Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Jenny Cecilia Strid
Hold 2017 re/b (2b re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til religion
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Satanisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til religion

Forløbet er en kort introduktion til religionsfaget og religionsfaglig termologi. Vi undersøger desuden hvordan religion kan defineres og hvordan religion kan anskues og kritiseres religionsvidenskabeligt.

Materiale:
Lene Madsen m.fl.: ” Grundbog til religion C”, Systime 2014, s. 11-20, 245-258, 261-269
Brevkasse: https://www.religion.dk/spoerg-om-religion/har-vi-alle-den-samme-gud
Film:
Richard Dawkins: "Religionsparasitten"
Mikael Rothstein: "religionshistorie på 5 minutter"

I alt ca. 30 ns.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

Forløbet skal give en grundlæggende forståelse for kristendommens formative periode, dens udvikling samt nutidige danske kontekst. Vi arbejder med de kristne grundmyter, Jesu funktion i kristendommen, brug af lignelser, den kristne etik, den gamle og den nye pagt, nadver, Paulus og Luthers fortolkning mm. Desuden ser vi på forskellige fortolkninger af kristendomme i dag bl.a. indenfor folkekirken. Til sidst har vi et kort udkik til fundamentalistisk kristendom i USA.

Materiale:
Biblen: 1. Mos kap. 1-3,24
            2. Mos kap. 20,1-17
            Matt. kap. 3,1-17, kap. 5-7 (bjergprædiken) kap. 16, 13-20
            Mark. kap. 1,1-11, (og i Kristendom i nutiden s.76-81:) kap. 11,1-11,kap. 11,15-18, kap. 14,1-2, kap. 14,10-16,20
            Luk. kap. 10,21-37
            Joh. kap. 1,1-34
            Romerbrevet kap. 5
            1. Korinterbrev kap. 15,1-28
            Galaterbrevet kap. 5,2-12
Lene Madsen m.fl.: ” Grundbog til religion C”, Systime 2014, s. 46, 52-56, 60-65, 76-79, 82-88, 251-252
Allan Poulsen m.fl.. "Kristendom i nutiden", Gyldendal uddannelse 2001, s. 22-23 (tekst 2), 25-25 (tekst 6), 28 (tekst 9), 76-81 (tekst 35 og 36 - NT tekst)
Poul Storgaard Mikkelsen: "Kristendom og en moderne dansk virkelighed", Systime 2009, s. 182-188 (tekst 54: En folkekirke - to evangelier)
Allan Ahle (red): "Horisont, Grundbog i religion", Gyldendal 2013, s. 73-75, 94, 117-118
Luther: Uddrag af Luthers fortale til Romerbrevet og uddrag af de 95 teser (i dokumenter)

Artikler:
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.kristeligt-dagblad.dk/thorkild-grosbøll/kirkelige-retninger-i-folkekirken
https://www.kristendom.dk/spørg-om-kristendom/hvad-er-forskellen-på-grundtvigianisme-og-indre-mission
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/kristen-zionisme-den-hurtigst-voksende-kult-i-usa

Film:
DRK 16.04.2014: "5 skarpe om kristne skrifter"
Om Luther: "Revolutionær mod sin vilje", DR kultur 2012
"Guds børnehær", DR2 2008
"Rapture Ready: The Christians United for Israel Tour", 2008 https://www.youtube.com/watch?v=mjMRgT5o-Ig
"Left Behind: The Movie - Raptured!" 2010 (5 min. uddrag) https://www.youtube.com/watch?v=vXRrVrkFYlo
"Are you ready? Video- the rapture of the church" 2007 https://www.youtube.com/watch?v=Ck6aji4bdWU

Besøg fra KFS

I alt ca. svarende til  85 ns.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

Forløbet tager udgangspunkt i Islams tilblivelse og Muhammeds rolle. Vi undersøger synet på Allah samt hvordan Islam praktiseres - de 5 søjler mm. Vi arbejder med Islams trosgrundlag - Koranen og Hadith samt Sharia systemet, og hvorledes det skal forstås og evt. kan praktiseres. Desuden ses på Islam i dansk kontekst og på forskellige fortolkninger af hvordan man er muslim - typologien. Her indgår et besøg i Moskeen på Ørbækvej med rundvisning og dialog med en af Imamerne på stedet.

Materiale:

Koranen: Sura 1 og 93
Lene Madsen m.fl.: ” Grundbog til religion C”, Systime 2014, 89-118
Jens Steffensen: "Islam - fra beduinkultur til verdensreligion", Systime 2005: side 65 (tekst 1: fra sura 74), 68-70 (tekst 5: Profetens natterejse og himmelfart), 84-85 (tekst 20 + 21: uddrag fra sura 2 og 22), 89 (tekst 24: Valfartens ide)

Artikler:
https://www.religion.dk/religion.dk/saadan-fastlaegges-den-muslimske-pilgrimsfaerd-hajj
https://www.religion.dk/religion.dk/hajj-som-et-overgangsritual
https://www.religion.dk/undervisning/axis-mundi-verdens-midte-er-mange-steder
https://www.b.dk/nationalt/danskerne-tror-at-hver-femte-dansker-er-muslim-i-2020
https://www.religion.dk/religionsanalysen/hvor-mange-indvandrer-lever-i-danmark
https://www.berlingske.dk/samfund/danske-muslimer-dropper-moskeen
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/flere-danske-muslimer-oensker-leve-efter-koranens-bogstav
https://www.berlingske.dk/samfund/der-er-kommet-flere-moskeer-og-de-er-blevet-mere-danske


Film:
"5 skarpe om Islam", DRKultur 2014
"Hajj - pilgrimsrejse til Mekka", DR2 2003
"Når Sharia dømmer", Horisont Special, DR1 2009
"Allahs danske piger" TV2 11.09.2002


Besøg i den arabiske moske på Ørbækvej
Besøg i 3g ReB holdets udstilling om Islam på Bahrain


Ialt svarende til ca. 63 s.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

I forløbet arbejdes der med buddhismens 3 juveler - Buddha, Dharma og Sangha. Grundforståelsen af mennesket og verden, med samsara, reinkarnation, karma, nirvana og intet-jeg og den 8-ledede vej som løsningen gennemgås og diskuteres. De forskellige buddhistiske retninger samt buddhisme i en moderne vestlig kontekst præsenteres bl.a. ved besøg af en dansk konvertit buddhist.

Materiale:

Lene Madsen m.fl.: ” Grundbog til religion C”, Systime 2014, s. 143-149, 156-160
Frede Granum-Jensen: "Buddhisme og åndemanere - i Thailand", Systime 2001, s. 23-30, 41-48 (tekst 1 + 2), 50-52 (tekst 4 + 5), 55-61 (tekst 7, 8 + 9), 62-71 (tekst 10 + 11), 74-76 (tekst 14)

Artikler:
https://www.religion.dk/viden/buddhismens-tre-hovedretninger
https://www.religion.dk/er-splittelsen-i-tibetansk-buddhisme-paa-vej-til-heling
https://www.religion.dk/dalai-lama-er-symbolet-paa-tibets-medfoelelse

Film:
BBC udsendelse: Buddhas liv" i DR2 temalørdag "Buddhas budbringere" 24.01.2004
DRK 07.05.2014: "5 skarpe om Buddhisme"
DRK 15.03.2015 "Alverdens tro" Om buddhisme i Vesten
DR2 08.04.2002 "Troens ansigt - Tibetansk buddhisme"

Besøg af konvertit buddhist fra Diamantvejsbuddhisme-centret i Odense der bl.a. lavede buddhistisk meditation med os.

I alt svarende til ca. 60 ns.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Satanisme

Kort mini forløb om satanisme som religion

Vi prøver at finde ud af hvad moderne satanisme er og diskuterer om det er religion, livsfilosofi og/eller religionskritik

Materiale:
Mikkel Pade. "Nye religiøse bevægelser i Danmark", Gyldendal 1999, s. 307-321
Kim Møller Pedersen: "Hvad tror du på?", CDF-forlag 2003, s. 56-68 (interview med Helios Magica - praktiserende)
Anton Szandor La Vey: "Satans bibel, Sataniske ritualer" 1972, dansk oversættelse 2008, "De sataniske dåb" s. 337-347.

Film:
"5 skarpe om satan", DRKultur 2015
"Satans Kirke" DR2 2016

I alt svarende til ca. 21 ns.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Diskutere
  • Selvrefleksion
Væsentligste arbejdsformer
  • Lærerstyret undervisning