Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Mikael Olsen
Hold 2017 fy/y (2y fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger-Lys-Farver
Titel 4 Fyrværkeri - Lys og atomer
Titel 5 Radioaktivitet
Titel 6 Kosmologi
Titel 7 Astronomi - Galilei - Frit fald
Titel 8 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro

Introduktion til:
Enheder, fysiske størrelse, sammenhænge, grafiske afbildninger.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tyngdekraft 08-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Energi

Energi i mange former
Energi og effekt
Danmarks energihusholdning
Termisk energi og varme
Varmefylde - Fordampning - smeltning
Energiforbrug og bæredygtig udvikling
Mekanisk energi
Nyttevirkning og energikvalitet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vands opvarmning og fordampning 28-09-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Dataopsamling med PC
 • IT
 • Regneark
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Bølger-Lys-Farver

Fokuspunkter:
Grundlæggende om bølger
Diffraktion og interferens
Grundlæggende om lys
Farver
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bestemmelse af brydningsindeks 11-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Søge information
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Fyrværkeri - Lys og atomer

Lys og bølgeegenskaber
Optisk gitter
Det elektromagnetiske spektrum
Fotoner
Bohrs atommodel
Hydrogenatomet
Atomernes fingeraftryk
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Optisk gitter 24-12-2018
Lys - Atomer - Spektre 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Radioaktivitet

Fokuspunkter
Anvendelse af ioniserende stråling
Strålingstyper
Hvad gør ioniserende stråling ved os?
Atomkerners opbygning
Halveringstid
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Radioaktivitet 17-03-2019
Minigenerator 01-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 Kosmologi

Fokuspunkter:
Afstandsbestemmelse til stjernerne
Universets udvidelse
Hubbles lov
Big Bang-teoriens grundlag
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Elastik universet 07-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 7 Astronomi - Galilei - Frit fald

Fokuspunkter:
Verdens første “fysikbog”-Aristoteles
En ny tid for naturforskning Galilei
Den naturvidenskabelige metode
Newtons love – en løsning på problemet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
PP Solsystemet 07-04-2019
En kanonkugles bevægelse 01-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning