Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Danni Thorkild Pedersen
Hold 2018 ma/ay (1ay ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Procentregning, renteformlen og annuiteter
Titel 2 Eksponentielle funktioner
Titel 3 Logaritmer
Titel 4 Potensfunktioner og proportionalitet
Titel 5 Andengradspolynomier, væksthast. og monotoni...
Titel 6 Trigonometri
Titel 7 Vektorer
Titel 8 Sandsynlighedsregning og kombinatorik
Titel 9 Deskriptiv statistik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Procentregning, renteformlen og annuiteter

Mathematicus AB1, Auerbach, 1. udgave, 2017
s. 49-59, 61-65

Bemærk, at
- indekstal også er gennemgået.
- annuitetsformlerne ikke er bevist
- vi har været kort omkring 10-talslogaritmen
- begreberne fremskrivningsfaktor og vækstrate er introduceret
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Eksponentielle funktioner

Mathematicus AB1, Auerbach, 1. udgave, 2017
s. 67-71

Stikord:
Forskrift for eksponentiel funktion, eksponentiel vækst, halvering og fordobling, eksponentiel regression.
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Logaritmer

Matematik B1, Auerbach, 4. udg., 2017
s. 7-11

Bemærk, at
- dette er et meget kort forløb
- beviset for log(a^r)=r*log(a) er gennemgået.

Stikord: Titalslogaritmen, den naturlige logaritme, regneregler
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Potensfunktioner og proportionalitet

Mathematicus AB1, Auerbach, 1. udgave 2017
s. 79-84

Stikord: Forskrift, potensvækst, proportionalitet (ligefrem og omvendt), potensregression.

Bemærk:
- kort forløb
- formlerne for a og b er bevist.
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Andengradspolynomier, væksthast. og monotoni...

Smartboard-noter fra undervisningen

Stikord: Andengradspolynomier (betydningen af tallene a, b og c, toppunkt), væksthastighed (grafisk bestemmelse, fortolkning), monotoniforhold (grafisk bestemmelse).

Bemærk:
- der er kun brugt to moduler på dette (det tredje modul gik med en prøve)
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Trigonometri

Matematik B1, Auerbach, 4. udgave 2017
s. 19-34

Stikord: Ensvinklede trekanter, sin, cos, tan i retvinklede trekanter (def. vha. enhedscirklen).

Bemærk:
- kort forløb
- sin(A)=a/c er bevist
- arealformlen, sinusrelationen og cosinusrelationen er bevist
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Vektorer

Mathematicus AB1, Auerbach, 1. udgave 2017
s. 17-32

Stikord: Længden af en vektor, stedvektor, forbindelsesvektor, indskudssætningen, nulvektor, addition og subtraktion af vektorer, gange med et tal, prikprodukt (skalarprodukt), vinklen mellem vektorer, tværvektor, projektion af en vektor på en vektor (herunder længden af projektionen), determinant, areal af parallelogram, vinklen fra en vektor til en vektor.
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Sandsynlighedsregning og kombinatorik

1. http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/sandsynlighed-og-kombinatorik/grundlaggende-begreber
2. http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/sandsynlighed-og-kombinatorik/fakultetsfunktionen
3. http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/sandsynlighed-og-kombinatorik/multiplikations-og-additionsprincipperne
4. http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-b/sandsynlighed-og-kombinatorik/kombinatorik

Stikord: Udfald, udfaldsrum, sandsynlighed (apriori og frekventiel), sandsynlighedsfelt (symmetrisk), fakultet, multiplikations- og additionsprincippet, K(n,r), P(n,r).

Bemærk, at
- dette emne ikke indeholder beviser
- forløbet strækker sig over 4 moduler (+1 modul til prøve)
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Deskriptiv statistik

Matematik B2, Auerbach, 2. udgave 2016
s. 37-47

Stikord: Ugrupperede og grupperede observationer, middelværdi, spredning, frekvens, intervalfrekvens, kumuleret frekvens, pindediagram, boxplot, histogram, sumkurve, kvartiler, kvartilsæt.

Bemærk:
- meget kort forløb
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer