Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Signe Krøijer
Hold 2016 re/z (3z re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kristendom
Titel 2 Islam
Titel 3 Buddhisme
Titel 4 Satanisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kristendom

Centrale forestillinger, myter og ritualer. Karisma, idealtypiske tilgange (sekularisme, fundamentalisme, modernisme og traditionalisme), senmoderne religiøsitet, etik, Kristendommens jødiske baggrund. Lidt kirkehistorie: Paulus og Luther
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Buddhisme

Centrale forestillinger: de tre juveler
(Buddha (Buddhalegenden og om Benarestalen)
Dharma (samsara, de 3 sindsgifte, karma, reinkarnation, de seks genfødselsverdener, de 4 ædle sandheder, den otte-ledede vej, årsagskæden, nirvana, bodhi mm.)
og Sangha).
Helligskrifter: tripitaka.  
Ritual: meditation.
De væsentligste retninger: Theravada/Hinayana og Mahayana (Vajrayana) + forskellene mellem vestlig og østlig buddhisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer