Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Lars Zacho Maarup
Hold 2018 dr/2 (1g dr/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Nedslag i teaterhistorien
Titel 3 Miniprojekt
Titel 4 Besøg af skuespillerelever
Titel 5 Nedslag i teaterhistorien
Titel 6 Eksamensprojekt
Titel 7 Repetition og eksamenssnak

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Nedslag i teaterhistorien

Kapitler i Klar Scene med praktiske øvelser og videoeksempler
Odense Teater: Anne Sofie Hedvig
Odense Teater: Skybrud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Miniprojekt

Gruppefremførelse af projekt og evaluering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Besøg af skuespillerelever

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nedslag i teaterhistorien

Kapitler i Klar Scene med praktiske øvelser og videoeksempler
Odense Teater: Død over eliten
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Eksamensprojekt

Gruppefremførelse af projekt og evaluering

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Repetition og eksamenssnak

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer