Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Martin Høyby Antvorskov, Oline Bøllehuus, Pia Lindgren Jeppesen
Hold 2018 nf/q (1q nf/bi, 1q nf/ge, 1q nf/ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vandkvalitet (geografi)
Titel 2 Vandkvalitet (kemi)
Titel 3 Vandkvalitet (biologi)
Titel 4 Arktis (biologi)
Titel 5 Arktis (kemi)
Titel 6 Arktis (geografi)
Titel 7 Mad og levevilkår (biologi)
Titel 8 Mad og levevilkår (kemi)
Titel 9 Mad og levevilkår (geografi)
Titel 10 Særfaglig biologi
Titel 11 Særfagligt geografi
Titel 12 Særfagligt kemi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Vandkvalitet (geografi)


Forløbsbeskrivelse (geografi)

1. Vandets kredsløb
2. Dugpunktskurve
3. Fluvialmorfologi
4. Vandbalanceligningen
5. Trusler mod vandressourcen (kvælstofkredsløb og forureningskilder) samt konsekvenser for mennesker og natur.Øvelser
1. Vandets kredsløb
2. Tværprofil og strømningshastighed i Vindinge Å
3. Modelforsøg med fluvialmorfologi (strømkarsøvelsen)
4. Permeabilitetsøvelse
5. Computerøvelse om grundvand og forurening (Grundkort Fyn).
6. Ekskursion til Vandværket (oplæg om vandforsyningen i Odense kommune og erhversmuligheder på Odense vandværk)

Centrale faglige begreber:
Absolut luftfugtighed, relativ luftfugtighed, evaporation, transpiration, evapotranspiration, permeabilitet, porøsitet, topografisk opland, vandbalanceligningen, linjeforurening, punktforurening, fladeforurening, tværprofil, strømhastighed, erosion, transport, aflejring, det unge stadie, det modne stadie og det gamle stadie.


Forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering

Materialer
Mangelse m.fl: Naturgeografi vores verden s 177-179, 231-233, 266-268, 273-274.
Nørrekjær m.fl.: Naturgeografi C s 90-92.
Filmklip: MinuteEarth: why do Rivers Curve?
Naturgeografiportalen: Vandløbets tre stadier.
Hjemmesider: www.vandetsvej.dk (info om grundvand), https://www.tv2fyn.dk/tema/pesticider-i-drikkevandet (tema om grundvand)
Derudover er anvendt en række opgaver i undervisningstiden (se kernestof nedenunder).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vandløb 24-08-2018
Jordforureing 21-09-2018
Åløkke geografi 25-09-2018
Vand eksamensopgaver 01-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Vandkvalitet (kemi)

Der er fokus på at introducere nf og kemi.
Der arbejdes ud fra problemstillingen:
"Hvilke stoffer findes opløst i vand? – Hvorfor kan de opløses? Kan nogle uønskede stoffer fjernes?"
Derfor gennemgås Det Periodiske System, tilstandsformer, ioner og salte, saltes opløselighed samt stoffers polaritet.

Øvelser:
Fældningsreaktioner og opløselighed
Diiods sublimation

Undervisningsmateriale:
Fagportalen iNF Mennesket og naturvidenskaben fra GOforlag (http://goforlag.dk/)  Det fremgår af dokumentet "oversigt over iNF, hvilke sider, der er læst. Eleverne skal have adgang til portalen under eksamen.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fældningsreaktioner og opløselighed 11-09-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Vandkvalitet (biologi)

Økologiforløb med fokus på vandkvalitet i åer og vandløb og økosystemerne omkring dem. Dog også om cellens opbygning, biotiske op abiotiske faktorer samt  springlag
Indeksmetoden bruges til undersøgelse af vandkvalitet i Vindinge å

Lone Als Egebo: "Biologi til tiden", s. 117-140

Ekskursion til Vindinge å
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vandkvalitet Vindinge å 11-10-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Arktis (biologi)

Tværfagligt forløb om fremtiden i Arktis. Herunder økosystemer samt planter og dyrs tilpasning til ekstrem kulde.

iNF bogen: "Mennesket og naturvidenskaben"
-Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 1. Cellers opbygning og funktion
-Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 4. Fotosyntese, respiration og gæring
-Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 6. Økosystem og energi
-Fællesfaglige emner og opgaver » Arktis - Hvorfor forandrer det sig? » 3. Økosystem
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Arktis (kemi)

Der arbejdes ud fra problemstillingen:
"Giv eksempler på miljøfremmede stoffer i Arktis. Hvor kommer de fra, og hvad sker der med dem?"
Derfor arbejdes med organiske stoffers opbygning og navngivning ud fra alkaner, og der gives eksempler på miljøfremmede stoffer (både organiske og uorganiske forbindelser) og deres polaritet.

Øvelser:
Reaktioner med carbonhydrider
Fordelingsforhold

Undervisningsmateriale:
Fagportalen iNF Mennesket og naturvidenskaben fra GOforlag (http://goforlag.dk/)  Det fremgår af dokumentet "oversigt over iNF, hvilke sider, der er læst. Eleverne skal have adgang til portalen under eksamen.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kemiopgave om tilstandsformer 31-10-2018
Reaktioner med carbonhydrider 10-12-2018
Fordelingsforhold 11-12-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Arktis (geografi)

Geografi:

Undervisningens opbygning
1. Den thermohaline cirkulation
2. Kulstofkredsløbet og global opvarmning
3. Vendepunkter for klimaet (fokus på Grønland)
4. Oliegeologi med fokus på Nordsøen
5. Energiudvikling i Danmark og globalt
6. Klimaforandringer

Øvelser:
1. Den thermohaline cirkulation
2. Albedo-målinger
3. Olie-kridt øvelsen
4. Bestemmelse af oliebjergarter
5. Drivhuseffekten

Centrale fagbegreber:
Referenceperiode, drivhuseffekt, kortbølget stråling, langbølget stråling, drivhusgas, positiv tilbagekoblingsmekanisme, negativ tilbagekoblingsmekanisme, albedo, anaerobe forhold, aerobe forhold, olievinduet, kildebjergart, reservoirbjergart, seglbjergart, porøsitet, permeabilitet, strukturelle fælder, stratigrafiske fælder, reserver, ressourcer

Materialer:
Justesen m.fl: Mennesket og naturvidenskaben, side 32-35, 37-38, 39-43, 64-69, 219-220
Mangelsen m.fl.: Naturgeografi  - vores verden, side 20, 63-66
Restudy: Kulstofkredsløbet og drivhuseffekten
Dokumentar: Vendepunkter for klimaet - Grønland (BBC)
Dokumentar: Den sidste olie (DR)
Filmklip: Koldt "hul" i Nordatlanten bekymrer forskere verden over.2015. dr.dk
Filmklip: The Gulf Stream Explained. 2013. Kurzgesagt

Artikler: Sara-Cirkeline Ertbølle: Sod får poler til at smelte. 2013. dr.dk

Kompendier:
Opgaver om energi (fokus på resourcer- og reservebegrebet samt olieproduktion og forbrug)
Foredrag:
Klimaforedrag om klimaforandringer med Sebastian Mernild

Derudover er anvendt en række opgaver (se kernestof).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Havstrømme 11-12-2018
Olierapport 24-01-2019
Genaflevering -olie 28-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Mad og levevilkår (biologi)

Forløbet handler bl.a om menneskets levevilkår forskellige steder på jorden. Dog fokus på danske forhold og den menneskelige fysiologi. Herunder fordøjelsen, hjerte/kredsløb, livsstilssygdomme samt grundbegreber indenfor genetikken

Sandermann mfl. iNF bogen: "Mennesket og naturvidenskaben", GO forlag 1015
Ovennævnte er en i-bog og følgende kapitler er læst:
-Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 5. Menneskets fysiologi (dog ikke om nervecellen)
-Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 2. Genetik
-Fællesfaglige emner og opgaver > Levevilkår - Kan det gode liv måles? Kap. 2 Hvad lever vi af?
-Fællesfaglige emner og opgaver > Levevilkår - Kan det gode liv måles? Kap. 3 Hvad er bioteknologi?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mad og levevilkår (kemi)

I forløbet arbejdes hen imod problemformuleringen:
"Hvordan påvirkes mennesker af deres levevilkår? -Hvilke stoffer er der i den mad befolkningerne spiser?"
Der arbejdes med stofferne Fedt, kulhydrat og protein. Deres opbygning og nedbrydning. Desuden arbejdes der med syrer, baser og pH.

Øvelser:
Fødevareanalyse - Fedt (umættethed)
Titrering af syre med base
Fødevareanalyse - saltindhold i brød

Undervisningsmateriale:
Fagportalen iNF Mennesket og naturvidenskaben fra GOforlag (http://goforlag.dk/)  Det fremgår af dokumentet "oversigt over iNF, hvilke sider, der er læst. Eleverne skal have adgang til portalen under eksamen.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fødevareanalyse - Fedt 07-02-2019
Blanding af syre med base 25-03-2019
Fødevareanalyse - saltindhold 25-04-2019
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Mad og levevilkår (geografi)


Geografi: Undervisningens opbygning
1. Hvornår er man fattig?
2. Kan det gode liv måles?
3. Hvad påvirker vores levealder?
4. Mad og sundhed.
5. Den demografiske transitionsmodel
6. Jorden i troperne og i Danmark
7.     Klima og hungersnøg
8:     Nedbør i Mali
9. Byudvikling (urban gardening og vertikal farming)


Øvelser:
1. Sø- og landbrise- øvelse (opvarmning af sand og vand)
2. Karsedyrkning i tropejord og dansk jord.

Centrale fagtermer:
ITK-zonen, lavtryk, højtryk, søbrise, landbrise, den demografiske transition (alle faserne), alderspyramide, BMI, porøsitet, permeabilitet, erosion, udvaskning, underernæring, fejlernæring (the hidden hunger),

Lærebog:
Mennesket og Naurvidenskaben: s90-98, 115-118, 120-124, 128, 208-209, 214-217, 232-233.
Naturgeografi vores verden: s 100-102, 119-124, 235-237,246--251, 260-263, 302-306.
Mad til milliarder: s 69-82

Kompendium: Arbejdsopgaver til mad og sundhed
Kompendium: Jorde og plantenæringsstoffer i Danmark og i troperne.

PDF: Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2017.

Hjemmesider:
Statens institut for folkesundhed: Den nationale sundhedsprofil. 2010,2013 og 2017 (indsamling af sundhedsoplysninger)
(http://www.danskernessundhed.dk/)
Food and Agriculture Organization of the united nations (indsamling af data om landbrugsproduktion i Mali og Danmark)
(http://www.fao.org/faostat/en/#home)
Globalis:  statistik på forskellige befolkninger (https://www.globalis.dk/Lande)
National Geographic. hvad spiser man forskellige steder ( https://www.nationalgeographic.com/what-the-world-eats/)


Derudover har eleverne lavet en masse opgaver og brugt forskellige hjemmesider til at beskrive demografiske forhold (se kernestof)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mad og sundhed 21-02-2019
Levevilkår Mali 05-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Særfaglig biologi

Hjælp til det afsluttende skr. produkt (ASP), derefter repetition af særfagligt pensum i biologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Særfagligt geografi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Særfagligt kemi

Præcisering af de særfaglige stofområder samt emner, der er aktuelle i forhold til den særfaglige eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer