Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Erik Bruun Olesen
Hold 2019 fy/for (1k fy/for)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger og lyd
Titel 4 Bølger og lys
Titel 5 Lys og atomer
Titel 6 Universet
Titel 7 Jordskælvsfysik
Titel 8 Repetition
Titel 9 Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro

Orbit C, SystimeiBog

Læs Intro
Se Restudy: fyC video "Introduktion"

Fysisk størrelse, enheder, titalspotenser, formler, præfikser, atomer, densitet, tyngdekraft

Eksperimentelt arbejde:
-Tyngdekraften
-Densitet af vand og sprit
Indhold
Omfang Estimeret: 2,50 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi

Orbit C, SystimeiBog

Læs "Energi"

Energiformer, energiomsætning, energibevarelse, effekt, Danmarks energihusholdning, termisk energi, faseovergange,  temperaturskal, varmetransport, varmeledning, konvektion, varmestråling, isolering, varmefylde, fordampning, smeltning, specifik smeltevarme, specifik fordampningsvarme, kemisk energi, basalstofskiftet, drivhuseffekt, , kinetisk energi,  vindenergi, potentiel energi, mekanisk energi, nyttevirkning, kraftvæk, energikvalitet

Eksperimentelt arbejde:
- Effekten af en hånd
- Varmefylde
- Isens smeltevarme
- Nyttevirkning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5,26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bølger og lyd

Orbit C, SystimeiBog

Læs "Bølger":
Længdebølger, tværbølger, bølgetop, amplitude, bølgelængde, frekvens, svingningstid, periode, bølgefart, bølgelærens grundligning, diffraktion, interferens, superpositionsprincippet, konstruktiv og destruktiv interferens, stående bølger, refleksion, brydning, brydningsforholdet, brydningsloven, brydningsindex, totalrefleksion, lyslederkabler.

Læs: "Lyd"
Lyd, øret, lydens fart, lydintensitet, decibelskala, guitaren, resonansfrekvenser for en svingende streng, knudepunkt, (svingnings)buge, partialtoner, grundtonen, overtoner, frekvensspektrum, blæseinstrumenter, åbent rør, halvbølgegenerator, halvåbent rør, kvartbølgeresonator, effektiv længde af rør, instrumenters klang

Eksperimentelt arbejde:
- Brydning
- Svingende sstreng
- Guitaren''
- Reagensglasorgel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5,26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Bølger og lys

Orbit C, SystimeiBog

Læs "Bølger":
Længdebølger, tværbølger, bølgetop, amplitude, bølgelængde, frekvens, svingningstid, periode, bølgefart, bølgelærens grundligning, diffraktion, interferens, superpositionsprincippet, konstruktiv og destruktiv interferens, stående bølger, refleksion, brydning, brydningsforholdet, brydningsloven, brydningsindex, totalrefleksion, lyslederkabler.

Læs "Lys"  
Elektromagnetiske bølger, gitter, gitterkonstanten, centralpletten, ordener, gitterligningen, maksimal orden, refleksionsgitter, farvespektrum

Eksperimentelt arbejde:
- Optisk gitter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2,63 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Lys og atomer

Orbit C, SystimeiBog

Læs "Lys"  
Elektromagnetiske bølger, gitter, gitterkonstanten, centralpletten, ordener, gitterligningen, maksimal orden, refleksionsgitter, farvespektrum

Læs: "Lys og atomer"
Det elektromagnetiske spektrum, ultraviolet stråling, infrarød stråling, Wiens forskydningslov, fotoner, fotonenergi, linjespektrum, Bohrs atommodel, emission, absorption, atomernes fingeraftryk

Eksperimentelt arbejde:
- Spektre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 2,63 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Universet

Orbit C, SystimeiBog

Læs: "Solsystemet"
Målestoksforhold, Jorden, Månen, Månen i bane om Jorden, Solsystemet, det indre solsystem, det ydre solsystem, Keplers love, Solen,

Læs "Rejsen til stjernerne"
De allernærmeste stjerner, stjerners livscyklus, galakser, parallaksemetoden, størrelsesklasser, absolut størrelsesklasse, tilsyneladende størrelsesklasse, afstandsbestemmelse ved hjælp af størrelsesklasser, afstandsmodulet, bestemmelse af M, afstande ved hjælp af supernovaer, Mælkevejen, galaksehobe og superhobe, Universet, rødforskydning, rødforskydningstallet, rødforskydning og fart, Hubbles lov, Hubble-konstanten, Universets alder, rødforskydning og universets alder, ballonmodellen, The Big bang, baggrundsstrålingen, grundstoffordelingen i Universet, Olbers paradox, det kosmologiske princip,

Eksperimentelt arbejde:
- Parallaksemetoden
- Hubbles lov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,50 moduler
Dækker over: 10,53 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Jordskælvsfysik

Noter "Jordskælvsfysik" og "Tsunamier"
Opgaver i jordskælvsfysik


Bølgetyper, jordskælvbølgers fart, navngivning af bølger, brydningsloven, skyggezoner, løbetidstabeller, seismografer, seismogrammer, epicenterbestemmelse, Richterskalaen, Mercalliskalaen, tsunamier

Eksperimentelt arbejde:
- Densitet
- Transversalbølgers udbredelse
- Tsunamibølgers fart

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5,26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer