Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Anne Birgitte Pilø Melillo
Hold 2018 bk/2 (1g bk/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb 2 ´The Fourth Plinth´
Titel 2 Forløb 3 Tegneserie
Titel 3 Forløb 4 Eksamensprojekt
Titel 4 Forløb 5 Man kunne også..anderledes flade og rum

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb 2 ´The Fourth Plinth´

Den firkantede kasse under en skulptur hedder en sokkel. På Trafalgar Square i London stod der en tom sokkel: ´The Fourth Plinth`. På pladsens tre øvrige sokler står der rytterstatuer.  ´The Fourth Plinth´ er i dag et kunstnerisk projekt, hvor skiftende billedkunstnere bruger soklen som udgangspunkt for, og sokkel under, deres værker.
I skal sammen arbejde med Antony Gormley og hans værk: "One & Other" og med Elmgreen & Dragset og deres værk "Powerless Structure".  I skal hver især vælge én af de andre kunstnere fra ´The Fourth Plinth Project` at fordybe jer i.

Fokuspunkter: Kunsthistorisk og analytisk kigger vi på kunst i det offentlige rum, parker, kirker og pladser, med og uden sokkel....form og symbolik


Praktiske øvelser:

Små lerfigurer udarbejdes efter Antony Gormleys projekt, installeres og fotograferes på skolen sammen med de øvrige elevers figurer.
Lav en målestokfast sokkel i ler efter soklen under rytterstatuen i Kongens Have. Dernæst skal I selv visualisere en idé til et værk på soklen  i Kongens Have.
Jeres idé visualiseres på et foto af Kongens Have.
Fotografer de skulpturer og relieffer, du møder i Kongens Have, på Stationspladsen og i Skt. Hans Kirke. Forfra, fra siden, detalje, navn og placering.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Antony Gormley Hand-out 21-11-2018
3 The Fourth Plinth Værker 22-11-2018
Analyse af rytterstatuer mm 19-12-2018
brug ikke 19-12-2018
Billedkunstprøve 10-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb 3 Tegneserie

I starten af skoleåret viste Brandts udstillingen Hergé, som de fleste af Odense Katedralskoles billedkunstelever havde lejlighed til at undersøge.De øvrige må tilegne sig pointerne gennem bogen........

Fokuspunkter:
Tegneserieforløber tager udgangspunkt i den klassiske tegneseries grammatik, brugen af rammer og ‘Den rene linie’ , som Hergés sene værker er tegnet i. Besøget på Hergé-udstillingen - studier af Hergé som tegner og tegneserieopslag efter eget valg indgår i forløbet.
Fælles: Halfdan Pisket: Sommerferie. https://politiken.dk/striber/sommerferie_2016/art5630913/Sommerferie-2016

De praktiske øvelser:

Tegneseriens grammatik- en side uden tegninger og bogstaver, men med alle de øvrige hjælpemidler.
Tegneseriestribe med udgangspunkt i Antony Gormleys figurer.
Tegneserie side med udgangspunkt i egne fotografier fra udstillingen “Into The Unknown” på Brandts: Storyboard, rentegning, tuschning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb 4 Eksamensprojekt

Problemformulering:

Du skal  udarbejde et selvstændigt, individuelt eksamensprojekt om et eller flere visuelle fænomener i tilknytning til skrift, ord, bøger eller biblioteker.

Dit eksamensprojekt består af en logbog, hvor du viser din arbejdsproces i billeder og tekst og af dit færdige værk.   

1. Vælg et visuelt fænomen: Bogen som objekt, kunstnerbøger, bogillustrationer, kalligrafiske billeder, biblioteksarkitektur mm, som du har lyst til at arbejde med.  

2. Undersøg  mindst 3 eksempler på det visuelle fænomen, du har valgt. De valgte eksempler skal være forskellige i udtrykket. Du skal dokumentere din undersøgelse i billeder.  

3. Indsaml inspirationsmateriale til dit eget værk: Kunstneriske værker, materialer, teknikker, bygningsfotos, grundplaner osv. Husk at dokumentere inspirationsmaterialet i din logbog ved hjælp af fotografier og relevante oplysninger.  Husk litteraturhenvisninger.

4. Vis i skitser mm. nogle forskellige idéer, du har lyst til at arbejde med. Og vælg derefter mellem dem. Begrund dit valg.

5. Udfør dit projekt.

Du har 8 moduler til dit eksamensprojekt. Du skal dokumentere hele projektet i en logbog, en slags dagbog, hvor du i billeder og ord fortæller om din kreative arbejdsproces.

Dit samlede eksamensprojekt består af alle de ovenstående undersøgelser og af dit færdige værk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb 5 Man kunne også..anderledes flade og rum

Med udgangspunkt i japanske billeder, Ib Geertsens skulpturer (mobiler og stabiler)  og havearkitektur, både praktisk og teoretisk, repeteres årets analytiske metoder. Det er særligt vigtigt, fordi eleverne ikke har været sammen på grundforløbet og enkelte kommer fra andre skoler eller grunduddannelser.

Fokusområde: Analytiske metoder. Formal- og betydningsanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer