Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Signe Krøijer
Hold 2017 re/e (2e re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kristendom
Titel 2 Islam
Titel 3 Hinduisme
Titel 4 Satanisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kristendom

Centrale forestillinger, myter og ritualer. Karisma, idealtypiske tilgange (sekularisme, fundamentalisme, modernisme og traditionalisme), senmoderne religiøsitet, etik, Kristendommens jødiske baggrund. Lidt kirkehistorie: Paulus og Luther
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Islam

Centrale dogmer (de 6 trosartikler), ritualer (de 5 søjler), islams tidlige historie, retninger (kort om sunni og shia), etik,  sharia, konvertitislam og grupperinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hinduisme

Centrale hinduistiske forestillinger som reinkarnation, atman, brahman, dharma, kama, karma, samsara, moksha, kaste, de 4 ashramaer; kort centrale overgangsritualer; guder og frelsesveje. hinduisme i Danmark og Gandhi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer