Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Kristoffer Lilsig
Hold 2018 Sa/h1 (2h Sa/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Dansk politik
Titel 2 Kriminalitet
Titel 3 Demokrati  i Danmark og USA
Titel 4 Økonomiske konjunkturer
Titel 5 EU. Krise eler succes?

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Dansk politik

Partier og ideologier. Folketingsvalg

Forløbet har fokus på
- De politiske ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme) og undergrene af disse ideologier (socialliberalisme, nyliberalisme, socialkonservatisme, socialdemokratismen, revolutioner socialisme)
- De politiske partier
- Den politiske venstre-højreskala, herunder fordelingspolitik og værdipolitik
- Partistrukturen i forandring (fra class voting til issue voting, fra klassepartier til catch-all partier, fra kernevælgere til marginalvælgere)

Ca 60 sider


Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder   

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kriminalitet

Forløb om kriminalitet og straf.

Centrale begreber:
Fængselstyper, Strafformer. Unge og voksne kriminelle. Kriminel lavalder. Udmåling af straf. Formildende og skærpende omstændigheder. Mørketal. Generalprævention. Specialprævention. Recidiv. Hvorfor straffer vi? Politik og straf. Besøg i retten og besøg af Fængselsbetjent Kim Søndergaard

Ca 73 sider

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger

- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksono-miske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kriminalitetens mørketal 12-10-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Demokrati i Danmark og USA

I forløbet er der arbejdet med:
USA´s politiske system. Midtvejsvalg. Politiske partier i USA. Valgmåder. Det politiske system i Danmark. Den parlamentariske styringskæde. Demokratiformer. Vælgeradfærd. Den politiske beslutningsproces. Politisk deltagelse, rettigheder og pligter. Populisme. Demokrati i krise. Politisk kommunikation. Spin. Sociale medier og politik.

Ca 85 sider


Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger

- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre    

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Økonomiske konjunkturer

Vigtige begreber:
Markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi, Prisdannelse, Økonomisk kredsløb, Konjunkturbevægelser, Mål for økonomien, Økonomisk vækst, Bærerdygtighed, Beskæftigelse, Arbejdsløshed, Inflation, Indkomst- og formuefordeling, Ulighed, Betalingsbalance, Finanspolitik, Pengepolitik, Valutapolitik, Arbejdsmarkedspolitik, Strukturpolitik, Indkomstpolitik, Globaliseringens betydning for vækst, velfærd og fordeling i Danmark.

Ca 86 sider


Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå  

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 EU. Krise eler succes?

Forløbet har handlet om EU og Danmarks fælles historie (Afstemninger og traktater). EU's institutionelle opbygning: Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Demokratisk underskud. Det Indre Marked og ØMU`en.Europaparlamentsvalg. Dansk og europæisk EU-skepsis. Nationalisme i Danmark og andre EU-lande. Integrationsteorierne. Føderalisme, Funktionalisme og Neofunktionalisme.

Ca 96 sider


Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger


- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale for-hold

- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer