Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Morten Engvad
Hold 2017 TyB/2 (1g TyB/2, 2g TyB/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Einstieg ins Fach
Titel 2 Liebe
Titel 3 Reisen
Titel 4 Märchen
Titel 5 Drittes Reich - Jung in Hitlers Deutschland
Titel 6 DDR - Ein Leben im Schatten der Stasi
Titel 7 Allgemeines zum Schluss

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Liebe

Dette er det første 'rigtige' tyskforløb med klassen. Der er lagt vægt på, at det skulle være et tematisk lettilgængeligt emne, hvor man kan komme langt med relativt letlæste tekster. Der er lagt fokus på de tyskfaglige discipliner (og der er da også brugt tid på lige at få introduceret faget og få nogle grundlæggende ting på plads i starten af skoleåret!). Der er fokus på tekstlæsning og –forståelse, og på dét at tale om en tysksproget tekst (og film!) på tysk. Vi vil desuden arbejde med at opbygge et begrebsapparat i forhold til et konkret tema (i dette tilfælde Liebe) ved f.eks. at lade eleverne arbejde med de forskellige former for kærlighed i relationerne mellem personerne i de anvendte tekster, således at begrebet tematisk tekstanalyse kan introduceres.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Märchen

I dette forløb er der stadig fokus på at vi skal træne os op i at tænke tematisk, men med en lille smule anden vinkel på det, idet dette er et genre-tema i stedet for et begrebs-tema. Der lægges vægt på, at eleverne bliver fortrolige med eventyr-formen og med rimelig stor sikkerhed kan analysere et eventyr også med et dertil hørende tysk vokabularium
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Drittes Reich - Jung in Hitlers Deutschland

Det første af vore 2 obligatoriske emner om Tysklands historie. Temaet er Drittes Reich, og vores vinkel på dette store emne bliver at prøve at få et indtryk af, hvordan det var at være barn/ung i Hitlers Tyskland. Vi vil bla kigge på, hvordan man både kunne blive tiltrukket og frastødt af den menneskefjendske nazistiske ideologi, og på hvor stærk indoktrineringen var, hvilke problemer det kunne give i familien. Vi vil også læse en tekst set fra et af de unge menneskers synspunkt, som var ofre for denne ideologi!
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Allgemeines zum Schluss

Lidt blandet til sidst.
Repetition + små øvelser, der kigger frem mod en evt eksamen...

NB: til en evt mundtlig eksamen i 2g må I bruge følgende hjælpemidler:

- alle tekster, noter mv. som er uddelt i forbindelse med undervisningen. [NB: I må faktisk ikke gå på lectio til en eksamen, så hvis I skal til sådan en, så bør I enten udskrive de dokumenter I skal bruge eller downloade dem på jeres computer!]

- Alt hvad I har af grammatik-hjælpemidler på papir (alles in allem, noter og andet)

- elektroniske ordbøger => ordbogen.com / gyldendals røde (som de er stillet til rådighed af skolen) + duden.de (= god tysk-tysk ordbog)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer