Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Anders Hüche Jensen
Hold 2018 mu/1 (1g mu/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Form og pop
Titel 2 JuleHit
Titel 3 Intervaller og akkorder
Titel 4 Forårskoncert
Titel 5 Tonearter og blues
Titel 6 Særligt studeret emne: Michael Jackson

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Form og pop

Forløbet omhandler formanalyse af populær musik, herunder arbejdet med hitskabelonen.
Derudover er der arbejdet med begreberne Hook, break og gimmick som elementer i populærmusik.
Sideløbende er der arbejdet med basal musikteori med bestemmelse af tonenavne i G-nøgle og placering på klaviaturet samt intervaller indenfor G-nøgle.


Materiale:
Musikteori C-niveau Kompendie s. 7-19(Undtaget afsnit om F-nøgle og C-nøgle): Antal sider 11.
Analyse af rytmisk musik (minus 4. Sound og 5. Udtryksfelt.): Antal sider 7.
Hitskabelonen Form og pop s. 106 - 117: Antal sider 11.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - Analyse gennem parametre Musikteori
  • Lytte
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel 2 JuleHit

Forløbet omhandler arbejdet med analyse og fremførelse af "Do they know it's Christmas" med fokus på nummerets hitkvalitet, samt hvilke parametre, der benyttes for at gøre det til julenummer. Derudover er der også arbejdet med at sammenlign udgaven af nummeret fra 1984 og udgaven fra 2014, særligt med fokus på teksten.

Materiale:
Tekster og musikvideoer til "Do they know it's Christmas" (1984) og (2014)
Hitskabelonen Form og pop s. 106 - 117: Antal sider 11.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Intervaller og akkorder

Videre arbejde med elementær musiklære: intervaller, skalaer og dur- og molakkorder.

Materiale:
Musikteori - Kompendie s. 21-24, 27-33(Forstørrede akkorder er ikke medtaget).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forårskoncert

Øvning og Fremførelse af Signed, sealed, delivered, I'm yours af Stevie Wonder i forbindelse med forårskoncert den 5. Marts.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tonearter og blues

Forløbet omhandler bluesmusik med fokus på karakteristiske blueselementer: Blåtoner, call and respons, vokalteknikker: melismer, glidende intonation, falset, shouts, growl samt introduktion til 12-takters bluesformen.    

Der er arbejdet videre med basal musikteori i form af tonearter og toneartsbestemmelse, samt opbygningen af dur- og molskalaen og bluesskalaen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Særligt studeret emne: Michael Jackson

Særligt studeret emne: Michael Jackson

Materiale og læsestof:
Beskrivelse af numrene:
"Dont stop til you get enought"
"Billie Jean"
"Man in the mirror"
"Black or white"
fra Michael Jackson 101 Greatest songs.

Musikvideoer:
"Man in the mirror"
"Black or white"

Dokumentar:
"Michael Jackson: Thank You For The Music: The Final Word" længde: 1 time og 28 min

Følgende numre opgives til eksamen:  
Michael Jackson: "Dont stop til you get enought"
Michael Jackson: "Billie Jean"
Michael Jackson: "Man in the mirror"
Michael Jackson: "Black or white"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer