Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Mikael Olsen
Hold 2018 fy/e (1e fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger og musik
Titel 4 Radioaktivitet
Titel 5 Lys-fotoner-atomer
Titel 6 Kosmologi
Titel 7 Solsystemet - Galilei -Frit Fald

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro

Introduktion til:
Enheder, fysiske størrelse, sammenhænge, grafiske afbildninger.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tyngdekraft 03-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
Titel 2 Energi

Energi i mange former
Energi og effekt
Danmarks energihusholdning
Termisk energi og varme
Varmefylde - Fordampning - smeltning
Energiforbrug og bæredygtig udvikling
Mekanisk energi
Nyttevirkning og energikvalitet

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vand opvarmning og fordampning 21-12-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Dataopsamling med PC
 • Formidling
 • IT
 • Regneark
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Bølger og musik

Fokuspunkter:
Grundlæggende om bølger
Diffraktion og interferens
Grundlæggende om lyd
Lyd, toner og støj
Blæseinstrumenter
Klang
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bestemmelse af brydningsindeks 24-01-2019
Lydens fart 28-01-2019
Reagensglasorgel 04-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
Titel 4 Radioaktivitet

Fokuspunkter
Anvendelse af ioniserende stråling
Strålingstyper
Hvad gør ioniserende stråling ved os?
Atomkerners opbygning
Halveringstid
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Radioaktivitet - Ny 31-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Skrive
 • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
Titel 5 Lys-fotoner-atomer

Fokuspunkter:
Lys og bølgeegenskaber
Optisk gitter
Det elektromagnetiske spektrum
Fotoner
Bohrs atommodel
Hydrogenatomet
Atomernes fingeraftryk
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Optisk gitter 07-04-2019
Lys - atomer - spektrer 14-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 Kosmologi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Elastik-universet 08-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 7 Solsystemet - Galilei -Frit Fald

Fokuspunkter:
Solsystemet
Verdens første “fysikbog”-Aristoteles
En ny tid for naturforskning - Galilei
Den naturvidenskabelige metode
Newtons love – en løsning på problemet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Frit fald 19-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning