holdet adgang til Gyldendals Røde Ordbog samt Ordbogen.com.

Film: Precious

Billeder: ”New Kids in the Neighbourhood” (1967) by Norman Rockwell
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written assignment 1 (arbejd selv den 24. august) 24-08-2017
Summary: The New Girl 13-09-2017
Summary - Indian Camp 27-09-2017
Characterization of Precious and her mother 30-10-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Different worlds


Forløbet "Different Worlds" er bygget op omkring nedslag i dele af den engelsksprogede verdens historie: Australien, Sydafrika og USA og har til formål at introducere eleverne til hvilken historie der ligger til grund for nogle af de problematikker, de pågældende lande har mødt og stadig står over for den dag i dag.

Anvendte materialer:

Fra Engberg-Pedersen, Jonna m.fl.: Contexts, Gyldendal 2004:
Weller, Archie: Going Home
Jacobs, Rayda: The Guilt
Jones, LeAlan: Our America
Cohen, Michael Lee: Adam

Dokumentarer:
Australien: Our Generation (https://www.youtube.com/watch?v=Tcq4oGL0wlI)
Sydafrika: Historien om Apartheid (DR2, 2018)
USA: Penge, Magt og Den amerikanske drøm (DR2, 2012).


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 The American Dream (Eksamen)


Forløbet fortsætter, hvor det foregående forløb, Different Worlds, sluttede, og med udgangspunkt i en sammenligning af hhv. LeAlan Jones og Adams opfattelse af USA, arbejdes der som udgangspunkt med en definition af, hvor begrebet "The American Dream" stammer fra. Der læses herefter litterære eksempler på udlevelsen af The American Dream.
Forløbets nøgleord: Self-reliance, pursuit of happiness, Declaration of Independence, individualism, equality.

Anvendte materialer:

Fra forrige forløb:
Fra Engberg-Pedersen, Jonna m.fl.: Contexts, Gyldendal 2004:
Jones, LeAlan: "Our America"
Cohen, Michael Lee: "Adam"

Dokumentar:
USA: Penge, Magt og Den amerikanske drøm (DR2, 2012).

Herudover er anvendt følgende materialer:

Emma Lazarus: "The New Colossus"
Fra Worlds of English: Amy Tan: "Two Kinds"
Film: The Pursuit of Happyness

Supplerende materiale:
Selvvalgte beretninger fra hjemmesiden: www.humansofnewyork.comThe Origins of the American Dream på hjemmesiden: https://people.howstuffworks.com/american-dream.htm
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Going Mental


Forløbet zoomer ind på forskellige aspekter af psykisk sygdom, og på det at være psykisk udfordret i forskellige sammenhænge herunder i sociale sammenhænge.
Forløbets nøgleord: mental illness, mental health, taboo, depression, disorder, pressure

Anvendte materialer:
Fra: Damgaard, Andersen et. al.: Angles, Gyldendal 2014:
Sylvia Plath, 1963: "The Bell Jar"
David Chase, 1999: "The Sopranos" (Episode 1, Season 1)
Arthus Allen, 1997: "Readin', Ritin' and Ritalin"
Wally Lamb, 1998: "I know this much is true"
Mary O'Hara, 2009: "Mental Health is the strongest taboo, says research"
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Man and Nature (Værklæsning) (Eksamen)


Forløbet handler om menneskets forhold til naturen og tager udgangspunkt i værket "Into the Wild" af Jon Krakauer, hvor vi møder den unge Christopher McCandless, der forlader alt for at finde sig selv og sin identitet i naturen.
VI har i analysen af værket særligt haft fokus på: "Author's note" + chap. 1, 3, 5, 6, 12, 13, 18, and "Epilogue".
Forløbets nøgleord: transcendentalism, solitude, nature, loneliness, materialism, identity, modern society.

Anvendte materialer:

Jon Krakauer: "Into the Wild"
Eddie Vedder: "Society" (sangtekst)
William Wordsworth: "I wandered lonely as a cloud"
Artikel: "What is transcendentalism"? (Abdriged version from: https://archive.vcu.edu/english/engweb/transcendentalism/ideas/definitionbickman.html)
Mark Slouka: "Crossing"

Film: "Into the Wild"

Supplerende materiale:
A short introduction to Henry Thoreau.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Horror - a mirror of the human psyche (Eksamen)


Forløbet tager udgangspunkt i Stephen Kings essay "Why We Crave Horror Movies" og har til formål at introducere eleverne til den gren af horror-genren, som fungerer som "a mirror of the human psyche". Forløbet er således både en analyse af forskellige horror-karakterer samt en analyse af læserens reaktion på disse karakterer.
Forløbets nøgleord: suspense, narrative technique, human psyche, the conscious and the unconscious mind.

Anvendte materialer:
Fra: Drisdal og Hansen: "Horror", Systime, 2017:

Stephen King: "Why We Crave Horror Movies"
Stephen King: "The Boogeyman"
Thomas Harris: "The Silence of the Lambs" (excerpt from chapter 56)

Film: "It Follows"
Film: "The Silence of the Lambs"

Supplerende materialer:
Freud's theory about personality: www.psychology.com
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Multicultural Britain (Eksamen)


Forløbet har til formål at introducere eleverne til arven efter det britiske imperium med særligt fokus på det aktuelle multikulturelle England som immigrationen fra tidligere britiske kolonier har ført med sig. Der fokuseres særligt på de udfordringer unge af immigrantforældre står overfor, når to kulturer mødes.
Forløbets nøglebegreber: The Windrush Generation, immigrants, cultural clash, identity, growing up with two different cultures, religion, traditions.

Anvendte materialer:
Fra: Moslund, Sten Pultz: "London, Migrant City", Systime 2005-2008:

Caryl Phillips: "The Pioneers"

Short film: Riz Ahemd: "Daytimer" (short film:https://www.shortoftheweek.com/2016/04/29/daytimer/)  
Film: "Ae Fond Kiss"

Amanti Haris: "Red Sari"

Current Magazine, 2011: "Arranged Marriage in the UK"
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer