Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) John Pedersen
Hold 2018 Sa/h3 (2h Sa/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ideologi og partier
Titel 2 Det politiske system - demokrati og EU
Titel 3 Identitetsdannelse og familie
Titel 4 Kriminalitet og bander
Titel 5 Klasser og ulighed
Titel 6 Økonomisk status og velfærdsstatens fremtid

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ideologi og partier

Vi arbejder med ideologier og anvender den ideologiske viden på de danske partier. Vi arbejder med Molins model, fordelingspolitik og værdipolitik.  I en fællestime møder vi to politikere: Joakim B.Olesen og repræsentant for enhedslisten.

Der gennemgås ca. 40 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Det politiske system - demokrati og EU

Gennemgang af grundlæggende forhold om det danske politiske systems opbygning. En opfølgning på det politiske system og interessenters (græsrodsbevægelser, interesseorganisationer, medier) påvirkning af det politiske system. Magt- og demokratibegreber samt EU-systemet og dets relation til det danske politiske system.

Der gennemgås ca. 90 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Identitetsdannelse og familie

Ser på identitetsdannelsens betingelser og begreber i lyset af det traditionsbundne, moderne og senmoderne samfund. Fokuserer i sær på familien.

Vi gennemgår ca. 55 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Familien under pres 10-10-2018
Kriminalitet 12-11-2018
Unge og senmodernitet 19-12-2018
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 4 Kriminalitet og bander

Vi arbejder med krimoinalitetsformer, udvikling i kriminaliteten, forklaringer på kriminaliteten sammensætning og udvikling samt analyser af bandekriiminalitet. Inddrager overvejelser om kulturelle mønstre.

Projektarbejde om kriminalitet, straf og bander

Vi gennemgår ca. 80 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 5 Klasser og ulighed

Vi arbejder med udviklingen i uligheden i Danmark, undersøger analyser af, hvordan uligheden viser sig. Inddrager Pierre Bourdieu. Drøfter syn på lighed/ulighed.

Vi gennemgår ca. 45 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning