Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Kathrine Faarvang Grand
Hold 2017 En/r (1r En, 2r En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Pains
Titel 2 Crime and Violence
Titel 3 American Beliefs and Values (eksamen)
Titel 4 English and the World
Titel 5 Man and Nature (eksamen)
Titel 6 Multiculturalism (eksamen)
Titel 7 Urban Life (eksamen)
Titel 8 Anvendte internetsider

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Growing Pains

Forløbet er et grundforløb, der har til formål at introducere eleverne til forskellige genrer samt basale analysebegreber.
Materialet omhandler oplevelser og erfaringer om barndom, ungdom og det at blive klogere på livet.

Materiale:

Philip Larkin: This Be the Verse (1974)

Pink: Family Portrait (2001)


Paul Auster/Marc Mitchel: The New Girl (2001)

Ernest Hemingway: Indian Camp (1921)

Background information on Girls

Lena Dunham: Not That Kind of Girl (Introduction, 2014)

Girls (TV Series, HBO: Season 1, Episode 3, 2012)

R. J. Meaddough, III: The Death of Tommy Grimes (1962)

Film: Boyhood (2014)
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Crime and Violence

Nick Cave and the Bad Seeds: "Where the Wild Roses Grow"

Roald Dahl: "The Way Up To Heaven"

"A Piece of Linoleum"

Article about literature and crime: Some Reasons Why (http://law.jrank.org/pages/1564/Literature-Crime-Some-reasons-why.html

Blog by Amelia T.: http://helium.com/items/593099-maybe-strikes-society-entertained

Blog by Kim Harnett: http://www.helium.com/items/94985-violence-entertainment-adverse-affect

Daniel Ransom: "Rendezvous"

Zoe Sharp: "Tell Me"

Film: "Se7en"

Documentary about Death Row and Travis Runnels: "The Mind of a Murderer"

Gruppefremlæggelser om forskellige forbrydere
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 American Beliefs and Values (eksamen)

Et forløb om USA, det amerikanske samfund og amerikanske værdier, med særligt fokus på den amerikanske drøm.
Nøgleord: The American Dream, individualism, freedom, pursuit of happiness, rags to riches, success, the Frontier.

Kernestof:
- Key, Francis Scott. ”The Star-Spangled Banner” (1814) i Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.

- Tan, Amy. “Two Kinds” (1989) i Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.

- Terkel, Studs. “Arnold Schwarzenegger” (1980) i Arildsen, Plougheld, ed. The Sky’s the Limit. Herning: Systime. 1986.

- Background article: "Traditional American Values and Beliefs"

- Kearny: “The Frontier Heritage"

- “The Pursuit of Happyness” (2006). Colombia Pictures Corp.

-  første afsnit af "Little House on the Prairie"

- Bellamy, Francis. “Pledge of Allegiance” (1892). Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.

- “Declaration of Independence” (1776) i Arildsen, Plougheld, ed. Follow That Dream. Århus: Systime, 1997.


- Schwarzenegger, Arnold. “The American Dream”(2004) (speech). Capitalism Magazine. http://www.capmag.com/article.asp?ID=3896

-Dokumentar: "Queen of Versailles"
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 English and the World

Et kort forløb om engelsksprogede lande. Klassen lavede film om lande, hvor engelsk tales som officielt sprog..
Udvalgte lande: Ireland, Ghana, Canada, Jamaica, Tanzania, Fiji, Australia
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Man and Nature (eksamen)

Et forløb om menneskets forhold til naturen med udgangspunkt i filmen "Into the Wild" og den unge mand Christopher McCandless, der forlod alt for at finde sin identitet i naturen.
Nøgleord: transcendentalism, romanticism, nature, solitude, meaning, beauty, loneliness, spiritual revolution.

Kernestof:
Film: "Into the Wild"
Wikipedia-artikel om Christopher McCandless
Romanen "Into the Wild" af Jon Krakauer med særligt fokus på udvalgte kapitler (værklæsning)
Sang: "Society" af Eddie Vedder
Sang: "King of the Road" af Roger Miller
Digt: "There Is a Pleasure in the Pathless Woods" af Byron
Digt: "I Wandered Lonely as a Cloud" af Wordsworth
Artikel: "What is transcendentalism?"
Essay: Uddrag af "Nature" af Emerson
Essay: Uddrag af "Solitude" af Thoreau
Novelle: "Crossing" af Mark Slouka
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Multiculturalism (eksamen)

Et forløb om forskellige kulturer, der lever side om side, og de vanskeligheder, der kan være ved dette.
Nøgleord: multiculturalism (primarily in Britain), immigration, assimilation, segregation, mutual integration, global English, the status of English.
Andre dele af den engelsktalende verden (Indien, Skotland).

Kernestof:
Film: "Ali´s Wedding" (2004)
Film: "Ae Fond Kiss" (2017)
Digt: "Ae Fond Kiss" af Robert Burns
Novelle: "My Son the Fanatic"
Novelle: "Karma"
Digt: "Mr. and Mrs. Xenophobia"
Digt: "Inglan is a Bitch"
Baggrundstekst om Multicultural Britain
Beretninger fra kinesiske immigranter
Dokumentar: The British Empire

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Urban Life (eksamen)

Et forløb om livet i storbyen og postmodernisme.

Kernestof:
René Buhlmanns forord om storbyliv: ”The Making of the Urban Individual”
Digt: Claude McKay: “On Broadway”
Sang: Petula Clark: “Downtown”
Sang: Alicia Keys: “Empire State of Mind”
Novelle: Charles Higson “The Red Line”
Dokumentar: The Greatest Cities of the World: New York
Baggrundstekst om post-modernism (post-modern characteristics)
Filmatisering af ”American Psycho”
Kapitlet ”Tuesday” fra “American Psycho”
Wikipedia-artikel om ”American Psycho”
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Anvendte internetsider

ordbogen.com
Gyldendals ordbøger
dictionary.com
sproglinks.dk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer