Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Susanne Behrens
Hold 2016 ol/x (3x ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Myter og epos
Titel 2 Drama - Kong Ødipus
Titel 3 Skulptur
Titel 4 filosofi
Titel 5 Retorik og demokrati

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Myter og epos

Introduktion til oldtidskundskab som fag og den antikke græsk-romerske tid og kultur.
Kendskab til de græske guder og forholdet mellem guder og mennesker.
Kendskab til mytens formål, funktion og stiltræk.
Øvelse: Kend en gud.Pararbejde om præsentation af en græsk gud.

Epos:Fokus på epos som genre og den mundtlige litteraturs komposition, metrik (hexameter) og stiltræk.
Øvelse i tekstanalyse og tematisk gennemgang af teksten.
Det græske helte-ideal og krigens indflydelse på mennesket.

Kernetekst:
Homer, Iliaden sang 1, 6, 16 v. 569-863, 22 og 24 v. 439-676

Baggrund:
B.A. og J.R.P, Paideia side 10-19, 23-27
Lærerproduceret oversigt over de homeriske stiltræk.

Perspektiv:
Film: Troja, Wolfgang Petersen, 2004
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Drama - Kong Ødipus

Fokus på det græske teater og tragedien som genre. Komposition og stiltræk.
Gennem nærlæsning og tæt analyse af teksten, belyses eksistentielle problemstillinger / skæbnebegreber og kulturel identitet.

Kernetekst:
Sophokles, Kong Ødipus, oversat af Otto Voss

Baggrund:
Film 'Oldtidens Grækenland 1', engelsk dokumentarserie fra 2016, CFU

B.A. og J.R.P., Paideia side 101-110, 115-116
Lærerproduceret materiale om skæbnebegreber i forhold til tragedien.
Gennemgang af Aristoteles' dramamodel

Perspektiv:
Bo Tao Michaëlis, Verdens Bedste Krimier side 15-20 ( om Ødipus Rex)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Skulptur

Kunsthistorisk forløb med gennemgang af den antikke skulpturs udvikling fra arkaisk til hellenistisk tid og videre til romersk, augustæisk tid.
Selvstændigt, delvist virtuelt forløb med beskrivelse, datering og tolkning af skulptur.
Vise antikkens betydning for senere europæisk skulptur gennem perspektiverende monumenter.

Tekst og billedmateriale:
Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen: Paideia side 45-53, 93-100, 129-136, 171-176, 201-206, 247-254 (fokus på skulptur)
Henrik Fich et al.: Græsk Kunst, Gad, 2001
Lærerproduceret oversigt over græsk-romersk skulptur og kunstens historie i eftertiden.
Google til billedmateriale.
YouTube: Leni Riefenstahl, Olympia 1936 (prologen)

Analyse af følgende skulpturer:
Relief med kriger, Peploskoren, Anavyssos-kouros,
Tyranmordergruppen, Vognstyreren fra Delfi, Lapitkvinde og Kentaur,
Karyatide, Siddende guder fra Parthenonfrisen,Spydbæreren,
Afrodite fra Knidos, Skraberen, Portræt af Euripides,
Afrodite og Pan, Nike fra Samothrake, Bokser i bronze,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 filosofi

Gennemgang af filosofiens udvikling og fokus på Platons erkendelseslære og Sokrates' metode gennem linje- og hulebilledet og uddrag af Faidon.
Sammenligning med Epikurs filosofi og perspektivering til nutiden.

Kernetekst:
Platon: Staten, side 276-285 (linje- og hulebilledet), oversat af Otto Voss
             Faidon,side 16-25, oversat af William Norvin
Epikur: Brevet til Menoikeus, side 44-47 i : Arne Mørch, Haven og Venskabet, 1990
Horats: Ode 2,10 side 100-104, i: Arne Mørch, Haven og Venskabet, 1990

Baggrund:
B.A. og J.R.P.: Paideia side 142-154

Perspektiv:
H.C. Andersen: Nissen hos spækhøkeren
Poul Henningsen: I dit korte liv, i: Arne Mørch, Haven og Venskabet,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Retorik og demokrati

Fokus på retorikkens funktion i den klassiske periode i Grækenland og især i det athenske demokrati og senere i Rom under republikken, belyst af Ciceros retstale. Gennemgang af det retoriske system.


Kernetekst:
Lysias: Forsvarstale i sagen om drabet på Eratosthenes, fra Mogens Hermann Hansen, Lysias' taler, MTF 1982
Thukydid: Krigerbegravelse i Athen, II 34-46, fra Verdensklassikere, Thukydid, Gyldendal, 1963

Film: Murder in Rome, BBC dramadokumentar over Cicero pro Sextio Roscio, 2003 (også på YouTube)

Perspektiv:
Abraham Lincoln: Talen ved Gettysberg fra Mogens Hermann Hansen, Kilder fra demokratiets historie, MTF 2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer