Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Trine Jensen
Hold 2016 ol/f (3f ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos
Titel 2 skulptur
Titel 3 Individ og samfund
Titel 4 Etik hos Sokrates/Platon og sofisterne.
Titel 5 Sokrates´ religiøsitet over for sofisternes

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos

Der fokuseres på rejsetemaet, helteidealet og kvinden i episk digtning.
Homer Odysséen I. sang, vv. 1-124; V. sang, vv. 1-170; VI. sang; IX. sang; X. sang; XI. sang, vv. 1-224 og 385-540; XXIII. sang (Otto Steen Due 2002)
Vergils Æneide IV. sang (Romersk Antologi ved Christensen og Tortzen. Museum Tusculanums Forlag 2006)
Perspektivmateriale: filmen " O Brother, where art thou".
Indhold
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 skulptur

Gennemgåede værker: (NB! Der eksamineres i ukendte værker)
Arkaisk tid: New York Kouros, Kleobis og Biton, Melos-kouros, Anavyssos, kalvebæreren, Aristodikos, Auxerre-pigen, Peploskoren, 675 Kore.
Tidlig klassisk tid: Kritiosdrengen, vognstyreren, diskoskasteren, Athena fra Zeustemplet i Olympia.
(Høj)klassisk tid: doryforos, Nemesis, Nike løsner sin sandal, vindgudinden.
Senklassisk tid/4. århundredes skulptur: hvilende satyr, skraberen, sandalbinderen, Eirene og Ploutos
Hellenisk tid: Laookon, den døende galler, Attalos II, fordrukken kælling, gammel markedskone, knælende Afrodite, liggende Hermafrodit.
Perspektiverende skulptur: Arno Breker: Wehrmacht, Det Tredje Riges Kancelli, 1939 , Robert Graham, Kvindelig og Mandlig Atlet, 1984
, Bertel Thorvaldsen, Ganymedes rækker skålen, 1804
, Bernini: David, 1623
, Jack Howard-Potter: Torso. Galvaniseret stål, 2008
, Henry Moore (1898-1986), Draped Figure, 1952-53
, Michelangelo: David. Marmor. 1501-1504, Canova: Theseus og en kentaur. 1804.

Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Individ og samfund

Ved læsning af Antigone sættes fokus på kontrasten mellem individ og samfund, gudernes love/moral og de menneskeskabte love samt på hybris og nemesis.

Kernestof: Sofokles´ Antigone. Oversat af Otto Steen Due. Aarhus Universitetsforlag 2008.

Perspektiverende stof: https://www.information.dk/debat/2009/09/civil-ulydighed-pligt?vwo_exp_badges=|32|
Civil ulydighed er en pligt

NB! I dette forløb har vi taget udgangspunkt i den perspektiverende tekst.
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Etik hos Sokrates/Platon og sofisterne.

I forlængelse af læsningen af Antigone fokuseres på Sokrates´/ Platons etik over for sofisternes. Endvidere har vi fokus på Sokrates´/Platons vidensbegreb ligeledes i forhold til sofisternes.

Kernestof: Sokrates´ forsvarstale. Platons skrifter ved Otto Foss og Per Krarup. C. A. Reitzels Forlag 1969.
Moralskepticisme hos Thrasymachos. 10a i Sofistikken ved Gudrun Haastrup og Andreas Simonsen Akademisk Forlag 1984.

Platons Hulebillede bog 7, 514-517 i "Platon. Staten." ved Otto Foss, Platonselskabets skriftserie, Museum Tusculanums Forlag 1992.

Supplerende stof: Platons Staten: Solbilledet og linjebilledet 506e - 511e.
Skepticisme hos Protagoras. Tekst 7 i Sofistikken ved Gudrun Haastrup og Andreas Simonsen Akademisk Forlag 1984.
Platons Faidon  s.27, linje 10 til s. 31, linje 7 fra neden i "Faidon" ved William Norvin. Hans Reitzels Forlag 1993.


Perspektiverende tekst: Jostein Gaarder: "Sofies verden" , Høst & søns forlag 1992, side 92-105.


Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sokrates´ religiøsitet over for sofisternes

Kernestof: Xenofons Memorabilia I, 1-20; II, 1-11; III, 1-4 i Erindringer om Sokrates og Sokrates´ forsvarstale oversat af Henrik Nisbeth. Odense Universitetsforlag 2000.
Sokrates´ Forsvarstale i Platons Skrifter ved Otto Foss og Per Krarup. Reitzels Forlag 1969.

Supplerende stof:
Religionskritik hos Protagoras og Kritias, tekst 13 og 15 i "Sofistikken" af Gudrun Haastrup og Andreas Simonsen. Akademisk Forlag 1984.

Perspektivering: Paulus: Romerbrevet kapitel 7 i Det nye testamente, Det danske bibelselskab 2002.
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer