Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Claus Olesen
Hold 2017 DA/q (1q DA, 2q DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Læse-forløb
Titel 2 Intro til tekstanalyse: epik+lyrik
Titel 3 Reklamer & argumentation
Titel 4 Folkeviser & eventyr
Titel 5 Holberg & drama-genren
Titel 6 Sprog og grammatik
Titel 7 Romantik - det sublime i naturen
Titel 8 Filmanalyse - filmiske virkemidler - dokumentar
Titel 9 Det moderne Gennembrud
Titel 10 Litteratur i det 20. årh
Titel 11 Fuck Normen - dansk samtidslitteratur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Læse-forløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Intro til tekstanalyse: epik+lyrik

Fokus på elementær tekstanalyse i episke og lyriske tekster. Analyse og fortolkning af noveller og digte.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Reklamer & argumentation

Fokus på argumentationsanalyse: påstand og belæg, kommunikationsanalyse (afsender - modtager), retoriske virkemidler, appelformer (logos, pathos og etos). Sproglige virkemidler, sætningsopbygning (paratakse og hypotakse).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Folkeviser & eventyr

Litteratur i Middelalderen: Det traditionelle samfund, landbrugssamfundet.
Feudalsamfund. Kirke, konge og adel sidder på magten.
Folkeviser er egl. adelens danseviser. I dansen udfordrer man i fællesskab den onde skæbne. Har opdragende formål: Følg den kristne moral – pas på de farlige drifter. Fortællende digt, handling samler sig tæt om en konflikt og dens afvikling, objektiv fortæller, en montage af korte situationsbilleder (ofte dialoger) uden forbindende overgange, snævert og formaliseret ordforråd (”hviden hånd”).

Folkeeventyr
Individuelle lyster. Overnaturlige væsner er symbol på driften. Handler ofte om overgangen fra barn til voksen, fra ugift til gift. Løsrivelse fra hjemmet. Første møde med sexualiteten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Holberg & drama-genren

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sprog og grammatik

Forløb med fokus på analyse af sagprosa-tekster (avisartikler). Fokus på sproglige, retoriske virkemidler. Grammatik og syntaks/sætningsopbygning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Romantik - det sublime i naturen

Romantik 1800-1870
Fokus på romantikkens ideer og tanker via naturopfattelsen. Intro til begrebet "det sublime".
Den første romantik kaldes universalromantikken. Den indeholder to modsatrettede strømninger, panteismen og dualismen.
Fra 1807 bliver romantikken national. Man siger den ændrer sig fra universalromantik til nationalromantik. Romantismen var fremherskende fra ca. 1830-1850. Den står for det stik modsatte af biedermeier-litteraturen. Den er fascineret af det interessante, det farlige, det dæmoniske, det erotiske og det splittede.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Filmanalyse - filmiske virkemidler - dokumentar

Vi lægger ud med at fokusere på de filmiske virkemidler i fiktionskortfilm, men glider så over i dokumentargenren. Faktakoder, fiktionskoder, kontrakt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Det moderne Gennembrud

Det moderne som erfaringsform sætter sig igennem for alvor nu i slutningen af 1800-tallet. Urbanisering, industrialisering, storbyens erfaringsrum med fart og omskiftelighed, alting forandrer sig. Ingen faste værdier og normer.

Realismens indtog i litteraturen. Brandes: Litt. skal ikke idyllisere og forskønne, men sætte tidens problemer under debat. Litt. Skal følge med den industrielle udvikling.
Vi har haft en del fokus på debatten om køn og ligestilling. Kvindens rolle i samfundet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Litteratur i det 20. årh

Modernismen omkring århundredskiftet. Usikkerhed, tvivl, værdier?, instabilitet, verden bliver
ulæselig, også sproget rammes af tvivlen, fravær af en på forhånd givet orden (Gud er død): det oplever JVJ på to måder: som ulykkeligt og problematisk, eller som frisættende og produktivt. Denne splittelse er et grundvilkår, som litteraturen forholder sig til gennem hele 1900-tallet: fra futurisme til ekspressionisme, fra eksistentialismen omkring 2. Verdenskrigs kaos og nulpunktserfaring over velfærd og fremmedgørelse fra Seeberg over Rifbjerg til Strunge.
Endelig fokus på minimalismen med Helle Helle og en sønderlemmende kritik af relationerne mellem mennesker i det senmoderne samfund hos Aidt, Sonnergaard.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Fuck Normen - dansk samtidslitteratur

Fuck Normen
Fokus på samtidens litteratur via tre stemmer: Yahya Hassan, Asta Olivia Nordenhof og Theis Ørntoft (+ filmen Grænse af Ali Abassi). Ny dansk litteratur siger Fuck Normen! Vil synliggøre de usynlige normer, der hersker i konkurrencestaten i dag. For at skabe plads til og respekt for "det Andet", det Anderledes, det skrøbelige, det sårbare, så man ikke pr. automatik bliver ekskluderet, hvis man ikke lever op til de strenge krav om effektivitet og perfektion i konkurrencestaten.
Fokus på køn, krop og sexualitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer