Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Anne Birgitte Pilø Melillo
Hold 2018 bk/4 (1g bk/4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb 2 Skulptur- og installationskunst
Titel 2 Forløb 3 Tegneserier
Titel 3 Forløb 4 Eksamensprojekt
Titel 4 Forløb 5 Man kunne også...anderledes flade og rum

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb 2 Skulptur- og installationskunst

Den firkantede kasse under en skulptur hedder en sokkel. På Trafalgar Square i London stod der en tom sokkel: ´The Fourth Plinth`. På pladsens tre øvrige sokler står der rytterstatuer.  ´The Fourth Plinth´ er i dag et kunstnerisk projekt, hvor skiftende billedkunstnere bruger soklen som udgangspunkt for, og sokkel under, deres værker.
I skal sammen arbejde med Antony Gormley og hans værk: "One & Other" og med Elmgreen & Dragset og deres værk "Powerless Structure".  I skal hver især vælge én af de andre kunstnere fra ´The Fourth Plinth Project` at fordybe jer i.
Kunsthistorisk og analytisk kigger vi på kunst i det offentlige rum, (ofte på pladser), med og uden sokkel....
Praktisk skal I selv visualisere en idé til et værk på rytterstatuens sokkel i rKongens Have.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Antony Gormley 12-11-2018
Skulpturer i og omkring Kongens Have 26-11-2018
The Fourth Plinth Hand-out 26-11-2018
Analyser af rytterstatuer mm. 18-12-2018
Billedkunstprøve 10-01-2019
Foto af jeres egen rytterstatue i Kongens Have 12-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb 3 Tegneserier

I forløbet skal I arbejde med fortællende billedserier fra kalkmalerier og japanske træsnits udtryk til samtidskunstens grafic novels. Og I skal selv udarbejde en side i en tegneserie.
Besøget på Hergé-udstillingen - studier af Hergé som tegner og tegneserieopslag efter eget valg indgår i forløbet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Foto af min "tegneseriegrammatik" 21-01-2019
Foto af min tegneseriestribe, 4 billeder 21-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb 4 Eksamensprojekt

Problemformulering:

Du skal  udarbejde et selvstændigt, individuelt eksamensprojekt om et eller flere visuelle fænomener i tilknytning til skrift, ord, bøger eller biblioteker.

Dit eksamensprojekt består af en logbog, hvor du viser din arbejdsproces i billeder og tekst og af dit færdige værk.   

1. Vælg et visuelt fænomen: Bogen som objekt, kunstnerbøger, bogillustrationer, kalligrafiske billeder, biblioteksarkitektur mm, som du har lyst til at arbejde med.  

2. Undersøg  mindst 3 eksempler på det visuelle fænomen, du har valgt. De valgte eksempler skal være forskellige i udtrykket. Du skal dokumentere din undersøgelse i billeder.  

3. Indsaml inspirationsmateriale til dit eget værk: Kunstneriske værker, materialer, teknikker, bygningsfotos, grundplaner osv. Husk at dokumentere inspirationsmaterialet i din logbog ved hjælp af fotografier og relevante oplysninger.  Husk litteraturhenvisninger.

4. Vis i skitser mm. nogle forskellige idéer, du har lyst til at arbejde med. Og vælg derefter mellem dem. Begrund dit valg.

5. Udfør dit projekt.

Du har 8 moduler til dit eksamensprojekt. Du skal dokumentere hele projektet i en logbog, en slags dagbog, hvor du i billeder og ord fortæller om din kreative arbejdsproces.

Dit samlede eksamensprojekt består af alle de ovenstående undersøgelser og af dit færdige værk.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb 5 Man kunne også...anderledes flade og rum

Med udgangspunkt i japanske billeder, Ib Geertsens nonfigurative skulpturer, Odense Domkirkes inventar og havearkitektur, repeteres årets analytiske metoder. Der er særligt vigtigt, fordi eleverne ikke har været sammen på grundforløbet og enkelte kommer fra andre skoler eller grunduddannelser.
Besøget på Japan /Grafik, Fyns Grafiske Værksted og fotooptagelser i Skt. Knuds Kirke mm. indgår også i dette forløb, selv om det fandt sted tidligere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer