Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Anders Hüche Jensen
Hold 2018 fy/d (1d fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Astronomi
Titel 2 Bølger og lys
Titel 3 Lys og atomer
Titel 4 Bølger og lyd
Titel 5 Kosmologi
Titel 6 Termisk energi
Titel 7 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Astronomi

Den nære astronomi
• Årstiderne
• Månen og tidevand
• Måne - og solformørkelser
• Solen

Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 184-185, og s. 188-193.

Eksperimenter:
• Indstrålingsvinkel og årstiderne

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Bølger og lys


Eleverne har arbejdet med følgende indenfor emnet:
Bølgetyper, bølgebeskrivelse (frekvens, bølgelængde og fart), bølgeegenskaber (refleksion og interferens),  bølgeligningen.
Det elektromagnetiske spektrum er introduceret og med afsæt i en bølgebeskrivelse af lys har eleverne arbejdet med linser og synsopfattelse samt brydning og totalrefleksion.

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 64-66, 69-78, 114-117 og 120-121.

Eksperimentelt arbejde:

• Bestemmelse af linsestyrke og sammensætningen af to linser
• Brydningsindekset for plexiglas og vand

Demonstrationsforsøg:

• Øjets træghed(Wagon wheel effect)
• Den blinde plet
• Fravær af farvesyn i periferien af synsfeltet   
   

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
• kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: Linser og briller 09-12-2018
Forsøgsopgaver: Lysets brydning 17-12-2018
Prøve: Bølger og lys 11-01-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Udledning af centrale formler.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Pararbejde
Titel 3 Lys og atomer

Eleverne har arbejdet med følgende indenfor emnet:
• Fotoner og energi
• Bohrs atommodel (kvalitativ beskrivelse)

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 142-144m og 148.

Eksperimenter:
• Spektrallinjer til grundstofsbestemmelse

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Fluorescens i tonicvand.

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl: Spektrallinjer 31-01-2019
Spektrallinjer 31-01-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Bølger og lyd

Eleverne har arbejdet med følgende indenfor emnet:
• Bølgetyper, bølgebeskrivelse (frekvens, bølgelængde og fart), bølgeegenskaber (refleksion og interferens),  bølgeligningen.
• Lydbølger og lydens fart
• Stående bølger på en streng og i åbne og halvåbne rør.

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 64-72 og 82-99

Eksperimentelt arbejde:
• Stående bølger på en streng
• Lydens fart ved refleksion i rør

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Undersøgelse af det hørbarespektrum og elevernes hørelse.
• Undersøgelse af det lydstyrken i in-ear hovedtelefoner.
• Rubens flammerør til at illustrer stående lydbølger
•       Lyd som mekaniske bølger: Fravær af lyd i vakuumklokke
•       Overtonespektre af forskellige lydkilder

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
• ud fra grundlæggende begreber og modeller kunne foretage beregninger af fysiske størrelser
• kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
• ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lydens fart i luft 22-02-2019
Opgaver: Lydintensitet 25-02-2019
Opgaver: Når musikken skader 25-02-2019
Stående bølger på en streng 14-03-2019
arbejd selv 19-03-2019
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Kosmologi

Den nære astronomi
• Big bang-teorien og tilhørende observationer, der underbygger
• Afstandsbestemmelse: Parallaksemetode, størrelsesklassemetoden og Hubbles lov


Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 200-205, 207-224

Eksperimenter:
• Bestemmelse af Hubblekonstanten for et ballonunivers

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Termisk energi

Eleverne er indledningsvis blevet introduceret til forskellige energiformer og energiomsætning - herunder elektrisk energi, effekt og varmetransport. Herefter er der arbejdet med energiligninger hørende til de forskellige fasesituationer (opvarmning, smeltning og fordampning).

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 26-45 og s. 50-55m

Eksperimentelt arbejde:
• Bestemmelse af nyttevirkningen for forskellige varmekilder ved opvarmningen af vand.

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Koge vand i vakuumklokke.
•      Forskelle på forbrænding: Afbrænding af kaffeflødepulver.
•      Sublimation af tøris

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
• kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nyttevirkning 06-05-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer