Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Karen Trydeman Knudsen
Hold 2017 FrB (1g FrB, 2g FrB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 L'école en France
Titel 2 L'amitié
Titel 3 La guerre (I)
Titel 4 Intouchables
Titel 5 Les contes
Titel 6 La francophonie
Titel 7 Civilisation
Titel 8 La guerre (II)
Titel 9 Les banlieues

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 L'école en France

Se présenter

Vi læser:
L'Ècole fra "Paroles Françaises", Gyldendal 2013.

Interkulturel dimension: forskelle på det franske og det danske skolesystem - og som følge deraf: forskelle på de unges hverdag og liv i de to lande.

Vi læser også (samt lytter til) "Sacré Charlemagne": sang om Karl de Stores 'opfindelse' af skolen.

Grammatik:
De 3 regelmæssige bøjninger

I alt: 13 s.

ANVENDTE ORDBØGER I ALLE FORLØB:
https://ordbog.gyldendal.dk
https://www.ordbogen.com/da/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 L'amitié

Læses + ses:
"Quatre amis" v. Bering, Mette og Sørensen, Mimi, Gyldendal 2010 (Docu-soap)

Temaer: skole, ungdomsliv, venskaber, kærester, forhold til forældre
desuden: fransk kultur samt specielt byen Rouen.

Emnet "l'école en France" kan ses forsat i dette emne.
Emnet "La francophonie" berøres, da nogle af personerne har rødder i Le Quebec og i L'Algérie

Grammatiske emner:
Regelmæssige og uregelmæssige verber.
L'infinitif
Le présent
Le participe passé
Le futur proche
Delingsartikel.

I alt: 45 s. (inkl. tv ca. 1,5 time).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 La guerre (I)

Læst: Fournier, Jean-Louis: "Il a jamais tué personne, mon papa" (1999), s. 8-9, 11, 20-23.
Et barns fortælling om sine oplevelser med faderen. Foregår under 2. Verdenskrig.

Film: "La Rafle" (Rose Bosch, 2010). Filmen foregår i sommeren 1942, hvor det franske politi medvirker på ordre fra Vichyregeringen til at opsøge og 'indsamle' jøder med henblik på deportation til koncentrationslejrene.
Filmen kan også bruges til emnet "l'amitié".

Billedbeskrivelse.

Grammatiske emner:
Le futur simple
Le conditionnel
L'imparfait
artikler

I alt: 22,5 s. (inkl. film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Intouchables

Vi ser og arbejder med filmen: "Intouchables" (Olivier Nakache + Éric Toledano, 2011)

Filmen passer til emnerne: "L'amitié", "La francophonie" og "Les banlieues".

I alt: 9 s. (inkl. film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Les contes

Læses fra "Entrées. Fransk Basisbog": Bering, Mette og Sørensen, Mimi, Gyldendal 2010 (s. 6-22)

Fortællinger og eventyr fra Frankrig og frankofone lande samt et udblik til de klassiske eventyr generelt;
Cendrillon (Téléphone)
Chapeau rond rouge
L'oranger magique
Pourquoi les roussettes dorment la tête en bas

Film: "Kirikou et la sorcière" (Michel Ocelot, 1998). Filmen passer også til emnet "la francophonie".

Grammatiske emner:
Possessive pronominer
Adjektivernes bøjning, placering og komparation
Passé simple
Aspekt

I alt: 30,5 s.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 La francophonie

Læses fra: "Entrées": Bering, Mette og Sørensen, Mimi, Gyldendal 2010.

Le Canada
Le Maghreb

Vi ser desuden filmen "Welcome" (Philippe Lioret, 2009), hvor 'temaet fremmed i Frankrig' behandles.
Denne film passer desuden til emnet "L'amitié".

Grammatiske emner:
Le gérondif
Artikler - med fokus på delingsartikel, "reduceret delingsartikel" (v. mængde, nægtelse, foranstillet adjektiv i pluralis), artsartikel.
Pronominer.

I alt: 23 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 La guerre (II)

Film: Indigènes (Richid Bouchareb, 2006).
Filmen passer til emnerne "la guerre" og "la francophonie" og i et lidt andet perspektiv også til "l'amitié"

Beauvoir, Simone: Le sang des autres (romanuddrag), s. 123-131, trykt i "Den franske eksistentialisme : introduction à Sartre, Beauvoir, Camus", Systime 1985. Herfra også s. 95-100 (på dansk) om Simone de Beauvoir.

Pronominer
pronominalisering
"les doubles pronoms"

I alt: 24 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Les banlieues

Læst: Weibrecht, Jens Peter: "Les gars de Villiers - extraits", Lijeforlaget 2013
(herfra har vi læst uddrag: s. 10-21).

Film: "La Haine" (Mathieu Kassovitz, 1995). La Haine passer ligeledes til emnet "l'amitié".
Filmen "Intouchables"  passer (som tidl. omtalt) ligeledes til emnet "les banlieues".

Fokus på den interkulturelle dimension. Ligeledes i billedbeskrivelsen.

Grammatiske emner:
Le présent du subjonctif

I alt: 23 s. (inkl. film).  >>  De 9 forløb i alt: 202 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer