Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Anders Hüche Jensen
Hold 2018 fy/m (1m fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Bølger og lyd
Titel 2 Bølger og lys
Titel 3 Lys og atomer
Titel 4 Kosmologi
Titel 5 Termisk energi
Titel 6 Astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Bølger og lyd

Eleverne har arbejdet med følgende indenfor emnet:
• Bølgetyper, bølgebeskrivelse (frekvens, bølgelængde og fart), bølgeegenskaber (refleksion og interferens),  bølgeligningen.
• Lydbølger
• Stående bølger på en streng og i halvåbne rør.

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2005,1. udgave
s. 97-100, s. 102-104, s. 117-122, s. 192-193 og s. 197-222.

Eksperimentelt arbejde:
• Stående bølger på en streng
• Stående bølger i åbne og halvlukkede rør
• Overtonesammensætningen for lyden af en guitarstreng
•       Rørets effektive længde

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Undersøgelse af det hørbarespektrum og elevernes hørelse.
• Undersøgelse af pick-up placering og tone-knappers betydning for lyden på en el-guitar.

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
• kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: Lydens fart i luft 25-11-2018
Guitar: Forsøgsopgaver 20-12-2018
Journal: rørets effektive 14-01-2019
Prøve: Bølger og lyd 16-01-2019
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Bølger og lys

Forløbet bygger videre på elevernes forståelse af bølger fra forrige forløb med fokus på lyd.

Det elektromagnetiske spektrum er introduceret og med afsæt i en bølgebeskrivelse af lys har eleverne arbejdet med linser og synsopfattelse samt brydning og totalrefleksion.

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2005,1. udgave
s. 112-116

Noter fra Orbit C, 2. udgave
- Briller og linser
- Brydning

Eksperimentelt arbejde:

• Bestemmelse af linsestyrke og sammensætningen af to linser
• Brydningsindekset for plexiglas og vand

Demonstrationsforsøg:

• Øjets træghed(Wagon wheel effect)
• Den blinde plet
• Fravær af farvesyn i periferien af synsfeltet   
  

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
• kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: Linser og briller 18-02-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - Udledning af centrale formler.
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Gruppearbejde
  • Pararbejde
Titel 3 Lys og atomer

Eleverne har arbejdet med følgende indenfor emnet:
• Fotoner og energi
• Bohrs atommodel (kvalitativ beskrivelse)

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2011,2. udgave
s. 142-144m og 148. (Givet som note)

Eksperimenter:
• Grundstofsbestemmelse via spektrallinjer
•       Spektre fra forskellige lyskilder: LED-pære, Sparepære og glødepære.

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Fluorescens i tonicvand.

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Brydning og regnbuer 06-03-2019
Afl: Spektrallinjer 07-03-2019
Prøveforberedelse 18-03-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Kosmologi

Den nære astronomi
• Big bang-teorien og tilhørende observationer, der underbygger Big Bang-teorien.
• Afstandsbestemmelse: Parallaksemetode, størrelsesklassemetoden, herunder arbejde med standardlys(Supernova type 1a) og Hubbles lov
       

Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2005,1. udgave
s. 27-33, s. 130-132 og s. 136-162

Eksperimenter:
• Bestemmelse af Hubblekonstanten for et ballonunivers

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Termisk energi

Eleverne er indledningsvis blevet introduceret til forskellige energiformer og energiomsætning - herunder elektrisk energi og effekt og varmetransport. Herefter er der arbejdet med energiligninger hørende til de forskellige fasesituationer (opvarmning, smeltning og fordampning).

Materiale:
Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2005, 1. udgave
s. 46-55, s. 59-67 og s. 83-85. Opsummering s. 88-90.

Eksperimentelt arbejde:
• Bestemmelse af nyttevirkningen ved opvarmningen af vand.

Demonstrations-/ fælleseksperimenter:
• Koge vand i vakuumklokke.
•       Forskelle på forbrænding: Afbrænding af kaffeflødepulver.
•       Sublimation af tøris

Det er hensigten at forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
• kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Folder: Nyttevirkning 13-05-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Astronomi

Den nære astronomi
• Årstiderne
• Variationer i længden af dag og nat
• Månen og tidevand
• Månens faser og måneformørkelse


Orbit C.
Morten Brydenholt m. fl.
Systime A/S, 2005, 1. udgave
s. 15-18

Det er hensigten af forløbet fordrer følgende faglige mål:
• kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener eller kan føre til løsninger af problemstillinger, hvor faglige begreber og metoder anvendes
• gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
• kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
• kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer