Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Gitte Gram Davidsen, Rasmus Storm
Hold 2017 En/q (1q En, 2q En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Up
Titel 2 Poetry: Hip Hop
Titel 3 Food and Consumerism
Titel 4 Violence
Titel 5 Multicultural Britain
Titel 6 Odd one out
Titel 7 Lingua Franca
Titel 8 South Africa
Titel 9 American Values

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Growing Up

Links der skal kunne tilgås ved eksamen:
https://www.ordbogen.com/en/
https://ordbog.gyldendal.dk/#/
https://www.oxforddictionaries.com

https://www.adfontesmedia.com  


Ernest Hemingway: Indian Camp (1921)
Alison Fell: The Shining Mountain (1992)
Michael Richards: Just like that (1987)
Billy Collins: The History Teacher (1999)
Kamal Ahmed: PM's wife crusades against bullies (2002)
Cherie Booth: Together we can beat the bulllies (2002)
Wendy Cope: Tich MIller (1986)
Kelly Cherry: The Parents (1990)


Teksterne kan findes i Contexts.

Supplerende:
Boyhood (Film), dir: Richard Linklater

Antal sider: 35
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Poetry: Hip Hop

Fokus på lyriske virkemidler.

Nøglebegreber:
Flow, rhythm, rhyme (internal rhyme, end rhyme), imagery, slang.

Rapper’s Delight – Sugarhill Gang, 1979.
The Message – Grandmaster Flash and The Furious Five, 1982.
Fight for your right – Beastie Boys, 1986.
Peter Piper – Run DMC, 1986.
Fuck the Police – NWA, 1988.
Children’s story – Slick Rick, 1988.
Fight the Power – Public Enemy, 1990.
It was a good day – Ice Cube, 1992.
CREAM – Wu-Tang Clan, 1993.
Juicy – Notorious B.I.G., 1994.
Dear Mama – 2Pac, 1995.
My name is… – Eminem, 1999.
Gold Digger – Kanye West, 2005.
King Kunta - Kendrick Lamar, 2015.

Supplerende:
Rapping Deconstructed (https://www.youtube.com/watch?v=QWveXdj6oZU)
William Shakespeare: Sonnet 130.

Antal sider: 40
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Food and Consumerism

-Jamie Oliver's Food Revolution (Tv-show, 1. episode)
-Wendy Vukosa: As 14m Africans face death by starvation food giants are sued for 'making people fat'. 2002. (Contexts)
-Roger McGough: The Commission. 1969. (Contexts)
-Jo Revill: Kids' TV gets green light to plug junk food. (2002) (Contexts)
-Raymond Carver: They're Not Your Husband. (1993(, From where you are
-Jim Crace: Her Daughters Wouldn't Eat. (2001), From where you are


Supplerende stof:
-TEDtalk - Barry Schwartz: Paradox of Choice (Youtube)

Antal sider: 60
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Violence


Violence


Kernetekster:
-Daniel Ransom: Rendezvous (1985)
-Terry McCarthy: Warning (in Time Magazine, 2001)
-Nancy Gibbs: It’s only me (in Time Magazine, 2001)
-Tony Thompson, et. al. : They’re lethal, unfeeling – and no one can touch them ( The Observer, 2002)
-Brian Lavery: Belfast protests leaving scars on schoolchildren (Herald Tribune, 2001)
-Lesley Glaister: Serrusalmus (1992)

Teksterne kan findes i Contexts.

Supplerende:
Mystic River (2003), instrueret af Clint Eastwood.

Antal sider: 50
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Multicultural Britain

Vi har I emnet arbejdet med den britiske selvforståelse, og imperiets indflydelse på det nutidige samfund. Gennem gruppearbejder og klassedialog har vi søgt at afdække på hvilken måde individet er påvirket af det multikulturelle samfund.

Læste tekster:
Mrs. Earnest Ames: ‘ABC for Baby Patriots’ 1899,  https://mashable.com/2016/08/27/abc-for-baby-patriots/
Being British, kapitel 6

Kortfilm: https://www.shortoftheweek.com/2016/04/29/daytimer/
Spillefilm: Brick Lane

Supplerende materiale:
Åbningsceremoni fra OL i London, 2012  https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI

Antal sider: 50
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Odd one out

Vi har I forløbet arbejdet med de forskellige måder hvorpå man kan være 'The Odd one out'. Det primære fokus har været på værklæsningen - herunder romanens opbygning, førstepersonfortællerens indvirkning på læseren, samt hvordan litteratur kan være medvirkende til at skabe forståelse for emner man ellers kan have vanskeligt ved at forstå.

Læste tekster:
Charles Bukowski: ‘Son of Satan’,
Marc Mitchell: ‘The New Girl’
Mark Haddon: ‘The Curious incident of the dog in the night-time’.

Supplerende:
Interview med Mark Haddon: https://www.youtube.com/watch?v=GvpESDINMTU

Antal sider: 125
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Lingua Franca

I forløbet har vi arbejdet med hvordan sprog udvikler sig, og hvordan nogle forsvinder, hybridsprog opstår og verdenssprog kan skifte alt afhængigt af verdenhistorien.

Læste tekster:
The Washington Post: 'The World's languages in, 7 maps and charts.'
bbc.co.uk: 'Pidgin - West African Lingua Franca
bbc.co.uk: 'Bbc starts Pidgin digital service for West Africa audiences'.

Youtubeklip:
Interview med David Crystal: 'Will English always be the global language?': https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc

Antal sider: 15
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 South Africa

Vi har I forløbet arbejdet med Syd Afrikas historie, med primært fokus på Apartheid og tiden lige efter Nelson Mandelas løsladelse. Gennem elevoplæg har eleverne tilegnet sig historisk viden, samt øvet deres formidlingsevne. Tekstlæsning og film, har bidraget til deres forståelse at Apartheids indflydelse på samfundet, og dokumentarprogrammet har belyst hvordan det moderne Syd Afrika er splittet.

Læst tekst:
From Dompas to Democracy, “Major historial events”
From Dompas to Democracy, “Nelson Rolihlahla Mandela and apartheid”
From Dompas to Democracy, “Soweto protest turns violent”
From Dompas to Democracy, “The state of the rainbow nation’
The Guardian: “Steve Biko: a giant of South Africa’s struggle. “, 18th feb. 2013
Nadine Gordimer: ‘Country lovers’
Nadine Gordimer: ‘Comrades’

Digte:
Francis Faller: ‘Poetry: Poverty’ 1992
Peter Abrams: Me, Coloured, 1954

Tale: Nelson Mandela’s address on his release from prison, 11th feb. 1990

Dokumentarprogram:
De hvide slumkvarterer

Supplerende materiale:
South Africa's national anthem
Film: Invictus


Antal sider: 60
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 American Values

Vi har I forløbet arbejdet med det amerikanske politiske system, samt prøvet at indsnævre hvad de amerikanske kerneværdier er. Gennem tekstlæsning har eleverne stiftet bekendtskab med forskellige former for ’personal freedom’.

Læste tekster:
George Bush’s address to a joint session of Congress and the American People on September 20th , 2001.
Cnn.com:Emma Gonzales to lawmakers and gun advocates: ‘We call BS’.
The Washington Post: ‘Thinking of home schooling? Me, too’.
Polito.com: results from the midterm elections
nytimes.com: https://www.nytimes.com/interactive/2018/us/elections/house-race-ratings.html

Film: Captain Fantastic

Supplerende materiale:
Tv program:  https://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-dr1/horisont-2018-11-06  

Antal sider: 50

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer