Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Martin Høyby Antvorskov
Hold 2018 bi/e (1e bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Cellebiologi og genetik
Titel 2 Fysiologi
Titel 3 Økologi
Titel 4 Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Cellebiologi og genetik

-Cellebiologi: Eleverne skal overordnet forstå opbygningen af pro- og eucaryote celler og membranprocesser. Dette bygger videre på cellebiologien i efterårets NV-forløb.

-Genetik: Eleverne skal have kendskab til molekylærbiologi. Det gælder opbygning af DNA, replikation og proteinsyntese samt nedarvningsprincipper. Det centrale dogme og mutationer. Genetiske grundbegreber som alleler, krydsnings-skemaer, gener, recessive og dominante egenskaber.

Niels Søren Hansen mfl.: "Biologibogen" s. 165 og s. 177 i B samt s. 181-234.
Aktuel Naturvidenskab: "De 10 største erkendelser - Evolutionslæren"

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fotosyntese-rapport 08-01-2019
Blodtyper 28-01-2019
Rapport - cykeltest 02-04-2019
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fysiologi

Om de vigtigste organer, lunger, muskler, hjerte.
Fordøjelse af molekylerne kulhydrat, fedt og proteiner  samt deres energiindhold.
Lille tema om sexologi. Eleverne skal kende til FSH, LH, testosteron og østrogen. Dannelse af kønsceller og menstruationscyklus og ikke mindst præventionmetoder.

Niels S. Hansen.: Biologibogen, Systime.: side 76-108
Øvelse: Cykeltest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Økologi

Økologi med fokus på vandløb.
Biologibogen s. 20-26 og 48-66.

Ekskursion til Odense å 30/4. Vandløbsundersøgelse vha. kemiske og biologiske data(dyrefangst)
Eleverne skal kende til faktorer der ændrer sig i vandløb efter forurening. Variationer i iltkoncentration, BI5, næringssalte.
De skal kende opbygningen af fedtmolekyler, proteiner og kulhydrater.
Samme gælder kulstofkredsløbet samt vandes kredsløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer