Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Mikael Olsen
Hold 2017 Ke/y (1y Ke, 2y Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundstoffer og ioner
Titel 2 Vand
Titel 3 Mængdeberegninger
Titel 4 Surt
Titel 5 Ligevægt
Titel 6 pH og Cola
Titel 7 Medicin
Titel 8 Fyrværkeri
Titel 9 Industriel kemi
Titel 10 Elektronstruktur - farver og maling
Titel 11 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundstoffer og ioner

Forløbet er en systematisk gennemgang af grundstoffer, atomets opbygning, grundstoffernes periode system samt ioner og mærkning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Vand

Kernestof: Uorganisk navngivning, kovalent binding og elektronegativitet, polaritet, fældningsreaktioner.
Der indgår også en studieretningsdag sammen med biologi, hvor fokus var på cellemembraner og fedtstofferne i dem.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fældningsreaktioner 21-12-2017
Studeretningsdag 26-01-2018
Havvand 04-06-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
Titel 3 Mængdeberegninger

Stofmængde, molekylemasse og stofmængdekoncentration
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jernvitriol 10-03-2018
Opvarmning af natriumhydrogencarbonat 06-04-2018
Lightergas 20-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Surt

En lille intro til syrer, baser og pH-begrebet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eddikesyre 10-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Ligevægt

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ligevægt 31-08-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 pH og Cola

Avancerede syre-basereaktioner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Titrering af saltsyre, ethansyre og cola 07-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Medicin

Det centrale i forløbet var et besøg på SDU, hvor eleverne lærte om medicin og udførte en "Organisk syntese af potentielt antiviralt lægemiddel mod HAB-virus". De lavede også kapsler til "In Vivo" test.
Eleverne arbejdede også forskellige stofgrupper, kiralitet og nøgle - lås princippet.

Pdf'en medicin.pdf herunder er s.240-265 i Kend Kemien 2 af H. Parbo m.fl. Gyldendal 2007

Resten af pdf'erne er materiale fra SDU.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
SDU 02-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
Titel 8 Fyrværkeri

Forløbet handlede om fyrværkerisatser.
Fyrværkeri.pdf er et uddrag af: KRUDT- OG FYRVÆRKERIKEMI af F.Storborg. Gyldendal
Kernestoffet i redox indgik.
Der var samarbejde med fysik om Niels Bohrs forklaring på lysudsendelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fyrværkeri 31-12-2018
Batterier og spændingsrækken 28-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Industriel kemi

Forløbet fokuserer på SRO sammen med biologi.
SRO var en case hvor eleverne skulle hjælpe en ethanolproducent med at finde nye substrater til produktionen pga. klimakrisen. Der blev bla. brugt glaschromatografi til en kvantitativ af måling af ethanolindholdet.
Herunder blev kulhydrater, forskellige organiske forbindelser, katalyse og reaktionshastighed gennemgået
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Destillation 13-11-2018
SRO Ethanolproduktion og klimaændringer 06-02-2019
Oxidation af organiske forbindelser 03-03-2019
Reaktionshastighed 31-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde - SRO var en del af forløbet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Projektarbejde
Titel 10 Elektronstruktur - farver og maling

Eleverne arbejde med elektronstruktur, metalkomplekser og farvedannelse.
Der var samarbejde med fysik om farvedannelsen og spektrofotometri.
Malingens virkemåde når den størkner, blev også diskuteret.
Der blev også holdt elevoplæg om økotoksikologi.

Maling.pdf er et uddrag fra Kend kemien 2, H. Parbo m.fl. Gyldendal s.50-54
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Maling I 29-04-2019
Additions- og substitutionsreaktioner 19-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Pararbejde
Titel 11 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer