Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Anne-Sofie Obel Mesing, Niels Stampe Langballe
Hold 2017 TyB/b (1b TyB, 2b TyB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ein neuer Anfang
Titel 2 Liebe
Titel 3 Märchen
Titel 4 Multikulti
Titel 5 Das Leben im Dritten Reich
Titel 6 Die Mauerzeit

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ein neuer Anfang

Introduktion til faget og fagets metoder. Dette gjort gennem læsning af forskellige korte tekster samt spil og øvelser fra bogen "Ein neuer Anfang"  ved Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove. Lindhardt og Ringhof 2013.
I fagets skriftlige dimension er der arbejdet videre med basisgrammatikken med Alles in allem som grammatisk grundbog

Kernestof:
Gerd Weinreich: "Wer sind eigentlich die Deutschen" (fra: "Neue Zeiten - neue Töne" af Bo Lillesøe og Per Præstekjær, Munksgaard 1992)
Die Prinzen: "Deutschland" (fra albummet "D", 2001)
Die Prinzen: "Berlin" ((fra albummet "D", 2001)
Mark Foster: "Zu Dir" (fra albummet "Karton", 2012)
Julia Franck "Streuselschnecke" (fra: "Ein neuer Anfang")

Grammatik: Alles in allem

Ialt ca. 25 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Liebe

Rammstein: Amour
Milena Moser: Letzte Pizza
Gudrun Pausewang: Ein rotes Kleid
Fatih Akin: Im Juli (Film og manuskript)

Forløbet har været centreret om arbejdet med en længere tekst samt filmen dertil. Eleverne har læst lidt længere passagerer fra Tyskforlagets bog derhjemme og så efterfølgende set de tilsvarende scener på klassen. Arbejdet med filmen har haft fokus på kærlighedshistorien og hovedpersonen Daniels udvikling, herunder skæbnens og bipersonernes rolle i forhold til de valg, han træffer, og den måde, som tingene udvikler sig på
Klassen har lavet rollespil, lavet små videoer og haft speeddating i relation til temaet og som en del af arbejdet med ordforråd, kommunikative færdigheder.

Ca. 40 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Märchen

Klassen har arbejdet med eventyrteori og læst diverse eventyr af Brødrene Grimm samt forskellige små tekster, der alle beskæftiger sig med Tornerose-motivet. Eleverne har lavet en videoaflevering, hvor de parvis har valgt at beskæftige sig med en af de fire moderne tekster, der tager afsæt i Tornerose-eventyret. I 2g har de læst teksten "Amerika gibt es nicht" som et eksempel på en historie med eventyrtræk og sammenlignet den stilistisk med de læste eventyr af Brødrene Grimm.

Materiale:
Brüder Grimm: Rotkäppchen
Brüder Grimm: Dornröschen
Brüder Grimm: Der Froschkönig und der eiserne Heinrich
Josef Reding: Mädchen, pfeif auf den Prinzen (1976)
Josef Wittmann: Dornröschen (1975)
Vera Ferra-Mikura: Dornröschen (1962)
Franz Hohler. Die Befreiung(1983)
Peter Bichsel: "Amerika gibt es nicht" (1969)

I alt ca. 35 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Multikulti

Omdrejningspunkt for forløbet har været udfordringer omkring integration. Forløbets fokus har primært været på de tyrkiske gæstearbejdere og deres efterkommere, men forløbet omhandler nogle af de emner, som er essentielle for alle indvandrere: identitet og splittelse, fordomme, stereotyper mm.

Materiale:

Kirsten Blume: „Deutschland als Einwanderungsland“. Fra: Kirsten Blume og Mette Hermann: "Hier ist meine Heimat. Deutsch-türkisches Leben", Tyskforlaget, 2010.
Jürgen Grosskurth: „Nur ein Schüler“. Fra: Helle Birk: "Zeitgeist", Systime 2004
Anna Reimann: Das Wunder von Kreuzberg (2010). Fra: (fra: Kirsten Blume og Mette Hermann: Angekommen, Gyldendal 2017
Al-Gear. "lntegration" - https://youtu.be/kXfsIzTUa0M
EKO Fresh: "Aber" - https://youtu.be/1A7Qw88As64
https://youtu.be/Oz1qtDeJiOA
Erdal Sezer: „Es wird immer etwas fremdes bleiben“. Fra: Kirsten Blume og Mette Hermann: "Hier ist meine Heimat. Deutsch-türkisches Leben", Tyskforlaget, 2010.
Ayçegül Acevit: ”Die Mutter aus dem Dorf”.
Aus: Ayçegül Acevit: ”Zu Hause in Almanya. Aysegül Acevit erzählt vom türkischen
Leben in Deutschland Campus Verlag Frankfurt/New York 2008.

FILM/YouTube-materiale:
"Funktioniert Integration in Deutschland? Eine Reise quer durchs Land" - https://youtu.be/eWzlv4OvSAE
„Schwarzfahrer“ - Kortfilm, 1992 (https://www.youtube.com/watch?v=swJ0zhVJ8DU)
Almanya - Willkommen in Deutschland (2011)

Skriftlig opgave:
"Im Nationaltrikot für Deutschland" - (= Opgave 2 fra Tysk A Studeks.. 30/5 2012 "Ich liebe einfach den Dreck")

Ca. 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Das Leben im Dritten Reich

Eleverne skal opnå en viden om og historisk forståelse af perioden 1933-1945, herunder levevilkårerne for almindelige mennesker og forfølgelsen af jøderne. Der sættes fokus på propaganda og den ideologiske opdragelse  i Hitler-Jugend med afsæt i filmen "Napola.
Forløbet giver et indblik i livsbetingelserne for børn og unge i det tredje rige og i de konsekvenser, det har haft for dem at vokse op under nazismen. Fokus er på ensretning, indoktrinering, fællesskab, løfter og trusler, skyld, medgang og modstand.

Materialer:
Der Giftpilz
Isaak Behar: Versprich mir, dass du am Leben bleibst (2002) (fra: "fra Auf uns" ved Kate Fuchs og Mathilde Sinding. Gyldendag 2016 (12 sider)
Melita Maschmann: Mein Weg in der Hitler-Jugend (fra: "Schicksalsjahre" af Anette Flyckt Damkjær, Henrik Borg, Elise Rasmussen. L & R Uddannelse 2010)
Renate Welsh - Die Ohrfeigen (fra: "Damals war Krieg" (Red. Kurt Jonas), Forlaget Sprogbøger 1987)
Napola - Filmbegleitheft

FILM:
Aus dem Nichts (2017)
Napola (2004)
Der Hauptmann (2017)

Ca. 45 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Die Mauerzeit

Eleverne skal opnå en viden om og historisk forståelse for DDRs og Murens opståen og fald. Der sættes fokus på livsbetingelserne for den enkelte borger i DDR og på Die Stasi for at få eleverne til at erkende, at hvordan den lille, personlige historie er flettet ind i den store historie og omvendt.

Materialer:
“2 Menschen – 2 Schicksale – unversöhnlich bis heute” (aus: Polke, Stefan: “Die Themenkiste”, Gyldendal 2007)
Claudia Rusch: "Der Verdacht" (fra: "Meine freie deutsche Jugend" ved Bjarne Mørup. Systime 2004. (5 sider)
"Mauer, Opfer und Täter" (fra: "Berlin. Hauptstadt und Metropole" ved Ove Rimi Andersen og Poul Husum. Munksgaard 1995. (3 sider)

Film:
Der Tunnel (2001)
Das Leben der Anderen (2005)

Øvrigt materiale:
Faktatekster om DDR og die Stasi fra Sowieso Online Zeitung
Youtube-animation "Eingemauert!" Die innerdeutsche Grenze” - http://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k

ca. 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer