Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Charlotte Svensson, Rikke Homar, Tony Søndergaard Andersen
Hold 2017 DA/r (1r DA, 2r DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Læsekursus
Titel 2 Sprogligt formidlingsforløb
Titel 3 Analyse-forløb
Titel 4 Barok og oplysningstid
Titel 5 Romantikken
Titel 6 Kommunikation og retorik
Titel 7 Nyhedsjournalistik
Titel 8 Karrierelæring
Titel 9 Kortfilm
Titel 10 Dokumentar og reality
Titel 11 Romantikken og Romantisme 1800-1870
Titel 12 Det Moderne gennembrud 1870-1890
Titel 13 Yahya Hassan. Litteratur, der skaber debat
Titel 14 Det Folkelige Gennembrud/Industrialismen 1900-1920
Titel 15 Retorik
Titel 16 Modernisme og realisme 1920 til nu

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Læsekursus

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Filmscene/trailer fra Sumobrødre 17-09-2017
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Barok og oplysningstid

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Dokumentar og reality

Læreroplæg om dokumentartyper med klip fra:

- "Fiskeren, der sprang ud " fra DR:
https://www.youtube.com/watch?v=Xhn8hYfAKTM

- "Blok på bistand" fra DR1: https://www.youtube.com/watch?v=uAXMMUzCFEc

- "Piger i Vestre Fængsel" 1996 fra
DR1:https://www.youtube.com/watch?v=_yIX3D4t26c

- "Svineriget i øst" fra DR: https://www.youtube.com/watch?v=iqKSE1dt_KM

- "Operation X": http://www.youtube.com/watch?v=ZU59UdU1nfM

- "Supersize Me": https://www.youtube.com/watch?v=gMsk8i9tnDw

- Jan Troell "Reflexion 2001": http://www.youtube.com/watch?v=FDPYa05PcKs

Jeg-dokumentar: trailer: "Min morfar er morder"

Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl., ”Virkelighedens fortællinger i billede og lyd” fra ”Krydsfelt”, Gyldendal, 2017.


Analyse af anslaget fra "Dagbog fra midten", Christopher Guldbrandsen, instr.
(2009): http://filmcentralen.dk/alle/film/dagbog-fra-midten#

"Mirror", Joachim Ladefoged (instr.), 2009: http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/mirror

"Beths Dagbog", Mikala Krogh, Kent Klich, Beth, instr. (2006):
http://www.filmstriben.dk/bibliotek/film/details.aspx?id=2650980700


"På røven i Nakskov", episode 1, de første 10 min.

"Prinsesser fra Blokken", episode 1, 2017: https://www.dr.dk/tv/se/prinsesser-fra-blokken/-/prinsesser-fra-blokken-1-4

Janus Metz, ”Armadillo”, 2010: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/armadillo (MEDIEVÆRK)


"Reality fra "Håndbog i dansk" af Ole Schultz Larsen. Dansklærerforeningen/Systime, 2017.

”Reality på nye veje" fra Den iscenesatte virkelighed” af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe. Systime, 2017.

"POV: Overspiser": http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=overspiser&orderby=title&SearchID=69e6289a-da5f-453b-b9b2-cc7a6bfc3169&index=1

Supplerende materiale:
Vi har trænet filmiske virkemidler vha. disse klip:
”Bowling for Columbine” - ”Scrubs” - ”Cloverfield” - “American Beauty”

Artikler læst I forbindelse med ”Armadillo”:
Breitenbauch, “Armadillo fortæller ikke det hele”: https://www.b.dk/kronikker/armadillo-fortaeller-ikke-hele-sandheden
Gitte Bech, “En vigtig indsats og vigtig film”: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/article4549342.ece
Mads Kastrup, ”Armadillo patter på journalistik”: https://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/07/14/armadillo-patter-pa-journalistik/
Janus Metz, ”Krig kan være forførende”: https://www.ekkofilm.dk/artikler/krig-kan-vaere-forforende/
Carsten Jensen, ”Velkommen til Armadillo”: https://www.ekkofilm.dk/artikler/velkommen-til-armadillo/

Ca. omfang: 130 ns

Arbejdsformer: vekslende

Eleverne opnår kendskab til:

Dokumentartyper:

•Portrætdokumentaren
•Den sociologiske dokumentar
•Institutionsdokumentaren
•Den sagsorienterede dokumentar
•Jeg-dokumentaren

Dokumentaristiske fortælleformer:
•Den autoritative fortælleform
•Den observerende fortælleform
•Den interaktive fortælleform
•Den poetiske fortælleformReality-tv:
- Realityserien
- Realityshowet
- Realitymagasinet

De opnår kendskab til autenticitetsmarkører, Goffman og Meyrowitz´ teorier om front stage, back stage,  middle stage og Facework.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dagbog fra midten. Analyse 22-08-2018
Analyserende artikel. Tykke ida og Hård udenpå 18-09-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Romantikken og Romantisme 1800-1870

Staffeldt, "Indvielsen", 1804: https://kalliope.org/da/text/staffeldt1804a1

H.C. Andersen: "Den lille havfrue" og "Kejserens nye klæder", fra "Eventyr fortalt for børn. Første samling, tredje hæfte",1837 (VÆRKLÆSNING)

Grundtvig: "Danmarks trøst", 1820: https://kalliope.org/da/text/grundtvig2002031701

St. St. Blicher: "Præludium" (Sig nærmer tiden) fra "Trækfuglene", 1838: https://kalliope.org/da/text/blicher1838a0

Emil Aarestrup: "Angst", 1838 : https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b39

"Romantik", "Nyplatonisme", "Organismetanke/Universalromantik", "Guldaldertanken", "Nationalromantikken", "Dannelses-tanken", og "Romantisme" Fra "Litteraturens veje", Leksikon

Film:

"Mick Øgendahl og de store forfattere. H.C. Andersen": https://www.dr.dk/skole/dansk/hc-andersen-0

"The Little Mermaid", Disney, 1999.


Supplerende materiale:

Platons hulelignelse

Pocahontas - Colors of the Wind (Disney Song): https://www.youtube.com/watch?v=HvvZ1TEQRB8

Nik og Jay, "En dag tilbage", 2004 : https://www.youtube.com/watch?v=6uqnNN3C--M

Danskernes Akademi: Foredrag af Dag Heede: "Krigen om H.C. Andersens seksualitet": http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031202161410

Dansk Folkeparti valgvideo fra  2007: https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es&feature=related

Isam B, "I Danmark er jeg født" fra 2007: https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s

Ca. omfang: 60 ns

Fokuspunkter:

Eleverne har haft fokus på de grundlæggende træk inden for romantikken, herunder universalromantikken, nyplatonisme, nationalromantik og romantisme. Eleverne kan redegøre for genretræk inden for disse forskellige undergenrer og kan anvende disse i en analyse og fortolkning.

Derudover har der været fokus på næranalyse og fortolkning..

"Den lille havfrue" og "Kejserens nye klæder" er læst som værk, hvor eleverne særligt har arbejdet med, personkarakteristikker, komposition, og hvordan værket kan læses ind i en romantisme-sammenhæng. Vi har desuden haft fokus på disse litterære analysemetoder: nykritisk, biografisk og queerteroretisk analysemetode.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel. Tykke Ida og Hård udenpå 2 31-10-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Det Moderne gennembrud 1870-1890

Udpluk af "Hovedstrømninger" af Georg Brandes (1871)

Dokumentar om Det Moderne Gennembrud: Det moderne gennembrud i nordisk litteratur

H.C. Andersen, "Hun duede ikke" (med fokus på, hvad Brandes ville synes var godt,
og hvad han ville ændre)


Skram, Amalie: "Karens jul" (1885): https://da.wikisource.org/wiki/Karens_Jul

Pontoppidan, Henrik: "Ane-Mette" (1887) in: Grundbogen 1, Poulsen, Henrik s. 227-
232

"Det Moderne Gennembrud: skrivestil og sprog"  fra Litteraturen - på langs og på tværs.

Bang, Herman: Irene Holm (1890)

Supplerende stof:

Youtube: "The Starwars Kid" - supplerende til Irene Holm

Maleri: "Solnedgang" af Monet

Pespektivering: fattigdom: uddrag af Karina Pedersens ”Langt ude i hampen”

I forlængelse af Det Moderne Gennembrud og kvinden som tematisk omdrejningspunkt, har vi arbejdet med den debatterende artikel om grænseoverskridende adfærd mellem kønnene.

Ca. omfang: 55 ns

Fokuspunkter:

Give eleverne et litteraturhistorisk overblik over perioden 1870-1890, så de kan demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.

Arbejde med elevernes analytiske begrebsapparat samt analytiske og fortolkningsmæssige evner -hertil også deres evne til at perspektivere

Introducere 'det moderne' både i litteraturen (fiktion)og  i kunsten

Arbejde med periodens litteratur og dens nye funktion - at 'sætte problemer under debat'

Introducere begreber som naturalisme, realisme og impressionisme

I forløbet lægges der særligt vægt på 'kvinden i det moderne samfund', hvormed kvinden bliver et gennemgående tematisk fokuspunkt - fokus: sædelighedesfejden.

I forbindelse med arbejdet med den debatterende artikel har vi arbejdet med appelformerne, argumentationsanalyse og billedsprog: metaforer, sammenligninger, besjæling og personifikation. Vi har også haft fokus på andre sproglige virkemidler, såsom anaforer, gentagelser, retoriske spørgsmål, alliteration, triade, modsætninger og antitese.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel. Latter 12-12-2018
Formidlingsopgave Det Moderne Gennembrud 17-12-2018
Irene Holm 14-01-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Yahya Hassan. Litteratur, der skaber debat

I forlængelse af Det Moderne Gennembrud har vi læst et mere nutidigt eksempel på litteratur, der sætter problemer under debat. Litteratur, der provokerer og chokerer.

Yahya Hassan (VÆRK, digtsamling), Gyldendal, 2013.

”Autofiktion” fra ”De seneste fem års litteratur”. Systime, 2017.

Artikel: Digter "Jeg er fucking vrede på mine forældres generation", d. 5/10, 2013, Politiken

Perspektivering:

Anmeldelse: "Først Yahya Hassan, så Sara Omar", d. 30/11, 2017, Information.

Sara Omar, "Dødevaskeren", (kap. 1 og 2), Politikens Forlag, 2017.

Suppplerende materiale:


Hassan oplæsning af "Barndom" (youtube)

Hassan i Deadline hos Martin Krasnik: https://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE

Sara Omar i "Vild med bøger", DR2, 2018: https://www.youtube.com/watch?v=IeM1xbVhl5c

Ca. omgang: 250 ns

Fokuspunkter:

Vi har haft fokus på lyrikanalyse med anvendelse af de rette fagbegreber og på den nyere tids autofiktive strømning inden for litteraturen herunder:

● Kendskab til autofiktion som genre.

● Viden om begreber, der knytter sig til genren, herunder "dobbeltkontrakt".

● At kunne analysere, fortolke og debattere autofiktive tekster med fokus på forholdet mellem fiktion og virkelighed, brug af selvbiografisk materiale i fiktion, og selviscenesættelse i litteraturen.


Vigtige begreber: fagbegreber i forbindelse med lyrikanalyse, autofiktion, dobbeltkontrakt, migrationslitteratur.

Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatindlæg 29-01-2019
Debatterende artikel 04-03-2019
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Det Folkelige Gennembrud/Industrialismen 1900-1920

"Arbejderen vinder frem" Fra "Brug litteraturhistorien. Systime: I-bog: https://bl.systime.dk/

Jeppe Aakjær, "Jens Vejmand" + musik:
https://www.youtube.com/watch?v=3Kmd4QTP97A&feature=related

VÆRKLÆSNING: Martin A. Nexøs forfatterskab:

Nexø, Martin Andersen, "Lønningsdag. En idyl" (Fra Gyldendals Litteraturportal)

Nexø, Martin Andersen, "Ulven of fårene" fra Litteraturens huse. Systime.

Film: "Pelle Erobreren" instr. af Bille August, 1987.

Uddrag af Pelle tale fra "Pelle Erobreren - Den store kamp"  fra "Brug litteraturhistorien", Systime I-bog: https://bl.systime.dk/index.php?id=204


Jensen, Johannes V.: "Naaede de færgen?"


Supplerende stof:

Film om Martin Andersen Nexø fra DR Gymnasium

Maleri: Edvard Munch: "Hjemvendende arbejdere" + Krøyer: "Franske landarbejdere" - Erik Henningsen "En agitator", 1899.

Ca. omfang: 90 ns

Fokuspunkter:

Give eleverne et litteraturhistorisk overblik over perioden "Det Folkelige Gennembrud", så de kan demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.

Analyse og fortolkning af litterære tekster.

Teknologibegejstring og begyndelsen på modernismen: kritik af den moderne
tilværelse - realismebrud.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Terminsprøve 14-03-2019
Paradis og Hvad kan litteratur 1 05-04-2019
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Retorik

Lars Løkke Rasmussens Nytårstale 2019: http://www.stm.dk/_p_14767.html

Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale 2016

Svend Brinkmanns nytårstale 2019: https://www.youtube.com/watch?v=7JAHAK4AGWQ


Supplerende materiale:

Tim Minchins dimissionstale: 9 Lessons on Life From Tim Minchin: https://medium.com/speak-louder/9-lessons-on-life-from-tim-minchin-822ab14d92df

Christians tale fra filmen "Festen": https://www.youtube.com/watch?v=oQKXabFpUnE

Benådningstale til kronprinsen fra filmen "Royal Blues": https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/royal-blues (40.00-43.00)

Rasmus Paludans tale på Blågårds Plads: https://www.youtube.com/watch?v=ZvXSE0pKBOc


Ca. omfang: 30 ns

Fokuspunkter:

Kommunikationsanalyse og retorisk analyse vha. det retoriske pentagram. Retoriske virkemidler: appelformer, og andre sproglige virkemidler.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Paradis og Hvad kan litteratur? 24-04-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Modernisme og realisme 1920 til nu

Mellemkrigstiden. Oprør og elendighed 1914-1945

"Mellem de to verdenskrige" fra Brug litteraturen (Systime)

Rudolf Broby-Johansen, "Bordelpige dræber ufødt" på Gyldendals Litteraturportal.

Tom Kristensen, "Det blomstrende slagsmål" fra "Brug litteraturhistorien". Systime, I-bog: https://bl.systime.dk/index.php?id=128

Eleverne opnår kendskab til:

- Ekspressionisme


Efterkrigstid og Modernisme 1945-1970

"Efterkrigstiden og Eksistentialisme" fra "Brug litteraturhistorien. Systime, I-bog: https://bl.systime.dk/index.php?id=225

Læreroplæg om Konfrontationsmodernisme: https://www.youtube.com/watch?v=U1o90alSOeM&fbclid=IwAR026N5yIGFvF_ulq61BpYu3mszyAGCd6e2H7-r46lkhmdUnVEoQ3orh44o

Martin A. Hansen "Agerhønen" (1947) fra Gyldendals Litteraturportal.

Blixen, Karen, "Ringen" (1957) fra Gyldendals Litteraturportal.

Rifbjerg, Klaus,  "Værtshus" fra digtsamlingen "Under vejr med mig selv" (1956).

Seeberg, Peter, "Patienten" (1962)  fra Gyldendals Litteraturportal.

Eleverne opnår kendskab til:

- Forskellen på Modernisme og realisme
- Modernismens 1. fase: Heretica-digtning
- Modernismens 2. fase: Konfrontationsdigtning

Nøglebegreber: Meningsløshed, fremmedgørelse, tingsliggørelse, absurditet, eksistentialisme, fantastiske/sære fortællere,Realisme og minimalisme 1990´erne - 00

"Nyeste tid. Den globale tidsalder 1991 til nu" fra Gyldendals litteraturportal.

Helle Helle, "Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark" fra "Biler og dyr", 2000.

Nøglebegreber:
Realisme, minimalisme, tomme pladser/huller, undertekst


Den globale tidsalder og autofiktion 2000 til nu

”Autofiktion” fra ”De seneste fem års litteratur”. Systime, 2017.

"Venelite" FOLKEVISE sunget af Sorten Muld: https://www.youtube.com/watch?v=E3fT_itbpE0

Leonora Christina Skov, "Den, der lever stille" (kap.1), 2019.

VÆRKLÆSNING af roman (autofiktion fra de seneste 5 år):

Bayram Dødevaskeren - Sara Omar
Cecilie N Thomas Korsgaard: Hvis der skulle komme et menneske forbi
Cecilie T Thomas Korsgaard: Hvis der skulle komme et menneske forbi
Christian Dødevaskeren - Sara Omar
Daniel Dødevaskeren - Sara Omar
Ida Thomas Korsgaard: Hvis der skulle komme et menneske forbi
Jakob Leonora Christina Skov, Den, der lever stille:
Jasmin J Dødevaskeren - Sara omar
Jasmin S Morten Pape, Planen
Katrine R til "Hvis der skulle komme et mennesker forbi" af Thomas Korsgaard
Katrine T Sara Omar: Dødevaskeren
Kristina J "Mere ved jeg ikke" af Camilla Christensen fra 2014
Kristina N “en pige og en dreng” skrevet af Morten Brask
Laura J Ben Elton: To brødre
Laura P Caspar Eric: 7/11
Lotte Dødevaskeren - Sara Omar.
Maj "En pige og en dreng" af Morten Brask
Malou Thomas Korsgaard: Hvis der skulle komme et menneske forbi
Malte Dødevaskeren - Sara Omar.
Nicklas Dødevaskeren Sara Omar
Sandra Hjerneskælv: postkortroman af Zenia Johnson
Sofie Dødevaskeren - Sara omar
Sophie Dødevaskeren - Sara omar
Tobias Dødevaskeren - Sara Omar
Trine Hvis der skulle komme et menneske forbi, Thomas Korsgaard.
Trine Mørk Peter Adolphsen: Jeg kan ikke huske


Eleverne opnår kendskab til:

Selvboigrafisk prosa, autofiktion, dobbeltkontrakt og hovedstol.

Ca. omfang: 70 ns + roman (ca. 200 ns)


Skriftlig arbejde:
Her er følgende sider brugt:

www.ordbogen.com
https://sproget.dk
https://ordbog.gyldendal.dkIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3 opgaver 09-05-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer