Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Karen Ellerup Gade
Hold 2018 mu/2 (1g mu/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Tematisk forløb 1 Rytmik
Titel 2 Tematisk forløb 2 Form
Titel 3 Musikudøvelse
Titel 4 Elementær musiklære
Titel 5 Tematisk forløb 3 Harmonik og blues
Titel 6 Særligt studeret emne: The Beatles

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Tematisk forløb 1 Rytmik

LÆST I GRUNDFORLØBET

Rytmik:
Holdet har arbejdet med rytmik som musikalsk parameter og beskæftiget sig både analytisk og praktisk med det. Således har forløbet været koblet op på rotationsspil (”Working Day and Night”), der også har været genstand for musikalsk analyse, og andre praktisk musikalske udfoldelser (rytmeklap, talekor (Johannes Grønager: Rytmerondo), sammenspil, grooveaflytning.)

Gennemgåede værker:
Michael Jackson: Working Day and Night
W.A. Mozart: Confutatis maledictis (fra Requiem)

Læsestof:
Jakob Jensen: “Analyse af rytmisk musik”
Jakob Jensen: Gennemgang af Mozart Confutatis Maledictis http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/klassisk/Mozart,%20Confutatis%20fra%20Requiem.html
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tematisk forløb 2 Form

Holdet har arbejdet med de fire standardformtyper og ‘hitskabelonen’. Vi har læst om formtyperne (ppt fra Rockmusik i Tid og Rum) og eleverne har i grupper fundet numre der følger hitskabelonen.
Holdet har foretaget formanalyse af pophits i sequencer-programmet Reaper

Holdet har desuden arbejdet med rondoform forbindelse med Rytmerondo (Grønager)


Læsestof:
Henrik Marstal og Morten Jæger: Hitskabelonen (kort uddrag i oversigtsform)
Jakob Jensen: Analyse af rytmisk musik

Gennemgåede numre:
Jimi Hendrix: Hey Joe
The Beatles: Yesterday
Alphabeat: 10.000 Nights of Thunder
Lukas Graham: Drunk In The Morning
Wilson Pickett: Mustang Sally

Kort forløb om julehits:
Der er foretaget komparativ analyse af to versioner af Do they know it’s Christmas (1984) og (2014) og undersøgt hvilke sager/begivenheder de to forskellige udgaver af sangen satte fokus på. Kan det ses i sangens tekst? Hvor?
Læsestof:
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-giver-et-godt-julehit

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Musikudøvelse

Holdet har sunget en- og flerstemmige sange
Spillet rotationssammenspil , spillet sammenspil med helt hold og i mindre grupper:
Michael Jakson: Working Day and Night
Mads Langer: I En Stjerneregn Af Sne
Taylor Swift: All Too Well
Blues-sammenspil

Forårskoncert 5/3: I’m So Excited.

Eksamenssammenspil:
Amy Winehouse: Back To Black
TV2: De første kærester på månen
Gnas Barkley: Crazy
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tematisk forløb 3 Harmonik og blues

Holdet er introduceret for harmonik med primært fokus på bluesharmonik. Der er arbejdet med blueskendetegn herunder bluesskema og blå toner og der er også arbejdet praktisk med bluessammenspil og improvisation over bluesskala.

Læsestof:
Musikalske kendetegn i blues: https://www.musikipedia.dk/blues/kendetegn
Diverse handouts og opgaver om blues

Gennemgåede værker:
Mustang Sally

Foruden blues har holdet arbejdet med funktionsharmonik og modalharmonik og den harmoniske trekant.

Læsestof:
Harmonik - handout udarbejdet af KG
Den harmoniske trekant -  materiale udarbejdet af af Jens Hvidtved
https://www.musikipedia.dk/harmonisk-analyse#2
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Særligt studeret emne: The Beatles

Særligt studeret emne: The Beatles

Materiale og læsestof:
Beatles-afsnittet på Musikipedia
Jakob Jensen: Analyse af Rytmisk Musik

Beatlemania https://www.youtube.com/watch?v=7mw1D3HTGng
https://www.youtube.com/watch?v=z8qVDxLfqls

The last year
http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,1978942_2101134,00.html

Følgende numre er analyseret og opgives til eksamen:  
The Beatles: "Can't Buy Me Love"
The Beatles: "I Want To Hold Your Hand"
The Beatles: "Eleanor Rigby"
The Beatles: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer