Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Per Bloch Pedersen
Hold 2018 bi/f (1f bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Produktion af bioethanol.
Titel 2 Kost og sundhed
Titel 3 Krop og træning
Titel 4 På opdagelse i generne.
Titel 5 Hormoner og sex.
Titel 6 Åer og vandløb,
Titel 7 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Produktion af bioethanol.

Fagligt indhold :
Cellers opbygning og udvalgte celleorganellers funktion, forskel på plante-, dyre-, svampe- og bakterieceller.
Cellemembranen og transportprocesser( diffusion og osmose, aktiv transport).
Energiomsætninger i celler og økosystemer. Carbonkredsløb og drivhuseffekt.
Gæringsprocesser,  mikroorganismers vækst og  vækstfaktorer.
"Bioethanol til Benzin"

Materiale:
"Biologi i udvikling" af Marianne Frøsig og andre Nucleus, 2018 (1 udgave 6. oplag), side 9-32.
"Biologi til tiden" Lone Als Egebo og andre, Nucleus , side 144-147

Eksperimentelt: Osmose i æg, Gæringsprocessen, Gæring af forskellige kulhydrater
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Osmose i æg 28-11-2018
Gæringsprocessen(journal). 12-12-2018
Gæring af forskellige kulhydrater. 18-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kost og sundhed

Fagligt indhold: Kostens bestanddele, kostens energiindhold og energifordeling, fordøjelse og optagelse af næringsstoffer, de officielle kostråd, "sund kost",  enzymer,  Kroppens energibehov, energibalance, appetitregulering og blodsukkerregulering,

Anvendt materiale:
Biologi i udvikling af Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank G. Jørgensen og Paul Paludan-Müller, Nucleus, 2018 (side 75-92 + 95-101

Restudy.dk videoer: ”opbygning af kulhydrat, fedt og protein” + ”kostrådene” + ”nedbrydning af kulhydrat, fedt og protein” + ”enzym” + ”diabetes og blodsukker”


Eksperimentelt:
Spytamylase, Måling af blodsukker
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spytamylase-et fordøjelsesenzym 30-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Krop og træning

Krop og træning.
Kondition og energiproduktion, blodkredsløbet, lungekredsløbet, lungerne, hjertet, puls og blodtryk,kroppens muskler (muskelfibre type 1og 2) respiration (aerob), kondition, energiproduktion. Hjerte-karsygdomme.


Anvendt materiale:
Biologi i udvikling af Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank G. Jørgensen og Paul Paludan-Müller, Nucleus, 2018 (1 udgave 6. oplag),side 103-131

Restudy.dk videoer: ”Hjerte og kredsløb”,  ”Iltoptagelse i lungerne” , ”Blod” , ”Muskler” , ”Energiforbrænding under løb” , ”Respiration og ATP”.
Eksperimentelt: ”Måling af puls og blodtryk”

Ca 7 moduler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Måling af blodtryk(journalforsøg) 11-03-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 På opdagelse i generne.

På opdagelse i generne.
Cellens livscyklus, DNA(opbygning replikation og proteinsyntese) , genetik,  nedarvningsprincipper (dominant, recessiv, autosomal, genmutationer), krydsningsskemaer, blodtyper.
Evolutions historier (eleverne arbejder med forskelige historier, præsentation "speed dating")

Anvendt materiale:
Biologi i udvikling af Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank G. Jørgensen og Paul Paludan-Müller, Nucleus, 2018 (1 udgave 6. oplag), side 169-191 +192-194, 201-203

Restudy.dk videoer: ”DNA’s opbygning og kopiering”, ” Proteinsyntesen” , ”Mutationer”, ”Mitosen/celledeling”, ”Dominant og recessiv nedarving af ét gen”.

Eksperimentelt:
Bestemmelse af egen blodtype (rapport)
Ca 8 moduler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bestemmelse af egen blodtype. 05-04-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Hormoner og sex.

Hormoner og sex.
Pubertet og Hormoner, mandens og kvindens kønsorganer, menstruationscyklus, samleje og befrugtning, prævention, kønssygdomme.

Anvendt materiale:
Biologi i udvikling af Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank G. Jørgensen og Paul Paludan-Müller, Nucleus, 2018 (1 udgave 6. oplag), side133- 152


Videoer fra restudy.dk: ”Hormoner”, Mandlige hormoner”, Menstruationscyklus”

Ca 4 moduler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Åer og vandløb,

Åer og vandløb
Energi i økosystemet: fotosyntese, respiration, fødekæde  og fødekæde effektivitet. Nitrogen kredsløbet.
Åer og vandløb, abiotiske og biotiske faktorer, iltoptagelse i vandinsekter, eutrofiering, bestemmelse af vandløbskvalitet, makroindex.

Anvendt materiale:
Biologi i udvikling af Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank G. Jørgensen og Paul Paludan-Müller, Nucleus, 2018 (1 udgave 6. oplag), side 24-27+ + 33-35+ 51-64 + 71-74.

Videoer fra restudy.dk: ”Vandløbsgrafen”, ”Målinger i vandløb”

Eksperimentelt:  ”Fotosyntese og respiration ”, ”Makroindexmetoden”

Ca 7 moduler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer