Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Gitte Gram Davidsen
Hold 2017 En/f (1f En, 2f En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 British Empire
Titel 2 27 Club
Titel 3 America the Great
Titel 4 Tales of the unexpected
Titel 5 9/11
Titel 6 Horror
Titel 7 Engelsk som Lingua Franca
Titel 8 South Africa
Titel 9 Multicultural britain

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 British Empire

Links der skal kunne tilgås ved eksamen:
https://www.ordbogen.com/en/
https://ordbog.gyldendal.dk/#/
https://www.oxforddictionaries.com

https://www.adfontesmedia.com


Vi har I forløbet arbejdet med grundlaget for det britiske imperium, samt den britiske selvopfattelse. Igennem gruppearbejde og fremlæggelser, har eleverne tilegnet sig viden om det britiske imperium og nogle af dets historiske personer. Læsningen af både nye og gamle tekster har dannet grundlag for klassediskussioner om britisk selvforståelse.

Gruppearbejde  og elevoplæg om:
The first British Empire (1583-1783)
Queen Elizabeth I
British East India Company
The second British Empire (1783-1815)
Britain’s Imperial Century (1815-1914)
The British Empire after WW2

Tekster:
ABC for Baby Patriots https://mashable.com/2016/08/27/abc-for-baby-patriots/?europe=true
Rudyard Kipling: ‘White man’s burden’
The Independent: British Empire: Students should be taught colonialism not ‘all good’ say historians
The Independent: 5 of the worst atrocities carried out by British Empire after ´historical amnesia’ claims

Film:
Victoria & Abdul


Supplerende materiale:
Tom Kristensen: “Hvid mands byrde”
British Empire in Colour Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=k4qVqcL-InI

Antal læste sider: 50
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 27 Club

Vi har I forløbet arbejdet med fascinationen af medlemmerne af ’27 club’ samt hvordan denne fascination opstår. Gennem tekstanalyse har vi arbejdet med hvordan fascinationen kommer til udtryk i mindeord og artikler, samt hvordan lyrikken kan være medvirkende til at skabe/fastholde fascinationen.

Tekster:

Megan Badley: ’What Is Behind our Culture’s Morbid Obsession with Dead Musicians?’
David Frick: ‘Kurt Cobain, The Rolling Stone interview (excerpt). ‘
Ajay Mankotia: ‘Remembering Jim Morrison; Poet, sex symbol and Rock star’
Sheila Weller: Jimi Hendrix: ‘I Don’t Want to be a Clown Anymore’
Frank Mastropolo: ‘The day Janis Joplin died’.
Danielle Lawler and Clemmie Moodie: ‘Amy Winehouse on worst behavior in front of royalty at Camden’s Shaka Zulu launch.’
Diana Theadora Kenny: ‘Why the 27 club is a myth’.

Lyrik:
Nirvana: Rape Me
Nirvana: I Hate Myself and I Want to Die
The Doors: The End
Janis Joplin: A Woman Left Lonely
Amy Winehouse: Rehab

Supplerende materiale:
Film: Amy

Antal sider: 50
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 America the Great

America the Great

Vi har I forløbet arbejdet med den Amerikanske selvforståelse samt de ultimative amerikanske frihedsrettigheder. På baggrund af kulturel analyse samt tekster, har vi diskuteret de amerikanske værdier, det amerikanske system og konceptet ’Freedom’.

Tekster:
Datesman, Crandall og Kearny: American Ways, fourth edition, chpt. 2
Datesman, Crandall og Kearny: American Ways, fourth edition, chpt. 7

Modeller til kulturel analyse: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Film: Captain Fantastic (2016)

Supplerende materiale: https://www.youtube.com/watch?v=bO7FQsCcbD8

Antal sider: 55
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Tales of the unexpected

Tales of the unexpected

Vi har i forløbet arbejdet med de elementer i tekst og film, der forfører os som læsere/seere og leder os til at drage konklusioner der til sidst bliver modbevist. Fokus har været på genrens træk og de tilhørende fagbegreber så som: red herring, foreshadowing og prolepsis. Vi har herudover også haft fokus som intertekstualitet som en form for foreshadowing.

Tekster:

Roald Dahl: ’The Landlady’.
Christine Poulson: ’Don’t You Hate having Two Heads?’
Stephen King: ‘Quitters inc.’
Lion Goodman: ‘A shot in the light’.

Film: The Game (1997)

Supplerende materiale:
Elevoplæg til ‘A shot in the light’.

Antal sider: 50
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 9/11

Vi har i forløbet arbejdet med 9/11 og indflydelsen på både samfundet og literaturen. Klassen har gennem værklæsning arbejdet med romanens struktur, samt førstepersonfortællerens indvirkning på modtagerens opfattelse af handlingen, samt fremstillingen af Mythos. Den yderligere tekstlæsning har belyst amerikanernes reaktion på angrebet samt den ændrede/bestyrkede selvforståelse.

Læst tekst:
Mohsin Hamid: ’The reluctant fundamentalist’. (Værklæsning)
The economist: ’How 9/11 changed fiction’, 2nd sept. 2011
George Bush: State of The union, 28th january, 2003
Voxmedia.com: ‘9 devastating, revealing stories of being Muslim in post 9/11 America

Time.com: http://100photos.time.com/photos/pete-souza-situation-room
Telegraph Time Tunnel: How the 9/11 attacks unfolded: https://www.youtube.com/watch?v=MNyjZJOEXpE


Digt:  
Marion Dane Bauer: ‘A White American’s Lament’. (2002)

Supplerende materiale:

The Guardian: ‘9/11 in numbers’.

Youtube klip:
The falling man: https://www.youtube.com/watch?v=wqp22Vhq_DQ&frags=pl%2Cwn.
Student shoots video of WTC on 9/11: https://www.youtube.com/watch?v=_qiVBOqNiOs&frags=pl%2Cwn

Antal sider: 150
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Horror

Vi har I forløbet arbejdet med genrens funktion som samfundskritik fra begyndelsen med Gothic Horror frem til nutidens film. Der har været fokus på genrens træk samt stereotyper som damsel in distress, mad scientist, vampyre.

Fields of Vision: Uddrag fra Mary Shelley:  Frankenstein: ‘A sudden light shone upon me’
Fields of Vision: Uddrag fra  Mary Shelley: Frankenstein: ‘The accomplishment of my toils’.
Johanne Riktrup Hansen: Horror, systime 2017, Bram Stoker: Dracula, kapitel 2 samt udvalgte teoriafsnit.

Film:
Get Out (2017)

Supplerende materiale:

Film:
Dracula  

Youtube klip:

What makes things creepy: https://www.youtube.com/watch?v=PEikGKDVsCc

Antal sider: 50
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Engelsk som Lingua Franca

I forløbet har vi arbejdet med hvordan sprog udvikler sig, og hvordan nogle forsvinder, hybridsprog opstår og verdenssprog kan skifte alt afhængigt af verdenhistorien.

Læste tekster:
The Washington Post: 'The World's languages in, 7 maps and charts.'
bbc.co.uk: 'Pidgin - West African Lingua Franca
bbc.co.uk: 'Bbc starts Pidgin digital service for West Africa audiences'.

Youtubeklip:
Interview med David Crystal: 'Will English always be the global language?': https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc

Antal sider: 20
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 South Africa

Vi har I forløbet arbejdet med landets historie, med Syd Afrikas historie, med primært fokus på Apartheid og tiden lige efter Nelson Mandelas løsladelse. Gennem elevoplæg har eleverne tilegnet sig historisk viden, samt øvet deres formidlingsevne. Tekstlæsning og film, har bidraget til deres forståelse at Apartheids indflydelse på samfundet, og dokumentarprogrammet har belyst hvordan det moderne Syd Afrika er splittet.

Læst tekst:
From Dompas to Democracy, “Major historial events”
From Dompas to Democracy, “Nelson Rolihlahla Mandela and apartheid”
From Dompas to Democracy, “Soweto protest turns violent”
From Dompas to Democracy, “The state of the rainbow nation’
The Guardian: “Steve Biko: a giant of South Africa’s struggle. “, 18th feb. 2013
Nadine Gordimer: ‘Country lovers’
Nadine Gordimer: ‘Comrades’

Digte:
Francis Faller: ‘Poetry: Poverty’ 1992
Peter Abrams: Me, Coloured, 1954

Tale: Nelson Mandela’s address on his release from prison, 11th feb. 1990

Dokumentarprogram:
De hvide slumkvarterer

Supplerende materiale:
Film: Invictus

Antal sider: 60
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Multicultural britain

Vi har I forløbet arbejdet med Storbritannien som multikulturel nation, med særligt fokus på generation Windrush. Gennem tekstanalyse, samt arbejde med det politiske systemet i Storbritannien har eleverne tilegnet sig viden om indvandringen fra de tideligere kolonier, samt den verserende politiske skandale.

Læst tekst:

Andrea Levy: ’This is my England’.
David Lammy: speech given in Parliament on April 30th, 2018
The Guardian: ‘I’m glad we spoke out’: Windrush victim who shone a light on the scandal
NyTimes: ‘Windrush Generation’ Fearful over status, gets U.K. apology
The Guardian: ‘It takes so long’: delays in resolving Windrush cases criticized

Video:
What is the hostile environment immigration policy: https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-43831563/windrush-what-is-the-hostile-environment-immigration-policy

Supplerende materiale:
What is the windrush generation: https://www.bbc.co.uk/newsround/43793769

David Lammy: https://www.youtube.com/watch?v=Y2q2dQlsywY  

Antal sider: 25
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer