Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Jesper Voetmann Christiansen
Hold 2018 ma/p (1p ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Introduktion og ligninger
Titel 2 Forløb#2 Lineære funktioner
Titel 3 Forløb#3 Statistik
Titel 4 Forløb#4 Sandsynlighedsregning
Titel 5 Forløb#5 Trigonometri
Titel 6 Forløb#6 Eksponentialfunktioner
Titel 7 Forløb#7 Potensfunktioner og proportionale funk
Titel 8 Forløb#8 Funktioner og monotoni
Titel 9 Forløb#9 Annuitetsregning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Introduktion og ligninger

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

side 8-22

Historie
Regnearternes hierarki
Ligninger
Wordmat
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Lineære funktioner

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

side 24-44


Lineære funktioner
Koordinatsystemer
Beviser for a og b
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Statistik

Ugrupperet statistik
Grupperet statistik
Statistik i wordmat
kavrtilsæt og boksdiagrammer

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

s. 46-63
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsregning
Kombinatorik
Sandsynlighedsfelt
Binomialkoefficient

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

s. 66-87
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Trigonometri

Trekanter
Konstruktion i GeoGebra
Ensvinklede trekanter
Cosinus og sinus og relationerne

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

side 90-120
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Eksponentialfunktioner

Eksponentialfunktioner
Potensregneregler
Logaritmer
Procent
Eksponentialfunktioner
Beviser for a og b i eksponentialfunktioner

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

side 122-158
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#7 Potensfunktioner og proportionale funk

Potensfunktioner og proportionale funktioner
Bevis for a og b

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

side 160-190
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 Funktioner og monotoni

Andengradsfunktioner. Logaritmer.

Anvendt materiale:
Per Gregersen og Majken Sabina Skov:
Kernestof 1 hf
Lindhardt & Ringhof
1. udgave

side 192-228
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer