Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Maj Daa Funder
Hold 2018 bi/d (1d bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Tema 1: Celler, arv og evolution
Titel 2 Tema 2: Mikrobiologi, vækst og vækstfaktorer
Titel 3 Tema 3: Forplantning, hormoner og fosterdiagnostik
Titel 4 Tema 4: Krop, kost og sundhed
Titel 5 Tema 5: Økologi og vandkvalitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Tema 1: Celler, arv og evolution

Eleverne introduceres til cellen samt grundlæggende genetik. Der skal arbejdes med cellen (organeller, deling og permeabilitet). Begreber som gener, alleler, kromosomer, dna, hetero/homozygot skal kunne beherskes. Eleverne arbejder med Mendels 1. og 2. lov.
Eleverne skal arbejde med nedarvning af dominante, recessive og kønsbundne sygdomme. Til slut skal eleverne bestemme deres blodtype samt arvegang.
Eleverne skal også stifte bekendtskab med Darwin og grundlæggende begreber inden for evolution (naturlig selektion og artsdannelse, samt opnå forståelse for livets opståen).


Eleverne arbejder med et opgavehæfte løbende som supplerer deres grundbog.

Dokumentar:
'Med Gud mod Darwin', 1:2, DR-dokumentar, DR2, 2009

Artikler:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-opdagelser-arv-mendel-og-arvelighedslovene.
'Darwin - videnskab er ikke en sadhed med punktum bagefter', Information, 14. februar, 2009.

Eksperimentelt arbejde:
Mikroskopi af dyre- og planteceller (journalforsøg)
Osmose (demoforsøg)
Blodtypebestemmelse (rapport)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtypebestemmelse 03-01-2019
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tema 2: Mikrobiologi, vækst og vækstfaktorer

Materiale : Biologi til tiden (tillæg s. 141-149)
Eleverne skal i dette forløbstifte bekendtskab med mikrobiologien særligt med fokus på mikrobiel vækst (bakterievækstkurven) og vækstfaktorer (temperatur og pH). Vi arbejder primært med gærcellen og ser på ethanolproduktion i denne forbindelse.

Eksperimentelt arbejde:
Alkoholgæring (journalforsøg)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Alkoholgæring 16-01-2019
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Tema 3: Forplantning, hormoner og fosterdiagnostik

Eleverne skal arbejde med befrugtning, fosterdiagnostik, kønssygdomme og hormonel regulering.

Film:
http://cfuuclweb.dantekdrift.dk/libraryWeb/DantekSilverlightPlayer.aspx?copyDanNumber=220805112000. - Den fantastiske rejse i livmoderen.

Eksperimentelt arbejde:
Forsøg med sædcellers aktivitet (journalforsøg)

Ekstern undervisning/karrierelæring:
Der kommer et oplæg fra Sex & Samfund. Fokus er på kønssygdomme og prævention.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Forsøg med sædcellers aktivitet 18-01-2019
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Tema 4: Krop, kost og sundhed

Eleverne skal i dette emne inden for fysiologien arbejde med fordøjelsessystemets opbygning med fokus på de forskellige enzymers rolle. Dernæst fokuseres på næringsstofferne i maden, hvor fedt, protein og kulhydrats biologiske betydning og deres kemiske opbygning er i fokus. Når kulhydratet nedbrydes og medfører en blodsukkerstigning arbejdes der kort med den hormonelle regulering af blodsukkeret.

Vi skal derefter arbejde med, hvad kroppen bruger den optagede glukose til med fokus på forbrænding. Hertil knytter vi viden om endnu et organsystem og dets funktion, nemlig hjerte-lungekredsløbet. Vi arbejder også kort med blodets rolle, kroppens muskler og begreberne kondition og iltoptagelse.

Eksperimentelt arbejde:
Spytamylase - et fordøjelsesenzym (rapport)
Måling af blodsukker (rapport)
Måling af blodtryk (demoforsøg)
Måling af hæmatokritværdi (journal)

Artikler/ekstra materiale:
'Enzymer - naturens værktøj' - Biotech Academy/Enzymer (kompendium)
'Hæmatokritværdi - hvad er det?' - Bengt Saltin

Film:

Diabetes - http://cfuuclweb.dantekdrift.dk/libraryWeb/DantekSilverlightPlayer.aspx?copyDanNumber=031211141310
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spytamylase 13-03-2019
Blodsukkerregulering 22-03-2019
Iltoptagelseshastighed 25-03-2019
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tema 5: Økologi og vandkvalitet

Eleverne skal arbejde med grundbegereber indenfor økologien:

Økosystemer
Abiotiske og biotiske faktorer
Fødekæder/fødenet
Fotosyntese og respiration
Vandløb som økosystem
Forureningsfaktorer
Carbonkredsløbet

Eksperimentelt arbejde:
Makroindexundersøgelse + BI-5 måling (rapport)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Iltoptagelseshastighed 25-03-2019
Makroindexbestemmelse og BI-5-måling 22-05-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer