Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Oline Bøllehuus
Hold 2018 bi/m (1m bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er liv
Titel 2 Genetik
Titel 3 Livets udvikling
Titel 4 Forplantning:  Kønshormoner og ønskebørn
Titel 5 Kost og sundhed
Titel 6 Mikrobiologi
Titel 7 Naturen i Danmark

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er liv

I forløbet arbejdes med definitionen på liv samt celler. Forløbet skal give en forståelse for cellers opbygning og de forskelle, der er i cellerne alt efter hvilke organismer de findes i. Desuden skal en forståelse for biologis genstandsområde opnås.

De faglige mål, der arbejdes med er:
-anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
-og med kernestoffet:
cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser

Aflevering:
Videopræsentation af prokaryot og eukaryt celle.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Genetik

Klassiske genetiske grundbegreber gennemgås, nedarvningsprincipper samt proteinsyntese.

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse

Kernestof:
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation

Øvelse:
Blodtypebestemmelse.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtypebestemmelse 17-01-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Livets udvikling

Evolutionsbiologi

I forløbet arbejdes med evolution og artsdannelse, samt menneskets stamtræ.
Der arbejdes i grupper og hver gruppe arbejder med forskellige forfædre til mennesket samt individuelle eksempler på evolutionens mangfoldighed.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forplantning: Kønshormoner og ønskebørn

Der arbejdes med menneskets forplantning, kvindens hormoncyklus, kunstig befrugtning.

Øvelse:
Sædceller

Foredrag fra sex og samfund
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sædøvelse 04-03-2019
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kost og sundhed

Forløbet indeholder:
Kostens bestanddele, fordøjelse, regulering af blodets sukkerindhold.
Opbygning af lunger, hjerte og blodkarnettet

Øvelser:
Fordøjelsesenzymet spytamylase.
Livsstilsfaktorer (Måling af blodtryk mv.)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spytamylase 29-03-2019
Livsstilsfaktorer 08-04-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Mikrobiologi

Der arbejdes med bakterieceller, dyrkning på agarplader, vækstfaktorer, enzymer, respiration, gæring, gensplejsning og GMO-afgrøder.


Eksperimentelt arbejde:
Bakterier i klasselokalet
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Naturen i Danmark

Der arbejdes med energistrømme, stofkredsløb, fødekæder og økologiske systemer.

Ekskursion til to lokaliteter i byen for at undersøge "byens natur".
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer