Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Christian Frickmann Rohde
Hold 2018 fy/f (1f fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 ENERGI OG BÆREDYGTIGHED
Titel 2 BØLGER
Titel 3 ATOMER OG KERNER
Titel 4 ASTRONOMI OG VERDENSBILLEDER
Titel 5 EKSAMENSTRÆNING

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 ENERGI OG BÆREDYGTIGHED

Grundbog:
Nielsen og Fogh, Vejen til Fysik AB1, HAX (2005)

Noter:
CR, FYSIK C - et kort overblik, afsnit 1 (6 sider)

Indhold:
Introduktion til emnet energi med særlig fokus på termisk energi og mekanisk energi, herunder omsætning mellem forskellige energiformer og begreberne effekt og nyttevirkning.
I forbindelse med mekanisk energi er Newtons 2. lov kort omtalt, ligesom en konstant krafts arbejde - eksemplificeret ved tyngdekraftens arbejde.
Aspekter af bæredygtig udvikling, herunder energiforsyning baseret på solceller, vindmøller samt geotermiske anlæg, er behandlet.

Eksperimenter:
Nr. 1-7 (se nedenfor)

Øvrigt:
Film: 4 korte videoer, heraf 2 engelsksprogede
Simuleringer: 1 PhET-simulering
Karrierelæring: diskuteret ifm. tema om bæredygtighed samt ifm. valgfagsorientering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 BØLGER

Grundbog:
Elvekjær og Benoni, FysikABbogen 1, Systime (2008)

Noter:
CR, Dopplereffekt, 3 sider

Indhold:
Introduktion til emnet bølger. Grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart. Det elektromagnetiske spektrum, fotoner. Fysiske egenskaber ved lyd og lys, herunder begreberne interferens, diffraktion, brydning, intensitet, stående bølger, lydstyrke, Wiens forskydningslov og Doppler effekten.

Eksperimenter:
Nr. 8-13 og 15 (se nedenfor). Nr. 14 er ikke blevet lavet.

Øvrigt:
2 PhET-simuleringer
Jordskælv: https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-den-dynamiske-jord/jordskaelv/ samt https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/gmap.php
Kortfilm: Styrofoam dancing to sound waves, https://www.youtube.com/watch?v=W-6WYGnBMSU

Flerfagligt forløb:
Forløb sammen med biologi og filosofi, afviklet over 3 dage.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 ATOMER OG KERNER

Grundbog:
Nielsen og Fogh, Vejen til Fysik B2, HAX (2006)

Indhold
Atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof. Atomkerners opbygning og radioaktivitet.

Fotonenergi, atomers absorption og emission af stråling, Rydbergs formel, Bohrs atommodel, kernens struktur, isotoper, henfaldstyper, henfaldsloven, svækkelsesloven, Q-værdi, stråling og helbred.

Eksperimenter:
Eksperiment 16-18 (se nedenfor)

Øvrigt (se nedenfor)
1 dokumentarfilm (Store danske videnskabsfolk)
4 kortfilm (se nedenfor)
4 simuleringer
2 artikler
kortfilm: The Most Radioactive Places on Earth, https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 ASTRONOMI OG VERDENSBILLEDER

Grundbøger:
Nielsen og Fogh, Vejen til Fysik AB1, HAX (2005)
Nielsen og Fogh, Vejen til Fysik B2, HAX (2006)

Indhold:
Grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse. Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener

Solsystemet, døgnet/årstider, formørkelser, grundtræk af verdensbilledets historie, basal kosmologi: Hubbles lov og argumenter for Big Bang

Øvrigt:
1 film (Den bevægede jord)
12 kortfilm (se nedenfor og i feltet "Indhold")
1 engelsksproget artikel

Simulering:
https://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html

Kortfilm (set og diskuteret i grupper):
https://www.youtube.com/watch?v=YQD320c_q7Q
https://www.youtube.com/watch?v=5dl1PYRYefI
https://www.youtube.com/watch?v=VW2xRR75lKE
https://www.youtube.com/watch?v=cxrLRbkOwKs
https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8
https://www.youtube.com/watch?v=KTaIPz6oC9U
https://www.youtube.com/watch?v=BFplE5EUBzA
https://www.youtube.com/watch?v=PWx9DurgPn8
https://www.youtube.com/watch?v=PnzMN3tEHgI
https://www.youtube.com/watch?v=13zU6T0cxZ8
https://www.youtube.com/watch?v=HdPzOWlLrbE
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 EKSAMENSTRÆNING

Indhold:
Orientering om forløbet af den mundtlige prøve. Gruppearbejde med tænkte opgaveformuleringer. Orientering om bedømmelseskriterierne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer