Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Jesper Voetmann Christiansen
Hold 2017 Ma/d (1d Ma, 2d Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rentesregning & procent. Indekstal
Titel 2 Annuiteter
Titel 3 Eksponentialfunktioner
Titel 4 Potensfunktioner
Titel 5 Trigonometri
Titel 6 Vektorregning
Titel 7 Plangeometri
Titel 8 Forløb#8 Differentialregning
Titel 9 Forløb#9 Monotoni
Titel 10 Forløb#10 Polynomier
Titel 11 Forløb#11 Sandsynlighedsregning
Titel 12 Forløb#12 Fordelinger
Titel 13 Forløb#13 Regression
Titel 14 Forløb#14 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rentesregning & procent. Indekstal

Anvendt materiale: Mathematicus s. 49-59
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Annuiteter

Anvendt materiale: Mathematicus s. 61-66
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Potensfunktioner

Anvendt materiale: Mathematicus s. 79-83
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Trigonometri

Anvendt materiale: Mathematicus s. 7-13
Egne noter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Plangeometri

Anvendt materiale: Mathematicus s. 33-46
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 Differentialregning

Anvendt materiale:
Mike Auerbach
Differentialregning
www.mathematicus.dk
1. udgave 2018

Jens Carstensen et al:
Mat B2
Systime
4. udgave

side 47-106
Differentialregning
3-trinsregel
Beviser: k, ax+b, x^2, e^x, 1/x, sqrt(x)
sum/differens af funktioner
krydsregel
Ikke bevist: kvotient, kæderegel
Opgaver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#9 Monotoni

Jens Carstensen et al:
Mat B2
Systime
4. udgave

side 107-123


Monotoni
Funktioner
Optimering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#10 Polynomier

Jens Carstensen et al:
Mat B2
Systime
4. udgave

side 9-45

Polynomier
Andengradspolynomier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#11 Sandsynlighedsregning

Jens Carstensen et al:
Mat B2
Systime
4. udgave

side 205-269

Grundlæggende sandsynlighedsregning.
Sandsynlighedsfelt og uafhængige hændelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#12 Fordelinger

Jens Carstensen et al:
Mat B2
Systime
4. udgave

side 271-314
Binomialfordeling og Normalfordeling
Test
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#13 Regression

Regression

Jens Carstensen et al:
Mat B2
Systime
4. udgave

side 317-340
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer